Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

ahsen okyar
23Tem/170

Arafta ki Ülke – Halil KONUŞKAN

halil konuşkanArafta ki Ülke - Halil KONUŞKAN         

Bizim gibi stratejik konumda olan ülkeler kenarda köşede kalanlara göre daha fazla imkâna sahip oldukları gibi daha fazla riskle de karşı karşıyadırlar. İçinden geçilen alangirli süreçler insanların kafalarını karıştırmak için yeterli oluyor. Gelin son gelişmeleri beraber okuyalım.

Son bir yılda yaşadığımız süreç toplumsal yapımızı derinden etkiliyor. Kavgalar, düşük profilli ağız ile yapılan ucuz siyaset, batan ocaklar, yeniden azan terör, olmayan adalet gibi problemlerimiz iç sorunumuz gibi görünse de; aslında dış politikadan besleniyorlar.

Nitelemesi devamlı değişen malûm cemaat ekseninde yaşadığımız süreç, sadece bir cemaatin devleti ele geçirmek istemesiyle açıklanamaz. Burada esas kuklacının Amerika olduğu ve cemaat üzerinden Türk devletini yönlendirmeye çalışan bir “Atlantikçi” ekolün varlığı besbelli.

Bu ekol 15 Temmuz ile birlikte iyi bir darbe yedi. Siyasi iktidar kendi durumunu pekiştirmek için “Avrasyacı” ekole yaklaştı. Böylece özellikle güvenlik birimleri üzerinden Atlantikçi ekolün tasfiye süreci başladı. Suriye üzerinden odaklanan, ama Ortadoğu ve Avrupa ile ilişkiler açısından Rusya ile ortak çıkar endeksli işbirliğine dönen dış politikamız ortaya çıkıverdi.

19Tem/170

Gayretinin karşılığını göreceği, sağlık içinde uzun bir ömür dilerim..

13726735_715189035288428_3549519612227059338_n

Akşener'in Güven Veren Kişiliği – Halil KONUŞKAN

Fertler benzer durumlarda genellikle aynı davranışları sergilerler, toplumda bu hal “yedisinde neyse yetmişinde de o’dur.” şeklinde formüle edilmiştir. İşte bireyleri diğer bireylerden ayıran ve değindiğimiz toplumsal formülde anlatılan o bireyin kişiliğidir.

Kişilik; bir insanı başkalarından ayıran, kalıtım ve çevre etkisiyle ortaya çıkan, duygu, düşünce ve davranış özelliklerinin tutarlı bütünüdür.