Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

ahsen okyar
1Mar/200

MUHASEBE VE CEZA! – Sıraç METE SMMM

KB9786054467594MUHASEBE VE CEZA! – Sıraç METE SMMM

Bir market açacağınızı düşünün. Marketinizde 10 işçi çalıştıracaksınız. Bu marketinizin resmi olarak faaliyete başlaması için öncelikle maliyeye işe başlama bildirimi yapmanız gerekir. Başlamayı verdiğiniz gün defter tasdik etmeniz gerekiyor. Tasdik ettirmezseniz CEZA.

Yine aynı gün E- Tebligat' a başvurmanız gerekiyor. Başvurmazsanız CEZA.

İşyeri adınıza kayıtlı değil ise mülk sahibi ile kira kontratı yapacaksınız Bu sözleşmenin damga vergisi var. Vermezseniz yine CEZA...

Başlamayı verdiniz vergi levhanızı aldınız bu sefer oda kaydı yapmanız gerekiyor ayrıca belediyeden işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almanız gerekiyor almazsanız CEZA.

Hadi bir şekilde bunları cezasız hepsini yaptınız vergi levhanızı alıp işlerinize astınız. Ya Allah Bismillah deyip işlerinizde kullanacağınız raflar, mallar, dolapları aldınız. Bu aldığınız mallar 7.000 ₺ ve üzerinde ise ödemeleri Banka yolu ile yapmanız gerekiyor yoksa yine CEZA.

Bu arada işyerinizde perakende satış olduğu için Yeni nesil yazarkasa almanız için 30 gün süreniz var (bazı yerler 60 gün) Almazsanız yine CEZA.

Bu işyerinizde işçi çalıştıracaksınız; en geç çalıştırmadan bir gün öncesinden SGK'ya bildirimde bulunmanız gerekiyor. Yoksa asgari ücret tutarında bir CEZA.

Bildirgeyi verdiniz SGK dosyanızı açtınız, Bu sefer işçinin işe giriş bildirgesiyle bildirmeniz gerekiyor yoksa CEZA.

4Ara/190

Şimdilik Nefes Almaya Vergi Getirilmedi – Fikret GÖKMEN

IMG_4321Şimdilik Nefes Almaya Vergi Getirilmedi - Fikret GÖKMEN

Şimdilik Nefes Almaya Vergi Getirilmedi

04 Kasım 2019 tarihinde bu köşede yazdığım yazıda yeni vergilerden söz etmiştim. Sözünü ettiğim vergilerin önemli bir bölümü TBMM’den geçti yani kanunlaştı. Şimdi resmi gazetede yayınlanması bekleniyor.

Kanunlaşan metinde yeni vergilerle birlikte oranlarda değişiklik yapıldı cezalarda indirimler düzenlendi.

Nefes almaya vergi şimdilik gelmedi. Yapılan düzenlemeler özetle şöyle;

1-) Konaklama Vergisi

Tatile çıkacaklardan artık Konaklama Vergisi alınacak. Konaklama vergisi geceleme başına 31 Aralık 2020 tarihine kadar yüzde 1 olarak alınacak. Daha sonra bu oran yüzde 2’ye çıkacak. Konaklama Vergisini vatandaş ödeyecek. Cumhurbaşkanı vergi oranını bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranları tespit etmeye yetkili olacak.

5Eki/190

Muhasebe ücretinizi ödemenize gerek yok.. gerçekten de yok mu?

cd669670-b479-4a4f-a285-be09f914cbbd

19Ağu/190

İnternet Reklam Hizmetleri Stopaj Kapsamına Alındı!– Nevzat ERDAĞ

nevzat-erdag-601-internet-reklamlari

18.12.2018 tarihli resmi gazetede yayınlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile internet üzerinden gerçekleştirilen birtakım işlemler açısından kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırmak ve internet üzerinden gerçekleşen reklam hizmeti verilmesi işlemleriyle ilgili vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla  19/12/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, internet ortamında verilen reklam hizmetleri gelir/kurumlar vergisi stopajı kapsamına alındı. Stopaj yapacaklar belirlendi.

1Oca/190

Yeni asgari ücret ve hesabı..

PHOTO-2018-12-25-13-04-49

1Ağu/180

İkinci el araç ve gayrimenkulde yeni KDV uygulaması başladı

İKİNCİ EL ARAÇ VE GAYRİMENKUL ALIM SATIMINDA YENİ KDV UYGULAMASI 1 HAZİRAN’DA BAŞLADI

İKİNCİ EL ARAÇ VE GAYRİMENKUL ALIP SATANLAR VE BUNLARDAN ALIM YAPANLAR ARTIK DAHA AZ VERGİ ÖDEYECEKTİR!

Esas olarak Katma Değer Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapan 7104 sayılı Kanun 6 Nisan 2018 tarihinde yayımlanarak bazı maddeler bakımından yürürlüğe girmiştir. Hangi maddelerin ne zaman yürürlüğe gireceği kanunun 29’uncu maddesinde düzenlenmiştir. Bugün ele alacağım konu ikinci el araç alıp satanlar (ister binek olsun, ister ticari olsun) ile bunlardan araç alanları ilgilendirmektedir. Bu istisna ikinci el araç ya da gayrimenkul alıp satanlara yönelik olmakla birlikte bunlardan alım yapanlar da daha az vergi ödeyeceklerdir.

7104 sayılı Kanunun 6’ncı maddesine göre, KDV Kanunu’nun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (f) bendi (g) bendi şeklinde teselsül ettirilmiştir.

“f) İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dahil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.”

İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükellefler aşağıdaki şartlarla alım satım arasındaki fark için KDV ödeyeceklerdir.

– Araç katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dahil) alınacaktır,

– Aracın vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satış yapılacaktır.

Bu düzenleme yalnızca araç alıp satanları kapsamamaktadır, yine taşınmaz/gayrimenkul alım satımı ile iştigal edenler de KDV mükellefi olmayanlardan aldıkları taşınmazları sattıklarında da alım ile satım arasındaki fark üzerinden KDV ödeyeceklerdir.

Böylelikle ikinci el araç alıp satanlar satış bedeli üzerinden değil, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden KDV ödeyeceklerdir.

Örneğin, bir binek otomobilin değeri 100.000.-TL’dir. Otomobili galerici KDV mükellefi olmayandan 100.000.-TL’ye satın almıştır ve bu aracı 110.000.-TL’ye satmıştır. Binek araç alım satımında KDV oranı %1’dir. Önceki sistemde 110.000 x %01= 1.100.-TL KDV ödeniyor iken bu sistemde 10.000 x %01= 100.-TL KDV ödenecektir. Ödenecek KDV 1.100.-TL’den 100.-TL’ye düşmüştür.

Yine ikinci el ticari araçların alım satımında KDV oranı %18 olacaktır. Buna göre yukarıdaki örnekte ödenecek KDV tutarı 110.000 x %18= 19.800.-TL iken, yeni sistemde 10.000 x %18= 1.800.-TL olacaktır.

Yukarıda verdiğim örnek araç alıp satanlara yönelik olsa da gayrimenkul alıp satanlar için de aynı durum geçerli olacaktır.

Vergi mükellefi olmayanlardan yapılan alımlarda, araç ya da gayrimenkul alıp satanlar alış yaptığında fatura alamamaktadır. Böyle olunca da, alım tutarının tamamı maliyet olmakta ve indirilecek KDV doğmamaktadır. Dolayısı ile alım satım yapanlar bu işten zarar görmekte idiler.

Yeni sistemle aslında olması gereken yapılmıştır ve isabetli olmuştur. Kanunun bu düzenlemesinin yer aldığı 6’ncı maddenin yürürlük tarihi kanunun yayımını (06.04.2018) izleyen ikinci ay başı olan 1 Haziran 2018 tarihi olacaktır.

http://muhasebedr.com/ikinci-el-arac-ve-gayrimenkulde-yeni-vergi-uygulamasi/

21Nis/180

Çalışmadan emekli olmak mümkün mü? – Prof.Dr. Cem KILIÇ

calismadan-emekli-olmak-mumkun-mu,yyhHMQOWi0CBo_g2SKJuAw

Çalışmadan emekli olmak mümkün mü? – Prof.Dr. Cem KILIÇ

İsteğe bağlı sigortalılık bir işte çalışmadan emekli olma imkanı sunuyor. Prim ödemeleri 650 liradan başlıyor. İsteğe bağlı sigortalı sağlık hizmetlerinden faydalanıyor ve Bağ-Kur'dan emekli oluyor.

Emeklilik çalışanların en büyük hayali. Emeklilik günlerine ilişkin planlar, çalışanların önemli gündem maddesi. Fakat bazen iş ortamındaki zorluklar, amirlerin olumsuz tutumları, iş arkadaşları ile ilişkiler gibi sebeplerle çalışmak işkence haline gelebilir...
Bu gibi durumlarda çalışmadan emekli olmanın yolları aranır. İsteğe bağlı sigortalılık çalışmadan emekli olma imkanı sunar ve bu durumdaki kişiler için önemli bir fırsattır.
Çalışmayan ve emekli veya malullük aylığı almayan kişiler isteğe bağlı sigortalı olabilirler. İsteğe bağlı sigortalılar kendi primlerini kendileri öderler ve bu şekilde emekli olabilirler. Dolayısıyla, isteğe bağlı sigortalının emekli olması için işe gitmesi gerekmez. İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için gerekli bir diğer şart ise isteğe bağlı sigortalı olacak kişinin 18 yaşın altında olmamasıdır.

16Kas/160

MALİ MÜŞAVİRLİK ÜCRET ÖDEMELERİNDE TEVSİK ZORUNLULUĞU – Yunus DOĞRU Mali Müşavir

sjshfj707y4t5170ph823x4008k6dxcoaj9y3m02MALİ MÜŞAVİRLİK ÜCRET ÖDEMELERİNDE TEVSİK ZORUNLULUĞU - Yunus DOĞRU Yeminli Mali Müşavir

     1. Giriş

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde Maliye Bakanlığı’na mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini bankalar, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir. Söz konusu yetki kapsamında mükelleflerin 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 213 sayılı 459 seri nolu VUK Genel tebliği yayınlanmış, söz konusu tebliğde serbest meslek ödemelerine ilişkin düzenlemeler yer almıştır.

 

10Ağu/160

KODA GİREN MÜKELEFLERİN KODDAN ÇIKARILMASI – Mehmet KAYNAK

0ce0ec79607541eeb65a6665ef4224534d9d42ec

KODA GİREN MÜKELEFLERİN KODDAN ÇIKARILMASI -   Mehmet KAYNAK

İTİRAZİ KAYITLA VERİLEN BEYANNAMELERİN DAVA KONUSU YAPILMASI

Önceki adıyla KOD uygulaması, yeni  versiyonu ile özel esaslar  uygulaması  devam ettirilmektedir. Uygulamada birçok  vergi mükellefi, kendisinin  özel  esaslara  alındığını bir şekilde öğrenebilmektedir. Özel  esaslara alınan mükellefler hakkında  idarenin  bu durumu   mükellefe yazılı olarak  tebliğ etmesi zorunludur.

14May/160

İşçi Özlük Dosyası

4857 sayılı İş Kanunu’nun İşçi Özlük Dosyası ile ilgili metni aşağıya alınmıştır:

İşçi Özlük Dosyası

MADDE 75. – İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.”

Söz konusu metin incelendiğinde işverenlerin çalıştırdıkları tüm işçiler için işyerinde işçi özlük dosyası oluşturması gerekmektedir. Bu özlük dosyasında; tüm belge ve bilgiler üçüncü şahıslardan saklı kalmak kaydıyla:

14May/160

Yıllık İzinlerin Bölünmesinde Yeni Düzenleme: Yıllık İzinler Kaç Parçada Kullanılabilecek? – Murat YETİK

Yıllık İzinlerin Bölünmesinde Yeni Düzenleme: Yıllık İzinler Kaç Parçada Kullanılabilecek? - Murat YETİK
Sosyal Güvenlik Denetmeni muratyetik@gmail.com

I- Giriş: Yıllık Ücretli İzine İlişkin Yasal Düzenlemeler

1982 tarihli T.C. Anayasasının, “Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı” başlıklı 50. maddesinde: “Dinlenmek, çalışanların hakkıdır” denmiş ve “Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir” hükmü yer almıştır. Yıllık ücretli izin hakkı, 4857 sayılı İş Kanununun 53 ila 61. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Ayrıca, uygulamaya ilişkin olarak ve 4857 sayılı İş Kanununun 60. maddesine dayanarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği” yayımlanmıştır.

II- Yıllık Ücretli İzin Süreleri

4857 sayılı İş Kanunu, yıllık izin gün sayılarını üç parametre kullanarak belirlemiştir. Bu üç parametre:

a) Çalışanın o işyerindeki kıdemi (çalışma süresi),

b) Çalışanın yaşı,

c) Yer altı işlerinde çalışan işçilere ilişkin özel düzenlemedir.

Yaş parametresi ile belirli bir yaşın altındaki ve üstündeki çalışanlar gözetilmiş ve bu kişilerin izin gün sayıları, o işyerindeki kıdemlerine bakılmaksızın en az 20 gün olacak şekilde düzenlenmiş; kıdem parametresi ile bir çalışanın o işyerindeki izin süresi, kıdemi ile doğru orantılı olarak arttırılmış ve kıdemli çalışanlar korunmuş; madde hükmüne, 2014 yılında eklenen ek cümle ile de yer altı işlerinde çalışanların izin gün sayıları diğer sektörlerde çalışanlara göre arttırılmıştır.

17Şub/160

KSMMMO Şubat ayı Meclis Toplantısı

logo-kocaeli smmmoSayın, KSMMMO MECLİS ÜYESİ

Oda Meclisimizin Şubat ayı toplantısı, 19 Şubat 2016 Cuma günü saat 14.00’da DERİNCE BELEDİYESİ MECLİS SALONU’nda aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Katkılarınızla sorunlarımızın çözümü ve meslek örgütümüzün daha güçlenmesi yolunda bir adım daha atacağımıza olan inancımızla toplantıya katılımınızı rica ederiz.

G Ü N D E M:

1. 14.00 – 14.05 Açılış ve Saygı Duruşu,

2. 14.05 – 14.15 Oda Meclis Başkanı’nın Açılış Konuşması,

3. 14.15 – 14.30 Yönetim Kurulu’nun Çalışmaları hk. Bilgi Paylaşımı,

4. 14.30 – 15.00 Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu ile TESMER, Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu ve Etik Komitesi Temsilcilerinin Çalışmaları hk. Bilgi Paylaşımları,

5. 15.00 – 15.30 İlçe Temsilcilikleri ve Çalışma Komisyonlarının Çalışmaları hk.
Bilgi Paylaşımları,

15.30 – 15.45 ARA DİNLENME

6. 15.45 – 16.15 Yeni V.U.K. Taslağı İle İlgili YMM Adem ÖZZAİM’in Sunumu ve
Konu Üzerinde Değerlendirmeler,

7. 16.15 – 16.30 Oda Yönetim Kurulu Başkanı’nın; Toplantıda Oluşan Tespitler,
Öneriler ve Eleştirileri Değerlendirmesi

8. 16.30 – 16.45 Toplantı Sonuçlarına İlişkin Başkanlık Divanının Değerlendirmesi,

9. 16.45 Kapanış.

NOT; Toplantı sonrası, Derince’de akşam yemeği düzenlenmektedir.

Yemeğe katılacak meclis üyelerimizin Odamıza bilgi vermesi rica olunur.

1Şub/160

Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi Kaldırıldı

muhasebedr

Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi Kaldırıldı

Meclis Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisini kaldırdı. Milyonlarca emeklinin maaşı Şubat’tan itibaren yüzde 10 daha fazla ödenecek

Milyonlarca emekli bu ay çifte zamlarını hesaplarında gördü. Bu emeklilerden Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam edenler yeni bir artışa daha kavuştu.

Emekli olup Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam edenlerin maaşlarından yapılan yüzde 10’luk Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi önceki gün çıkartılan yasa ile kaldırıldı. Yasaya göre; ‘köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar’ kapsamındaki Bağ-Kur’lu emeklilerden Sosyal Güvenlik Destek Primi alınmayacak. Emekli olduktan sonra bu kapsamda çalışmaya başlayanların aylıklarından yapılan Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi kaldırılacak.

Vazife malullüğü aylığı almakta olanlardan bu şekilde çalışanlardan da söz konusu prim alınmayacak. Sosyal Güvenlik Destek Primi kalkınca, hangi statüden emekli olursa olsun, Bağ-Kur’a tabi çalışmaya devam edenlerin aylıklarından yapılan yüzde 10’luk kesinti kaldırılacak.

Yani SSK, Bağ- Kur ve memur emeklilerinden halen Bağ-Kur’a tabi çalışanların maaşlarından yapılan kesinti bitecek. SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olup kendi işini kuran emekliler 87 lira 381 lira arasında gelir elde edecek. Kesintisiz maaşlar Şubat ayı ile birlikte hesaba atacak.

MAAŞLAR DEĞİŞTİ
En düşük emekli maaşı (Bağ-Kur tarım) Ocak ayındaki çifte zamla 874 lira 19 kuruşa çıktı. Ancak bu maaşı alan emeklilerden Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam edenlerin eline bu ay yüzde 10’luk kesinti nedeniyle 786 lira 77 kuruş geçti. Böylece emekli 87 lira 42 kuruş gelir artışı elde edecek. En yüksek emekli maaşı da (SSK) Ocak ayındaki çifte zamla 3 bin 814 lira oldu. Bu emeklinin kesinti karı ise 381 lira 40 kuruş olacak.

KAYNAK: http://www.takvim.com.tr/ekonomi/2016/01/31/emekliye-subatta-yuzde-10-ek-zam

http://www.muhasebedr.com/meclis-sosyal-guvenlik-destek-primi-kesintisini-kaldirdi/

25Oca/160

Kebapçı Selman da…

IMG_1379

19 Ocak 2016 Salı / Ender Şenol ağabey bizi 28 Haziran Mah Kocatürk Geçidi No: 17 İzmit adresindeki Kebapçı Selman’a getirdi. Birmüddet sonra başka meslektaşlarımızda geldi.

14Oca/160

Üstadlarla birlikte..

IMG_0902

12 Ocak 2015 Salı / Mehmet Balimre yıllarca Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Meclisinde Başkan olarak görev yapan meslek büyüğümüz.

26Ara/150

KDV Beyannameleri son güne kalırsa!..

IMG_0011  24 Aralık 2015 Perşembe / Ekip KDV Beyannemelerini gönderme telaşı içinde..

25Ara/150

Caiz tabi, ne olacak tı? – Cübbeli Ahmet Hoca

1919096_1702784356612034_1965279145719255604_n  VergiVe Sgk Portalı

18Ara/150

TASFİYE İŞLEMLERİ / Erol AKGÜL

TASFİYE İŞLEMLERİ / EROL AKGÜL - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

LİMİTED ŞİRKETLERİN TASFİYESİ VE İŞLEMLERİ

TASFİYE
Limited şirketlerin tasfiyesi ve işlemleri başlıklı yazımızın konusu ; tasfiye süresince tasfiyenin başlangıcında ve bitişinde yapılacak işlemler, limited şirketler esas alınmak suretiyle açıklanmıştır. Tasfiye işlemlerinin yalnızca ticaret siciline tescille değil; Vergi idaresi, Bağ-kur, SSK gibi kurum ve kuruluşlara da bir takım yükümlülüklerin var olduğu ve bu yükümlülüklerin fazlaca teferruata girmeden olabildiğince işlemlerin neler olduğu ve nelere dikkat edilmesi yazımızdaki asıl amaç olup uygulayıcılara ve meslek mensuplarına yardımcı olmaktır.

Tasfiye, kelime anlamı arıtma, ayıklama, temizleme, hesabı kapatmak anlamındadır.Tasfiye, herhangi bir nedenle faaliyetine son veren, şirketin tüm hesaplarının kapatılmasıdır. Limited şirketler kanun ve şirket ana sözleşmesinde yazılı hallerin meydana gelmesi veya ortaklar kurulu kararı ile sona erer. Sermaye şirketleri, iflastan başka bir nedenle infisah ettiklerinde, durum ortaklar kurulunca ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. İnfisahın ticaret siciline tescil ettirildiği tarih, tasfiyenin başladığı tarih sayılır. Tasfiye süreci, fesih veya infisah edilme halinin meydana gelmesinden başlar, tasfiye işlemlerinin tamamlanmasını müteakip şirket kaydının ticaret sicilinden sildirilmesine kadar devam eder.Tasfiye işlemlerini müteakip ticaret sicilinden kaydının silinmesi ile tüzel kişilik sona bulur.

Limited Şirket aşağıdaki nedenlerden birinin gerçekleşmesi ile sonlanır;
1.Esas sözleşmede belirlenmiş ise belirlenen şirket süresinin bitmesi
2.Şirket sermayesinin üçte ikisinin eksilmesine rağmen ortaklar kurulunca kalan kısımla yetinilmesine veya sermayenin eksilen kısmının tamamlanmasına ilişkin karar alınmaması,
3.Şirketin iflasına karar verilmesi,
4.Şirketin diğer bir şirketle birleşmesi,
5.Şirketin mahkeme kararı ile feshinin istenmesi,
6.Şirket amacının elde edilmiş olması yahut elde edilmesinin imkansız hale gelmesi,
7.Ortak sayısının bire düşmesi veya 50’yi aşması
8.Ortaklar kurulunca şirketin tasfiyesine karar verilmesi, hallerinde şirket tasfiye haline girer.

10Ara/150

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ – YMM Emre KARTALOĞLU

x_1449646286256  08 ARALIK 2015 Salı / DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNER YMM EMRE KARTALOĞLU

5Ara/150

İşçi Özlük Dosyasına Aman Dikkat! – Bünyamin ESEN

İşçi Özlük Dosyasına Aman Dikkat! - Bünyamin ESEN

Erzurum’dan bir okurumuz soruyor:“Bünyamin bey, muhasebeci olarak çalışıyorum. İş müfettişleri teftişe geldi bir iki firmamıza, özlük dosyalarını sormuşlar, ağır cezalar geldi. Oysa kırtasiyelerde satılan özlük dosyalarını almıştı firmalar. Bu cezalar doğru mu? Özlük dosyasından ceza yememek için neye dikkat etmemiz lazım? İşçilerden evrak toplayamıyoruz, getirmiyorlar. Bu evrak kalabalığı değil mi?”

Sayın okurumuz, işçilere düzenlenmesi gereken özlük dosyası ülkemiz iş mevzuatının önemli bir zorunluluğu.

Ancak önemli olduğu kadar da uygulamada ihmal edilen, muhasebeci ve mali müşavir arkadaşların önemini kavrayamadıkları bir düzenleme.

Gerçekten de özlük dosyasını düzenlemek (hele hakkıyla düzenlemek) zor bir iş. Birçok evrakın tek tek toplanmasını ve gerektiğinde güncellenmesini gerektiriyor.

Ama bu iş kesinlikle bir evrak kalabalığı değil! Zira özlük dosyasında bulunduracağınız bir evrak gün gelir sizi cezadan kurtarır, tabiri caizse işverenin ipten dönmesini sağlar…

Peki, ceza almayacak şekilde özlük dosyası düzenlemenin sırları neler, nelere dikkat edilmesi gerekiyor, hangi evrakların mutlaka özlük dosyasında bulunması gerek?

Ayrıntılı olarak açıklayalım…