Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

5Ağu/110

Stok / Mali Sözlük

Stok

1. İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mamül, yarı mamül veya mal.

2. Bilançonun Dönen Varlıklar Grubunda 15 Nolu hesabın altında yer alan işletmelerin, yarı mamül, mamül yada ticari mal gibi elinde bulundurduğu malzemelerdir.

3. Stok sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde “sanayi dalında yararlanılan ham, işlenmiş ya da yarı işlenmiş maddelerin tümü” ve “firmaların üretim ya da satışlarındaki beklenmedik dalgalanmaları karşılayabilmek için tuttukları ya da satamadığı mamul, yarı mamul ve hammadde” olarak tanımlanmıştır. İngiliz muhasebe literatüründe “stock” sözcüğü stok anlamında kullanılmaktadır. Bu sözcüğün kökeni Fransızca “stock” sözcüğüne dayanmaktadır. Amerikan muhasebe literatüründe “inventory” sözcüğü mal stoku ya da mamuller, yarı mamuller ya da hammadde ve malzeme varlığı anlamına gelmektedir. “Inventaire” sözcüğü dilimize, Fransızcadan alınmıştır. Aslı Latince “inventarium” sözcüğüdür. Bu sözcüğün anlamı saymak, tartmak, ölçmek yoluyla bulunan şeyler demektir. Türkçede işletmelerin, işlerine başladıklarında ya da herhangi belirli bir dönemin başında ya da sonunda varlıkları ile borçlarını değerleyerek saptamalarına “envanter” denir. Amerikan İngilizcesinde “stock” sözcüğü ise hisse senedi anlamında kullanılmaktadır.

4. Bir işin normal akışı içinde, olağan işletme faaliyetleri kapsamında satılmak için elde tutulan ilk madde malzeme, yarı mamul, ürün veya imalattır.

- İstanbul SMMMO internet sitesinden alınmıştır.

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.