Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

ahsen okyar
6Tem/140

İhsanoğlu’na karşı çıkan CHP’lilere sert çıkış – Prof. Dr. Nurşen MAZICI

İhsanoğlu'na karşı çıkan CHP'lilere sert çıkış - Prof. Dr. Nurşen MAZICI Siyaset Bilimci

Prof. Dr. Nurşen Mazıcı, Cumhuriyet gazetesinin Olaylar ve Görüşler sayfasında kaleme aldığı yazıda Ekmeleddin İhsanoğlu'nun adaylığını yazdı. Mazıcı, "CHP’nin oryantalist ve elitist, malum muhalif grubunun süregelen bu tutumu, hem M. K. Atatürk’ü yeterince anlamamak hem de 21. yüzyıl gerçeklerini algılayamamak demektir" dedi.

Ekmeleddin İhsanoğlu’nun adaylığına başlıca itirazlar ağırlıklı olarak CHP içindeki bazı milletvekilleri ve aynı nitelikteki bazı gazetecilerden geliyor. İhsanoğlu’nu “gerici” olarak niteleyen bu grup, 10 Ağustos 2014’te yapılacak seçimi, alışılagelen bir Cumhurbaşkanlığı seçimi değil, 1699’dan beri süregelen ve Cumhuriyetin ilanıyla anayasal güvenceye alınan laik demokratik hukuk devletinin varlığını korumak ya da onu yok etmek seçimi olduğu uzak görüşüne ne yazık ki sahip değiller. Dahası, bu seçimin, Türkiye koşullarına en uygun ama sorunlarını kendi içinde çözebilecek olan demokrasiye daha fazla açık ve 1876’dan beri kurumsallaşmış parlamenter sistemin ya devamı ya da dünyada örnekleri görülen diktatörlüğe yatkın başkanlık sisteminin seçimi olduğunun da farkında olmadıkları kanısındayım. Bu seçimin, dürüst, bilge, beyefendi, alçakgönüllü, herkesi kucaklayan, güvenilirliği hem Batı hem Doğu dünyasında kanıtlanmış, hukukun üstünlüğüne saygılı bir cumhurbaşkanıyla, 100 milyar dolarlık bir rüşvet iddiasına adı karışan, yasama, yargı, hatta yürütme ve basın erklerini kendi kontrolüne alan, toplumu etnik olarak, dinsel olarak ateist, Allahsız, Alevi, Caferi, Yezidi, Şia gibi çok sayıya bölen... “Kes ulan sesini... Sana üç nokta koyarım... Otur ulan oturduğun yerde, her şeye burnunu sokma... Ananı da al git...  biliyorsunuz bu adam Alevi” dedikten sonra yuhalatan bir kişinin, yedi yıl değil, Saddam, Kaddafi gibi süresi belirli olmayan bir dönem için bu ülkeyi yönetme girişimine karşı bir tercih olduğunun da ayırdında değiller.(HG Vurgusu)

İhsanoğlu’na bazı gazetecilerden gelen eleştiriler ise onun bir elit olmasıyla halk katmanlarında itici bulunacağına ve siyasi olarak tanınmıyor olmasının dezavantaj olduğuna vurgu yapıyorlar.