Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

ahsen okyar
23Eki/160

Grip Nedir ve Nasıl Korunmalıyız? – Dr. Hasan DERMENCİ

hasan dermenci

Grip Nedir ve Nasıl Korunmalıyız? – Dr. Hasan DERMENCİ

Grip inflüanza virüsünün neden olduğu bir hastalıktır. Üst solunum yollarını tuttuğu için genellikle diğer üst solunum yolları enfeksiyonları ile karışır. Üst solunum yolları vücudumuzun dış ortama açılan ve hava ile temas eden yeri olduğu için birçok bakteri ve virüs enfeksiyon yapabilir.

Bakteriyel enfeksiyonları bir miktar farklı klinik belirtiler yaptığı için gripten ayırmak nispeten kolaydır. Adenovirüs, RSV, CMV, EBV başta olmak üzere diğer virüslerde grip benzeri hastalık yapabilirler. İnflüanzanın bunlardan farkı her sene dünya genelinde pandemi (tüm dünyada aynı anda yayılan enfeksiyon) yapması, ağır seyretme ihtimalinin fazla olması, çocuk ve yaşlılar gibi direnci düşük hastalarda ölümlere neden olmasıdır. Bu nedenle önemlidir.

Grip genellikle kış başı ve sonu (ekim-kasım ve mart-nisan) dönemlerinde salgınlar yapar. Fakat diğer aylarda da salgın olabilir. Yetişkinlerde bulaşmadan sonra 2-3 günlük prodrom dönemi sonrası boğaz ağrısı, baş ağrısı, ateş, öksürük, burunda dolgunluk ve akıntı, karın ağrısı, bulantı ve kusma, yaygın kas ve eklem ağrısı gibi belirtiler yapar. Çoğu hastada 3-4 günlük hastalık dönemi sonrası iyileşme gözlenir. 7-10 içinde geçer. Çocuk ve yaşlılarda, bağışıklık sistemi iyi olmayanlarda hastalık 2-4 hafta sürebilir. Zatürre vb. diğer bakteriyel enfeksiyonlara yol açabilir.

14Eki/160

Gazete veya Televizyonlardaki Tıbbi Yayınlara Güvenmelimiyiz? – Dr. Hasan DERMENCİ

201362265723  Basın yayın, şimdilerde internet ve sosyal medyada sağlıkla ilgili haber, uyarı veya tavsiyeler ilgiyle takip ediliyor. Hemen her gün yeme içme tavsiyeleri, ilaçlarla ilgili eleştiri ve övgüler, bazı ameliyat yöntemlerinin veya cihazların tanıtımına rastlamak mümkün. Bu tavsiyelerin birçoğu anlı şanlı bilim adamları ve uzmanlar tarafından yapılıyor. Hepsi aynı konuda farklı düşüncede, farklı farklı şeyler söylüyor. Okuyucunun ister istemez kafası karışıyor. Bir kısmı hepsini yalan olarak değerlendirip kendi kafasına göre yaşıyor, diğerleri bazı uzmanlara güvenip uymaya çalışıyor.

15Eki/140

Hastalıkla İlgili Temel Kavramlar ve Tanımları – Dr. Hasan DERMENCİ

201136134814Hastalıkla İlgili Temel Kavramlar ve Tanımları – Dr. Hasan DERMENCİ

Hastalıkları bilmek, korumak veya tedbir almak için bazı kavramları bilmek gerekir. Bu kavramlar bilinmediği için yanlış kanaatler oluşabiliyor. Öncelikle temel kavramları tanıyalım.

Sağlık: Bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.

Hastalık: Vücudumuzun normal işleyişini, normal vücut dengesini bozan tüm haller için kullanılan genel bir terimdir. Sendrom, bozukluk(disorders), sakatlık, diğer tüm rahatsızlıkları içine alır.

Rahatsızlık: Daha çok kişinin kendi kişisel duygusu ile ilgilidir. Hastalık yerine kullanılır.

Bozukluk: Vücudun bir fonksiyonun anormalliği veya bozulmasıdır. Hastalığa göre daha dar bir terimdir. Bozukluklar mental, fiziksel, genetik, duygular, duygulanımlar, davranış biçimleri veya vücut fonksiyonları ile ilgili olabilir. Misal: Metabolik bozukluk (asidoz/kanın asit derecesinin artması, alkaloz-kanın asit derecesinin azalması, hiperglisemi—şeker seviyesinin artması vb.), duygulanım (affektif) bozukluğu (depresyon, manik bozukluk, anksiyet, fobi vb)

Morbidite: Herhangi bir nedene bağlı sağlığın bozulması, komorbdite genelde bir birkaç tıbbi durumun bir arad olmasıdır. Misal: Antisosyal kişilik veya şizofreni ile madde kötüye kullanımı beraber olması