Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

ahsen okyar
3Haz/140

TÜRK DÜNYASI ÇOCUK ŞÖLENİ

10439526_10152454102018571_6668812278327842047_n  Aziz Dost Mehmet Soral’ın haber notu ile birlikte fotoğrafları da aşağıda…

4Kas/110

Cari Kur / Mali Sözlük

Cari kur

1. Döviz borsalarında alım-satımla da oluşan döviz fiyatlarına denir.

2. Döviz piyasalarında aynı gün takası gerçekleşen dövizin alım - satımında kullanılan kur anlamına gelmektedir.

 3. döziv piyasalarında günlük döviz alım-satımıyla oluşan gerçek kur.

4. Gerçek kur. Döviz piyasasında günlük olarak döviz alım, satım işlemleriyle oluşur.

5. Piyasa koşullarına göre belirlenmiş ve o anda geçerli olan kurdur.
Herhangi bir kambiyo işleminin yapıldığı anda geçerli olan kurdur.

6. Resmi kurun tersi.

7. İng.(current- rate)
Döviz piyasalarında gün içinde takası gerçekleşen dövizin alım - satımında kullanılan kur.

- İstanbul SMMMO internet sitesinden alınmıştır.

23Eyl/110

Temyiz Kudreti / Mali Sözlük

1. Bir insanın akli melekelerinin yerinde olması. Normal insanlar gibi davranabiliyor olması.

İstanbul SMMMO sitesinden alınmıştır.

5Eyl/110

Karine / Mali Sözlük

Karine

1 .Karışık bir iş veya sorunun anlaşılmasına, çözümlenmesine yarayan durum, ipucu, belirti. (TDK Sözlüğü)

2. Bilinen bir olgudan, bilinmeyen bir olgunun sonucunun çıkartılabilirliği.

Örn: Okyanusa düşmüş bir ucağın bulunamayan yolcuları için ölüm karinesi uygulanabilir.

3. İddiasını karineye dayandıran ispat külfetinden kurtulur.

 

- İstanbul SMMMO internet sitesinden alınmıştır.

12Ağu/112

Cer Vasıtaları / Mali Sözlük

Cer vasıtaları

1. 'Cer' Arapçadan Türkçeye geçmiş bir kelime.

TDK Sözlüğünde Cer: Çekme, sürükleyerek götürme olarak tanımlanmıştır.                      Cer Vasıtaları, çekilen veya sürüklenen vasıtalar anlamında. Örnek; Çekilen karavan,TIR dorseleri veya tren vagonları.

DDY (Devlet Demir Yolları) literatüründe ise;                                                                     CER ARACI: 'Lokomotif, tren seti (çeken ve çekilen demiryolu araçları)' olarak tanımlanmaktadır.

- İstanbul SMMMO internet sitesinden alınmıştır.

5Ağu/110

Stok / Mali Sözlük

Stok

1. İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mamül, yarı mamül veya mal.

2. Bilançonun Dönen Varlıklar Grubunda 15 Nolu hesabın altında yer alan işletmelerin, yarı mamül, mamül yada ticari mal gibi elinde bulundurduğu malzemelerdir.

3. Stok sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde “sanayi dalında yararlanılan ham, işlenmiş ya da yarı işlenmiş maddelerin tümü” ve “firmaların üretim ya da satışlarındaki beklenmedik dalgalanmaları karşılayabilmek için tuttukları ya da satamadığı mamul, yarı mamul ve hammadde” olarak tanımlanmıştır. İngiliz muhasebe literatüründe “stock” sözcüğü stok anlamında kullanılmaktadır. Bu sözcüğün kökeni Fransızca “stock” sözcüğüne dayanmaktadır. Amerikan muhasebe literatüründe “inventory” sözcüğü mal stoku ya da mamuller, yarı mamuller ya da hammadde ve malzeme varlığı anlamına gelmektedir. “Inventaire” sözcüğü dilimize, Fransızcadan alınmıştır. Aslı Latince “inventarium” sözcüğüdür. Bu sözcüğün anlamı saymak, tartmak, ölçmek yoluyla bulunan şeyler demektir. Türkçede işletmelerin, işlerine başladıklarında ya da herhangi belirli bir dönemin başında ya da sonunda varlıkları ile borçlarını değerleyerek saptamalarına “envanter” denir. Amerikan İngilizcesinde “stock” sözcüğü ise hisse senedi anlamında kullanılmaktadır.

4. Bir işin normal akışı içinde, olağan işletme faaliyetleri kapsamında satılmak için elde tutulan ilk madde malzeme, yarı mamul, ürün veya imalattır.

- İstanbul SMMMO internet sitesinden alınmıştır.

2Ağu/110

İhbar Öneli / Mali Sözlük

İhbar öneli

1. İhbar öneli...
İhbar öneli; iş akdinin feshedileceğinin belli bir süre önceden bildirilmesidir.
İşveren veya işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini feshederken, birbirlerine iki ile sekiz hafta önceden haber vermesidir, Bu sürelere uyulmaması halinde tarafların birbirlerine ihbar tazminatı ödeme zorunluluğu doğar.

İhbar öneli süreleri ;
İhbar önellerinin süresi İş Kanunu’nun, 17. maddesinde yer almıştır; buna göre iş sözleşmeleri;
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, sözleşmeler feshedilmiş sayılmaktadır. Bu süreler asgari olup, toplu veya bireysel iş sözleşmeleri ile bu süreler artırılabilmektedir. 

 2. Emeklilik nedeniyle işten ayrılanlar için ihbar süreleri işletilmez.

- İstanbul SMMMO internet sitesinden alınmıştır