Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

ahsen okyar
31Eki/130

Devletli Eniştemiz Hac yolculuğundan döndü amma.. Sanki Hurmaları bitmek üzere..

1394370_10202135160370929_1272696399_n  31 Ekim 2013 Perşembe / Devletli Eniştemiz Tuncer Akşener’i Kocaeli Kandıralılar Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Baykara ile birlikte ziyaret ettik.

31Eki/130

Trafik cezalarında köprüden önce son çıkış! – Ekrem Öncü

Trafik cezalarında köprüden önce son çıkış! - Ekrem Öncü ekrem.oncu@dkrdenetim.com

6495 sayılı Torba Kanunun Geçici 2’nci maddesi ile trafik cezalarına ödeme kolaylığı getirilmiş olup bu ödeme kolaylığından yararlanmanın son günü 31.10.2013 tarihi yani bugündür. Yazımızda ödeme kolaylığından yararlanılmak istenilmesi halinde yapılması gerekenler ele alınacaktır.

Söz konusu düzenleme ile ilgili olarak 17.08.2013 tarihli Resmi Gazete’de 5 Seri Numaralı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği” yayımlanmış olup, söz konusu tebliğde uygulamaya yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Kapsama hangi cezalar girecektir?

Geçici 2’nci maddenin ikinci fıkrası kapsamına, 2918 sayılı Kanun ve 4925 sayılı Kanuna göre 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen ve 6495 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesinin yürürlüğe girdiği 2/8/2013 tarihi itibarıyla,

- vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da

- ödeme süresi geçmemiş bulunan veya

- dava açılmış ya da

- dava açma süresi henüz geçmemiş olan idari para cezaları girmektedir.

Öte yandan, bu cezalardan aslı ödenmiş olanların fer’ileri hakkında da bu fıkra hükmünden yararlanılması mümkündür. 2/8/2013 tarihi itibarıyla asıllarından bir kısmı ödenmiş idari para cezalarının ödenmemiş kısmı için de fıkra hükmünden yararlanılabilecektir.

31Eki/130

Bizim torun Efe 9 yaşında…

SAM_7197

Bizim torun A. Efe Küçük 29 Ekim 2005 tarihinde doğdu. Ulugazi İlkokulu 3. sınıf öğrencisi..

31Eki/130

ULUS VE ULUSALCILIK – Uğur C. SEDEFOĞLU

ugur4ULUS VE ULUSALCILIK - Uğur C. SEDEFOĞLU

Bugünün Türkiye’sinde ulusalcılık kavramının milliyetçilik ile aynı anlama geldiğinden bir haber olan cahiller ile yaşamaktayız. Bu cahillerin tümü en kötüsü de normal vatandaş değildir.  Sıradan kendi halindeki vatandaşın bu ayrımı yapma mecburiyeti; hem yoktur hem vardır. Yurttaş olan herkesin yurttaşlık bilincine vakıf olması gerekmektedir. Fakat bu bilinci devletin verme zorunluluğu olduğundan devlet görevini yapmadığını için sorumlu değildirler. Peki ,bunun dışında kalan kendini siyasetçi, aydın ve gazeteci olarak nitelendirenlerin ise bu ayrımı yapmak asli görevidir.

Ama ne yazık ki bu sistemde cahillik prim yapmaktadır. Ulusalcılık ve milliyetçilik aynı kavramlardır. Milliyetçilik ve ulusalcılık iki farklı anlam değildir. Alt başlık olarak ikiye ayrılırlar. Bir romantik milliyetçilik ya da ulusalcılık ikincisi ise yurttaşlık esasına dayalı olarak ayrılmaktadır. Yaşadığımız çağ ulus devletler çağıdır. Bunun yanı sıra etnik kökene dayalı ya da romantik çağ çoktan kapanmıştır.

Ulus dediğimiz yapı, iki temel kolonun üzerine inşa edilmektedir. Bir siyasi sınır birliği, iki ortak ekonomik pazardır. Bu kavramların tümü reel hayatta karşılığını zaten bulmaktadır. Bugün Kars ilinde hayvancılık ile uğraşan bir vatandaşımız; kendisine mesafe bakımından daha yakın olan sınır ülkelerine ticaret yaparken ihracat yapabilir. Fakat aynı vatandaş yetiştirdiği hayvanlarını İstanbul gibi metropol kentlerimizde hiçbir engelleme olmaksızın satabilir. İşte bu ortak ekonomik pazarın göstergesidir. İkincisi ise siyasi sınır birliğidir. Bugün başkent Ankara’da, alınan bir karar tüm misak-i milli sınırları içerisinde uygulamaya koyulur. Türkiye’nin her ilinde oy kullanan vatandaşımız, tüm ülke sınırlarını etkilemektedir. İşte en basit örneklem ile bu da siyasi sınır birliğinin reeldeki işleyiş yapısıdır.

31Eki/130

Doğan Sofracıoğlu ağabey diyor ki!

Resim (34)

31Eki/130

Fevziye Camiinde Akşam Namazı

SAM_7166

29 Ekim 2013 Salı / İkindi ezanı buluştuğumuz Günay Gülcü ağabeyle Çınarlı Camiine geçtik ve ikindi namazlarımızı eda ettik.

31Eki/130

Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Esma Torun Çelik “90.Yılında Türkiye Cumhuriyeti”

SAM_7220  30 Ekim 2013 Çarşamba / Izmit Türk Ocağı Ocak sohbetinde Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Esma Torun Çelik “90.Yılında Türkiye Cumhuriyeti” konusunda  bilgi verdi.

31Eki/130

Bizim Bayrağımız…

397491_10200915577827793_227294871_n

30Eki/130

CERRAHOĞLU KONAĞI – Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal CERRAHOĞLU

indirCERRAHOĞLU KONAĞI - Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal CERRAHOĞLU

CERRAHOĞLU KONAĞI 1880 yıllarında Cerrah Hacı Hüseyin CERRAHOĞLU tarafından Trabzon’un Köprübaşı ilçesi Fidanlı Mahallesinde yaptırtmıştır. (Eski adı GÜNEŞERA Köyü, güneş alan yer demektir.) Konak üç katlı olup dış duvarları 1 metre kalınlığında taştan örülmüştür. İç donanımı tamamen ahşaptan yapılmıştı. 16 Mart 2003 yılında çıkan yangında iç kısmı yanak ahşap donanımı tamamen yanmıştır. Aslına uygun onarma imkânı olamadığından, içyapısı değiştirilmiştir. Binanın dış kısmi tamamen aslını muhafaza etmektedir.

Cerrah Hacı Hüseyin CERRAHOĞLU, Cerrahlığı büyük dedesinden öğrenmiştir. Rusya’ya davet edilerek orada birçok hasta tedavi etmiştir. Orada kazandığı parayla bu konağın ancak temelini atabilmiştir. Bu konak günün şarlarında çok önemli bina idi. Rus işgalinde, Rus askerler tarafından yakılmak istenmiştir. Ama muvaffak olamamışlardır.

30Eki/130

“Ataya saygı ve Cumhuriyete bağlılık yürüşü”

SAM_7178   29 Ekim 2013 Salı / Yahyakaptan’dan başlayan ve Anıtparkta sona eren ADD Yahya Kaptan Şubesinin düzenlediği ve bir çok kuruluşun destek verdiği “Ataya saygı ve Cumhuriyete bağlılık yürüşü”  yapıldı.

30Eki/130

Anonim şirketlerde kuruluş beyanına dikkat etmemenin hapis cezası bulunmaktadır! – Ekrem ÖNCÜ

Anonim şirketlerde kuruluş beyanına dikkat etmemenin hapis cezası bulunmaktadır! - Ekrem ÖNCÜ ekrem.oncu@dkrdenetim.com

Değerli okurlarımız, Yeni Ticaret Kanunu ile birçok konu ticaret hayatımıza girmiştir. Bu yeniliklerden bir tanesi de anonim şirketler için getirilen “kurucular beyanı” düzenlemesidir. Yazımızda ele alacağımız üzere kurucular beyanının bulunmamasının cezai yaptırımı bulunmaktadır.

Yeni TTK’nın 349’uncu maddesine göre,

- Kurucular tarafından, kuruluşa ilişkin bir beyan imzalanır.

- Beyan, dürüst bir şekilde bilgi verme ilkesine göre, doğru ve eksiksiz olarak hazırlanır.

- Beyanda, ayni sermaye konuluyor, bir ayın ya da işletme devralınıyorsa, bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna; bu tür sermayenin ve devralmanın gerekliliğine, bunların şirkete olan yararlarına ilişkin belgeli, gerekçeli ve kesin ifadeli açıklamalar yer alır.

- Ayrıca, şirket tarafından iktisap edilen menkul kıymetlerle, bunların iktisap fiyatları, söz konusu menkul kıymetleri çıkaranların son üç yıllık, gereğinde konsolide finansal tablolarının değerlemelerine ve çözümlenmelerine ilişkin bilgiler, şirketin yüklendiği önemli taahhütler, makine ve benzerleri malların ve herhangi bir aktif değerin alımına ilişkin bağlantılar, fiyatlar, komisyonlar ile her türlü borçlar, emsalleriyle karşılaştırılarak, açıklanır.

30Eki/130

Devletli Eniştemiz Tuncer Akşener kutsal topraklardan döndü

SAM_7158

29 Ekim 2013 Salı / Eşi TBMM Başkan Vekili Dr. Meral Akşener ile birlikte kutsal topraklara giden Devletli eniştemiz Makine Mühendisi Tuncer Akşener yurda döndü.

29Eki/130

“TEŞEKKÜR” – Doğan SOFRACIOĞLU

Resim (33)

Doğan Sofracıoğlu ağabey dolu dolu yaşayan, başarılı bir bürokrat, işadamı, aydın sorumluluğu ile davranan güzel bir insan..

29Eki/130

BAŞBAKAN ERDOĞAN “TÜRK MİLLETİ” KAVRAMINDAN RAHATSIZ: – Av. Ruhittin Sönmez

av ruhittinBAŞBAKAN ERDOĞAN “TÜRK MİLLETİ” KAVRAMINDAN RAHATSIZ: – Av. Ruhittin Sönmez

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Bayramı’nın 90. Yılına girerken “Türk Milleti” kavramından duyduğu rahatsızlığı bir kere daha ifade etti.

Van 100. Yıl Üniversitesi’nde konuşan Erdoğan, millet kavramının içeriğinin bilinmediğini söyleyerek, "İlla başına 'Türk' kavramı gelecek. Sen illa oraya onu 'Türk milleti' diye dayatırsan, öbürü de diyor ki 'Hayır, Kürt milleti', öbürü çıkar 'Laz milleti', öbürü 'Boşnak milleti.' Niye bunu böyle diyorsun.

Diyor ki 'Türk milleti hepsini kavrar'. Hayır, Türk milleti hepsini kavramaz, millet hepsini kavrar. Çünkü millet kavramının içinde Türk'ü de Kürt'ü de Laz'ı da Çerkez'i de Gürcü'de var şu da var, bu da var." (26.10.2013)

29Eki/130

Mustafa Toka evini Sakarya’ya taşıdı

28 Ekim 2013 Pazartesi / Yıllardır Hereke’de oturan Toka ailesi birkaç ay önce evlerini Sakarya Serdivan’a taşıdı.

29Eki/130

Ne mutlu Türküm diyene!

İngilizce Atatürk Sözleri

29Eki/130

Seçimlere giderken…(1) – Nevzat LALELİ

HÜKÜMET NE YAPTIĞINI BİLMİYOR

Seçimlere giderken… (1) Nevzat Laleli nevzatlaleli@gmail.com

Yeni bir seçim kampanyası başlamak üzere… Mart/2014 de yapılacak mahalli seçimler, şimdiden büyük çekişmelerin yaşanacağı zemine oturtulmak isteniyor. Belediye Başkan aday adayları kendilerini tanıtmak için çalışmalara başladılar bile... Her bir partide Belediye Başkanı seçilebilmek için bir den fazla aday müracaat ettiler. Sonra bunlar, her partide bire indirilecek ve halkın beğenisine sunulacak. Yani önce Genel Başkanlar adayı onaylayacak, sonra da halka, “seçin bakalım” denilecek.

Seçim sathı mahalli olarak da değerlendirilen bu günlerin en önemli yönü, aslında halkın partileri değerlendirilmeleridir. Özellikle de icraatın başında oturan iktidar partisi, bu açıdan değerlendirmelere tabi tutulacaktır, tutulmalıdır.

Hiç olmazsa seçim arifelerinde artık bir “Horoz dövüşü” şeklinde geçen “Erdoğan – Kılıçdaroğlu kapışması” yaşanmamalı, seviyeli bir seçim yapılmalı ve iktidar neyi nasıl yaptı, ne yapması lazımken neleri yapmadı konuları gündeme getirilmelidir. Halkımız hakem olmalı ve seçimlerde ona göre oyunu kullanmalıdır. Çünkü çok beğenilen Batı’da da seçimler bu şekilde yapılmaktadır.

29Eki/130

Halit Altuntaş’a, “BİR ZAMANLAR KANDIRA Anılar – Anlatılar” kitabı

SAM_7005

Derince Belediye Başkanlarından Halit Altuntaş’a(1999-2004), “BİR ZAMANLAR KANDIRA Anılar – Anlatılar” kitabı takdim edildi.

28Eki/130

Anonim mi Limited mi? – İsmail KÖKBULUT

Anonim mi Limited mi? - İsmail KÖKBULUT

Okurlarımızın en çok merak ettiği konulardan biri; anonim şirket mi yoksa limited şirket mi kurmanın daha avantajlı olduğu.

Gerek şirket kurarak ticari yaşama yeni girecek, gerekse öteden beri faaliyetini şahıs olarak yürüten ancak artık şirketleşmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olma ümidi ile bugünkü yazımızı bu konuya ayırmak istiyoruz.

Ortak sayısı

Eski Ticaret Kanunu döneminde limited şirket en az 2, anonim şirket ise en az 5 kişi ile kurulabiliyordu. Bu durum da limited şirketi daha tercih edilir yapıyordu. Yeni TTK ile hem limited hem de anonim şirketler tek kişi ile kurulabiliyor. Ancak limited şirketlerde ortak sayısı 50'yi geçemiyor, anonim şirketlerde ise böyle bir sınırlama yok.

Sermaye ve pay senedi

Limited şirket kurmak için asgari 10 bin TL sermaye gerekirken, anonim şirketler için bu tutar 50 bin TL. Eski TTK döneminde yalnızca anonim şirketlerde pay senedi bastırılabiliyor iken artık hem limited hem de anonim şirketler pay senedi çıkarılabiliyor. Ancak limited şirketlerde hamiline pay senedi çıkarma imkanı yok.

Diğer taraftan belli bir ölçeğe gelen anonim şirketlerin halka açılması ve borç para bulabilmek için tahvil çıkarabilmesi mümkün; ancak limited şirketler için böyle bir imkan söz konusu değil.

28Eki/130

Hac’dan dönen Gül Arslan’a ziyaretçi akını

SAM_7147

Hac görevi sonrasında kutsal topraklardan dönen emekli Bankacı Gül Arslan’a hoşgeldin ziyaretleri devam ediyor.