Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

ahsen okyar
10Ağu/160

2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU’NA 6728 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE İFLASIN ERTELENMESİ YOLU – Stj. Av. Kemal DÖNER

2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU’NA 6728 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE İFLASIN ERTELENMESİ YOLU - Stj. Av. Kemal DÖNER

21Tem/160

İş Sözleşmesinin Feshi – Stj.Av. Kemal DÖNER

  İş Sözleşmesinin Feshi – Stj.Av. Kemal DÖNER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre ülkemizdeki 19 milyon aktif sigortalı çalışanın 12 milyona yakını işçi statüsündedir. Sendikalı işçi sayısı ise yalnız 1 milyon 32 bin 166 kişiden oluşmaktadır bu yüzden bireysel iş hukuku hükümleri iş hayatının büyük bir bölümünü etkilemektedir. Hukukumuzda işçi ve işveren ilişkilerini düzenleyen 4857 sayılı 22/05/2003 kabul tarihli İş Kanunu yer yer yedek hükümler ihtiva etmekte ise de genel anlamda mutlak ve nisbi emredici hükümlerden oluşmaktadır. Daha açık bir deyişle, İş Kanunu ve iş hukuku mevzuatının büyük kısmı iş hayatını doğrudan düzenleyen ve uyulması zorunlu olan hükümlerden oluşmaktadır. Hal böyle olunca gerek işçi gerekse işveren açısından hak kayıplarının önüne geçebilmek için iş hukukundan, iş hukuku mevzuatından haberdar olmak zorunlu hale gelmektedir.