Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

ahsen okyar
12Ara/140

Hangi İşyerleri Hemşire Çalıştıracak? – Resul KURT

haberresim_1112201491945687Hangi İşyerleri Hemşire Çalıştıracak? - Resul KURT

İş sağlığı ve Güvenliği Yasasıyla birlikte getirilen uygulamalardan birisi de işyerlerinde diğer sağlık personeli çalıştırılmasıdır.

"Hangi İşyerleri Hemşire Çalıştıracak?"

Diğer sağlık personeli; İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Çalışma Bakanlığınca verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri ifade etmektedir.

Çok tehlikeli sınıfta olup 10 kişi ve üzerinde çalışanı olan işyerlerinde diğer sağlık personelinin yapılması gerekmektedir.

Diğer bir deyişle Dokuz kişi ve daha az işçi çalıştıran çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir. Özellikle son torba yasayla birlikte işyerlerinin üzerindeki önemli bir kambur olan diğer sağlık personeli yükümlülüğünün kaldırılması son derece isabetli olmuştur.

20Eki/140

Şirketlerin ‘ortak bildirme yükümlülüğü’ var ..! – Resul KURT

Şirketlerin ‘ortak bildirme yükümlülüğü’ var ..! - Resul KURT

Şirketlerin anonim şirketlerin yönetim kuruluna seçilen ortakları ile limited şirketlerin ortakları için de işe giriş ve işten çıkış bildirgelerini yapmaları gerekmektedir.

"Şirketlerin ‘ortak bildirme yükümlülüğü’ var ..!"

Şirketlerin çalıştırmaya başladıkları, istihdam ettikleri 4/a sigortalıları için (istisnalar hariç) en geç çalışmaya başlamadan bir gün önce sigortalı işe giriş bildirimi ve ayrıca işten ayrıldıkları takdirde de 10 gün içinde işten çıkış bildirimi yapmaları gerekmektedir.

Şirketlerin sadece 4/a (SSK) sigortalılarının işe giriş ve çıkış bildirimi yükümlülüğü olmayıp, aynı zamanda anonim şirketlerin yönetim kuruluna seçilen ortakları ile limited şirketlerin ortakları için de işe giriş ve işten çıkış bildirgelerini yapmaları gerekmektedir.

Anonim şirketin yönetim kuruluna seçilen ortaklar ve/veya limitet şirket ortakları için 15 gün içinde kağıt formatlı işe giriş bildirgesinin verilmemesi veya anonim şirket yönetim kurulundan ayrılan ortaklar ile hissesinin tamamını bir başkasına devreden limitet şirket ortakları için 10 gün içinde kağıt formatlı işten çıkış bildirgesinin verilmemesi halinde,  verilmesi gerekli olan her bir bildirge için şirket tüzel kişiliğine bir asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.