Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

ahsen okyar
29Oca/140

Bulgar İsyanı ve Gaflet – Erdoğan ASLIYÜCE

YESEVİ Aylık Sevgi Dergisi Yıl 20, Sayı 230, Şubat 2013

Bulgar İsyanı ve Gaflet – Erdoğan ASLIYÜCE

Bugün Türkiye’de yaşayan herkes bilir ki Balkan Savaşlarının 100. Yıldönümüdür. Fazla değil 100 sene önce bizim olan toprakları nasıl kaybettiğimizin sadece bir örneğinden bahsedeceğim. Bulgaristan ayaklanmasını da kısaca özetleyeceğim.

Ayaklanma

1)  Bulgar Merkez ihtilal komitesi 26 Nisan 1876 ta­rihinde Oboriçte denilen yerde toplanır.

2) 13 Mayıs 1876 tarihinde Fibbe’de ayaklanmanın başlatılmasını tespit ederler. Türk yetkililer tara­fından yakalanma olursa ayaklanmanın hemen başlatılmasını karara bağlarlar.

3)  Ayaklanmanın perde arkasındaki mimarı Filibe’deki Rus Konsolosu Bulgar asıllı Nayden Gerov 1857- 1876 yılları arasında devamlı çalışan kişidir. Bu arada İstanbul’daki Rus elçisi İgnatiev’i de unut­mamak gerekir.

4)  Alın size bir işbirlikçi, Osmanlı Devleti’nin Sadrazamı Mahmut Nedim Paşa’dır, Rus el­çisi İgnatiev’in avucunun içindedir. Yani “Nedimof” 1975’de Zagora ayaklanmasındaki tutukluları himaye ederken Edirne Valisi Hurşit Paşa ile Fibbe Mutasamfi Tosun Paşa’nın görev yer­leri değiştirilir.

Edirne Valiliğine getirilen Akif Paşa’nın asker tale­bine Sadrazam Mahmut Nedim Paşa “Siz gidiniz, sonra gereği düşünülür” der, işte bağıra çağıra gelen isyana asker bile göndermeyen bir sadrazam!..