Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

ahsen okyar
20Mar/150

Kozmik Oda, Kozmik Harp Planları, MİT, diğer istihbarat teşkilatları, Cihet’i askeriye, hukuk, siyasi partiler ve Vatan… / Amiral Soner Polat

Kozmik Oda, Kozmik Harp Planları, MİT, diğer istihbarat teşkilatları, Cihet'i askeriye, hukuk, siyasi partiler ve Vatan... / Amiral Soner Polat spolat102@outlook.com

Bir Ülkenin Savaş Planı Nedir?
Bir ülkenin savaş planları o ülkenin namusudur. Çünkü harpler ülkelerin “ölüm-kalım” mücadeleleridir. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nda yenilince tarih sahnesinin dışına çıktı. İşte olası bir harp için yıllarca özenle hazırladığınız, bütün mahrem bilgilerinizi içeren planlarımızın ortalığa saçılması, lafı hiç eğip bükmeden söyleyeyim, namusunuzun kirlenmesidir.

Bir Ülkenin Savaş Planı’nı Kim Korur?
Savaş Planlarının düşman eline geçmesini önlemek, başta MİT olmak üzere devletin istihbarat kuruluşlarının birinci görevidir. Eğer planlar, yakışıklı bir gazetecinin bavulunda pasaport başvurusu yaparken ya da kamuoyunda her açıdan tartışılan ve sonrasında da tarihin çöp tenekesine atılan özel görevli mahkemelerin ek delil klasörlerinde yabancı müşterilerini beklerken, devletin istihbarat teşkilatları çelik çomak oynuyorlarsa, o ülke sahipsiz kalmış demektir.

Dünyanın hiçbir ülkesi bavula giren savaş planının izini takip edemeyen bir istihbarat teşkilatına tahammül edemez ve derhal gereğini yapar! Çünkü savaş planını bile koruyamayan bir istihbarat örgütünü hiçbir devlet beslemez! Hiçbir ciddi devlet, nedeni ne olursa olsun, savaş planını mahkemelere düşürmez! Böyle bir komedi, dış dünyada “ilgili devletin egemenlik yetkilerini kullanmaktan aciz bir duruma düştüğü!” şeklinde algılanır. Her hasım payını almak için sıraya girer!