Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

ahsen okyar
7Ara/140

Derneklerde İç Denetim – Bülent FİDAN

İç Denetim Nedir?

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü tarafından yapılan tanımıyla iç denetim; bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacıyla gerçekleştirilen bağımsız, tarafsız bir güvence ve danışmanlık sağlama faaliyetidir. İç Denetim, kurumun risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

Bu anlamda iç denetim;

    Kurumun karşı karşıya bulunduğu risklerin ortaya çıkarılması ve en aza indirilmesi,
    Kaynakların etkili ve verimli kullanılması,
    Yasa ve düzenlemelere uyum sağlanması,
    Hata ve hileler ile gelir ve varlık kayıplarının önlenmesi,
    İtibar ve güvenin korunması, adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerine uygun yönetim uygulamalarının geliştirilmesi

gibi hususlarda kurumlara katma değer yaratıp, hedef ve amaçların gerçekleştirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.

Ülkemizde 2000’li yıllarla birlikte iç denetim ile ilgili olarak her alanda çok çeşitli düzenlemeler mevzuat değişiklikleri ile uygulamaya getirilmiştir. Özelikle Ticaret Kanunumuz ve ilgili diğer kanunlarda yapılan değişiklikler ile başta bankacılık sektöründe olmak üzere, sermaye piyasaları, sigortacılık, kamu ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi alanlarında iç denetim ile ilgili çok önemli düzenlemeler yapılarak, denetim bir zorunluluk ve gereklilik olarak hayatımızda yerini almıştır. Derneklerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızda da bu anlamda 4.11.2004 tarih ve 5253 sayılı yeni Dernekler Kanunu ile Derneklerin denetimine yeni bir bakış açısı getirilmiş, iç denetim konusunda Derneklere yeni bir takım sorumluluk ve görevler getirilmiştir. Dernek denetim kurulunun yetki ve sorumluluklarının eski Dernekler Kanununa göre artırılmış, bu yetki ve sorumluluklar kanun metninde açık ve net bir şekilde belirtilmiştir.

4Tem/140

Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere 20 öneri – Bülent FİDAN

Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere 20 öneri – Bülent FİDAN

1 - Size destek olan insanlarla çalışmaya gayret edin ve kimse tarafından yılgınlığa uğramamaya gayret edin. Eğer girişimde bulunduğunuz iş fikrinizin iyi olduğuna inanıyorsanız, ona bağlı kalmaya ve ısrarcı olmaya devam edin. Başarı şansınız çok daha fazla olacaktır.

2 - Bilmediğiniz bir işe kesinlikle girmeyin. İşi anlamak için tüm iş hayatınızı heba edersiniz.

3 - Kendinize bir iş planı yazın. Bu ne yaptığınız konusunda açık bir rehber olur. Planınızı her yıl yenileyin.

4- Sizden daha zeki birini bulduğunuzda işe almaktan çekinmeyin.

5 - Size tavsiyede bulunan girişimcilerin veya saygın küçük işletme danışmanlarının sözlerini dinleyin.

6 - Size bağlı müşteriler bulmaya gayret edin ve bu işe lokal olarak başlayın.