Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

ahsen okyar
18Ara/140

Tahşiye örgütü nedir nasıl okumalı? Emre USLU

Tahşiye örgütü nedir nasıl okumalı? Emre USLU

Bir istihbarat faaliyeti olarak Tahşiye örgü

Bu ülkede çakma örgütler bitmez. İstihbarat örgütleri tehdit gördüğü cemaatler ve siyasi hareketlere karşı örgütler kurdurur. İlk hedef tehdit ilan ettikleri örgütleri kriminalize etmektir. İstihbarat 1970’lerde yükselen solu kriminalzie etmek için bir yandan barışçı protestoları devlet gücüyle sıkıştırıp onları şiddete zorlarken bir yandan da aynı istihbaratın kullandığı elemanlara çakma örgütler kurdurup sol yapılanmaları terörize etmiştir. Aydınlık gurbu bunun en güzel örneğidir. Daha sonra da PKK’ya destek verip Türk Solu’nu Kürt solu ile bölmüş solu öldürmeyi denemiştir.

2004’de alınan MGK Kararı ve Tahşiyeciler Örgütü

Bu strateji istihbaratın tehdit gördüğü tüm yapılanmalar için uygulanmıştır. Milli Görüş için de uygulanmıştır. Hatırlayın önce Ali Kalkancı gibi hafifmeşrep kişilere yol verilmiş 28 Şubat’ta yapılan operasyonlarla bu kişiler kullanılarak Milli Görüş’ün yükselişi engellenmiştir.

Son on yılda özellikle ithal İslamcılığa karşı YERLİ MÜSLÜMANLIĞIN fikri temelini oluşturan Nurcu hareketler hedef seçilmiştir. İthal İslamcılığın iktidardaki temsilcisi Erdoğan’ın da desteğiyle Nurcu gruplara karşı operasyon kararı 2004 yılı MGK’sında alındı.

Hatırlayın Taraf gazetesinin belgesini yayınladığı 2004 Yılında alınan  MGK kararında aynen şu kararlarların alındığı yazıyordu: “Gülen grubunun ve diğer irticai unsurlar ile etkili ve köklü bir mücadele yapılması için ‘dini, din duygularını veya dinen mukaddes bilinenleri alet ederek devletin emniyetini ihlal edebilecek ve bu amaçla dernek vakıf ve benzeri topluluklar oluşturanlara’ karşı ağır yaptırımlar getiren yasal düzenlemeler yapılmalıdır.”

Ne tesadüftür ki Erdoğan çıkardığı torba yasalarla tıpkı o MGK’da öngörüldüğü gibi Gülen grubuna karşı yaptırımlar getiriyor.