Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

ahsen okyar
20Eyl/140

Alt Yüklenici İle Çalışan Asıl İşverenlerin Sorumlulukları Genişletildi ve Netleştirildi!!! – Erkan AYAN

21Alt Yüklenici İle Çalışan Asıl İşverenlerin Sorumlulukları Genişletildi ve Netleştirildi!!! – Erkan AYAN

Özellikle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan işlerde çalışan işçilere yönelik, kanun koyucu TORBA yasa ile  (İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun) işçilere ait yasal hakların yerine getirilmesi (özellikle yıllık izin kullanımı ve kıdem tazminatı  hakları) hususunun kimin sorumluluğunda olduğunun net ifadelerle altını çizdi.

Konu ile ilgili 4857 sayılı İş Kanunun ilgili maddelerine yapılan ilaveler ASIL İŞVEREN’ lerin alt işverene bağlı olarak çalışan işçilerine  karşı sorumluluğunu genişletiyor ve netleştiriyor. Şöyle ki;

Yeni düzenlemeyle alt işverenin işçileri ücretlerini alamadıklarında asıl işverene de müracaat edebileceklerdir. İşverenler, alt işverenlere iş vermeleri halinde bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol edecek, varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerden kesmek üzere işçilerin banka hesaplarına yatıracaktır. Yine alt işverenler değiştiği halde aynı işyerinde çalışmaya devam eden işçilerin yıllık ücretli izin süresi hesaplanırken aynı işyerindeki sürelerin toplamı dikkate alınacak ve asıl işverenin bunları kontrol etmekle yükümlü olacaktır. Kıdem tazminatının hesaplanmasında;