Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

ahsen okyar
14Eyl/140

Aidatı ödeyin yoksa eviniz diğer maliklere satılır..! – Prof. Dr. Şükrü KIZILOT

haberresim_11920148934632Aidatı ödeyin yoksa eviniz diğer maliklere satılır..! – Prof. Dr. Şükrü KIZILOT

Konu yalnızca ev ile sınırlı değil..! Aidatını ödemeyenin bürosu, dükkânı ve mağazası da diğer maliklere satılacak...

"Aidatı ödeyin yoksa eviniz diğer maliklere satılır..!"

Aidat Borcu ve Cezası

Aidat olayı, herkesi yakından ilgilendiriyor. O nedenle, ilgili yasa maddesinin son şekli hakkında, bilgi vermekte yarar var.

Kat maliklerinden her biri, aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça;

Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanan avansa eşit olarak;

Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderler ile ortak tesislerin işletme giderlerine, kendi arsa payı oranında, katılmakla yükümlüdür (Kat Mülkiyeti Kanunu Md. 20).

Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 5 hesabıyla gecikme tazminatı öder.

19Şub/140

Bir vergi 7 vergiyi birden zıplatıyor. – Prof. Dr. Şükrü KIZILOT

Bir vergi 7 vergiyi birden zıplatıyor. - Prof. Dr.  Şükrü KIZILOT

BİLİN bakalım hangi vergi?

O vergide, ciddi bir artış olursa, olay bununla sınırlı kalmıyor.
Kendisi dahil 7 vergi ve harcı zıplatıyor.
Sonunda da tahmin ettiğiniz gibi vatandaşı zıplatıyor!
Verginin adı “emlak vergisi”, zıplattıkları ise aşağıda sıralananlar.

1. EMLAK VERGİSİ
Önümüzdeki Mart ayından itibaren, milyonlarca vatandaş emlak vergisi ilk taksitini
ödeyecek. Daha önce yazdığımız gibi, 2014 yılı emlak vergisinde “arsa değerleri” yeniden belirlendi.

Başta İstanbul olmak üzere, çok sayıda il ve ilçemizde, yüzde 100-200’ü hatta yüzde 300-500’ü bulan değer artışları var. Çok az olmakla birlikte, yüzde 1.000 artış yapılan bölgeler de var!
Arsa değerleri, “arsa payı” olarak bina maliyetine de dahil olduğundan; ev, büro, dükkân, mağaza ve diğer binaların da değeri artıyor. Emlak vergisi de bu artan değer üzerinden alınıyor.

2. KATKI PAYI
Emlak vergisinin yüzde 10’u oranında “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı” alınıyor. Emlak vergisi tutarı artınca, katkı payının tutarı da artıyor.

3. TAPU HARCI
Tapu harcı, emlak vergisi asgari değerinden aşağı olamıyor. (Harçlar Kanunu Md.63/2)
Emlak vergisi değerinin, gayrimenkulün gerçek alım-satım değerinden yüksek olduğu durumlarda, tapu harcı emlak vergisi üzerinden ödeniyor.

İstanbul Şişli’deki somut bir örneğe göre; gerçek alım-satım değeri 400 bin, emlak vergisi değeri 2 milyon 400 bin TL olan bir ev satılırken, alan da satan da 2.4 milyon TL üzerinden, 48’er bin TL “tapu harcı” ödeyecekler!

10Şub/140

Milyonlarca işyerine her an ceza gelebilir – Prof. Dr. Şükrü KIZILOT

Milyonlarca işyerine her an ceza gelebilir – Prof. Dr. Şükrü KIZILOT
Arka arkaya çeşitli yasalar, yönetmelikler ve tebliğler çıktı.Bunlarla, işyerlerine bazı yükümlülükler ve uymayana da cezalar geldi.
Cezalardan bir kısmı, her ay itibariyle işliyor. Öyle ki 2014 Şubat ayında kesilecek ceza, bir çok işletmenin sermayesinden de fazla.
İşletme sahipleri, haklı olarak “Ben bu kadar mevzuatı nereden bileyim” diyebilir. Ancak “kanunları bilmemenin mazeret
olmadığı da” ayrı bir gerçek.
En iyisi, cezalar kesilmeden kısa kısa hatırlatalım. Yapmadığınız varsa, bir an önce tamamlayın.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
İşçi çalıştıran (çırak ve apartman kapıcısı dahil) tüm işyerleri “Ocak 2013” itibariyle “risk değerlendirmesi” yaptırmak zorundaydı.
Risk değerlendirmesi yaptıracak olan işyeri sayısı (apartmanlar dahil) üç milyon civarında.
Risk değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) internet sitesinde, işkolları itibariyle var.
Risk değerlendirmesi yaptırmayan (örneğin bir apartmana, çiçekçi, bakkal veya berbere) ilk ay için 3.361 TL (2013’de 3.234 TL
idi), aykırılığın devam ettiği her ay için 5.042 TL (2013’de 4.851 TL idi). “idari para cezası” kesilecek.
Bunlar, Şubat dahil 14 aylık ceza ile karşı karşıyalar. Bu da 50 bin lirayı aşan bir ceza demektir ki bir apartmanı, çiçekçiyi,
bakkalı, berberi perişan eder.
Risk değerlendirmesini, Ocak 2013 tarihini yazarak, bir an önce yaptırmanızda yarar var.