Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

ahsen okyar
9Kas/140

Paralel Yapı’yı ifşa ediyorum – Tarık TOROS

Paralel Yapı'yı ifşa ediyorum - Tarık TOROS

Anlaşılması için, bu kez de örnek vererek anlatalım…
Kavramsal olarak “Paralel Yapı” ve “Paralel Yapılanma” şöyledir:
Devlet yasal vergilendirme yolu ile halktan para toplar, normal olan budur.
Bir de buna “paralel” olarak kayıtsız ve haksız şekilde halktan, özellikle işadamlarından para toplanır.
Hiçbir denetime tabi olmayan bu sistem “Paralel Vergi Yapısı”dır.
Devlet içindeki bu yapılar “paralel vergisini” alamazsa, işadamlarının yasal hakkı olan işlerini durdurur.
Daha sonra…
Para karşılığında bu işleri yürütüp işadamlarına hakkı olmayan imkânları kullandırmak suretiyle onlardan komisyon alır.
Bu yapılar…
Gizli ortak marifetiyle devlet ihalelerinde kamu aleyhine haksız rekabet oluşturup kendilerine menfaat sağlayan kişilerin oluşturduğu yapılardır.
Kamuda “Paralel Yapılanma”
Hukuk devletlerinde kamunun görevleri bellidir.
Terfi sistemleri, göreve son verme gibi uygulamaların yasal çizgileri vardır.
Kamudaki “Paralel Yapılanma”, işte bu kriterlere paralel fakat tamamen farklı normlar oluşturur.