Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

ahsen okyar
24Nis/180

İYİ Parti ve YSK – Taha AKYOL

55ea09f7f018fbaf4494240fİYİ Parti ve YSK – Taha AKYOL

YÜKSEK Seçim Kurulu, CHP’nin İYİ Parti’ye geçici olarak 15 vekil vermesinden önce “İYİ Parti seçimlere girebilir” diye açıklamalıydı.

Daha kanuni ve daha saygın bir karar olurdu. Çünkü İYİ Parti seçimlere girmenin şartlarını gerçekleştirmişti:

- İllerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel belirli oranda teşkilat kurmuştu...

- Yine altı ay evvel kurucular büyük kongresini yapmıştı.

Evet il ve ilçe kongrelerini tamamlamaya vakit bulamamıştı ama bu seçimlere girmeye engel değildi. 

20Şub/170

Propaganda ve gerçek – Taha AKYOL

55ea09f7f018fbaf4494240fPropaganda ve gerçek - Taha AKYOL

REFERANDUM sürecinde propaganda adına birçok gerçekdışı beyanlar dinliyoruz. Elbette evetçiler de hayırcılar da kendi duruşlarını övecek, öbürünü yerecektir.</DIV>

Abartılar da olacak.

Fakat düpedüz gerçekdışı beyanlarla propaganda yürütmek, halka saygısızlıktır. Çünkü halkı ikna için değil, kandırmak için böyle yapılabilir ancak.

Bugün bu gerçekdışı propaganda malzemelerinden birkaçını ele almak istiyorum.

DARBELER VE SİSTEMLER

Parlamenter sistem Türkiye’yi askeri darbelere sürükledi deniliyor.

Evet, Türkiye’nin geleneği parlamenter sistemdir, darbeler o dönemlerde oldu.

Fakat darbelerin sebebi iktisadi ve toplumsal gelişme eksikliğidir, dışa kapalılıktır ve bilhassa demokratik kurumların zayıflığıdır.

Böyle toplumlarda “en güçlü” kurum olan askeriye kriz dönemlerinde darbe yapıyor.

Hatta böyle toplumlarda başkanlık sistemi varsa daha fazla darbe oluyor!

Bu yazdıklarım “propaganda” değildir. Siyaset bilimciler Alferd Stephan ve Cindy Skatch araştırmışlar:

1973-1989 arasında, yani azgelişmişliğin daha yaygın olduğu dönemde...

Ve de OECD dışında yani azgelişmiş denilebilecek 53 ülkede on yıllık dönemler içinde meydana gelen darbeleri incelemişler.

Bunlardan parlamenter sistemle yönetilen ülkelerden yüzde 61’inde on yıl içinde bir darbe olmamış.

Başkanlıkla yönetilip de on yılı darbesiz geçirebilen ülkelerin oranı ise yüzde 20’de kalıyor!

Başkanlık sisteminin daha yaygın olduğu azgelişmiş ülkelerde daha sık darbe oluyor.

Netice: Rasyonel düşünebilmek, sebep-sonuç ilişkilerini araştırmak ve anlamaktır.