Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

ahsen okyar
13Kas/140

Kur’an-ı Kerime Göre Muhasebe – Tunay ASLAN

logoComTrKur'an-ı Kerime Göre Muhasebe - Tunay ASLAN

Muhasebe köken olarak Arapça olan "hisap" yani hesap sözcüğünden türetilmiş olup literatüre “hesap yapma, hesaplaşma, karşılıklı hesap görme, bir şeyin olumlu ya da olumsuz yönlerini görerek karar vermek’’ gibi tanımlanmaktadır. Çok geniş anlamlar içeren muhasebe yalnızca iktisat veya işletme bilim alanında değil kutsal kitaplardan, sosyal hayatın tüm alanlarında muhasebeyle karşılaşmak mümkündür.

İslam dininin temel kaynağı olan "Kur'an"ın diğer kutsal kitaplardan farklı olarak mali olayların kayıt altına alınması ile ilgili açıklamalar mevcuttur. Kur'an-ı Kerim incelendiğinde mali olayların kayıt altına alınması ilahi emirler ile desteklenmektedir. Kur'an-ı Kerim diğer kutsal kitaplar gibi belli ayetlerden ve ayetlerin aynı başlık etrafında toplandığı sürelerden oluşmaktadır.

Kur'an-ı Kerimin en uzun ayeti olan "Bakara Suresi" ekonomik ve sosyal olayları konu almakta ve 286 ayetten oluşmaktadır. Bakara suresi insanların sadece inanç dünyasıyla ilgili konularla sınırlı olmayıp ayrıca alış-veriş, borç-alacak gibi ticari hayatla ilgili önemli hüküm ve düzenlemeleri konu almaktadır. Bakara suresinin 282. ayeti muhasebenin özünü oluşturan kaydetme eylemini ilahi bir emir olarak görmektedir.