Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

12Ara/140

Hangi İşyerleri Hemşire Çalıştıracak? – Resul KURT

haberresim_1112201491945687Hangi İşyerleri Hemşire Çalıştıracak? - Resul KURT

İş sağlığı ve Güvenliği Yasasıyla birlikte getirilen uygulamalardan birisi de işyerlerinde diğer sağlık personeli çalıştırılmasıdır.

"Hangi İşyerleri Hemşire Çalıştıracak?"

Diğer sağlık personeli; İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Çalışma Bakanlığınca verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri ifade etmektedir.

Çok tehlikeli sınıfta olup 10 kişi ve üzerinde çalışanı olan işyerlerinde diğer sağlık personelinin yapılması gerekmektedir.

Diğer bir deyişle Dokuz kişi ve daha az işçi çalıştıran çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir. Özellikle son torba yasayla birlikte işyerlerinin üzerindeki önemli bir kambur olan diğer sağlık personeli yükümlülüğünün kaldırılması son derece isabetli olmuştur.

Aynı şekilde OSGB’ler üzerindeki diğer sağlık personeli istihdamı zorunluluğu da kaldırılmalıdır. Adeta çalıştıramayacağı diğer sağlık personeli için ücret ödeme zorunluluğu istihdam vergisine dönüşmüştür. Bu mutlaka değiştirilmelidir.

İşverence diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecekler kişiler için diğer sağlık personeli belgesinin bulunması gerekmektedir.

Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesinde zorunluluk bulunmamaktadır.

Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde, Yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla kişiye verilemez.

Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılır.

Diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecek kişilerde;

a) 1/1/2015 tarihine kadar uygun belgeye sahip olma şartı aranmayacak, ancak bu kişilerin 1/1/2016 tarihine kadar söz konusu belgeye sahip olması zorunludur.

b) 1/1/2015 tarihinden sonra görevlendirileceklerde uygun belgeye sahip olma şartı aranacaktır. Ülkemizde yeterli sayıda diğer sağlık personeli olmadığı ve işyerlerinde etkin kullanılamadığı düşünüldüğünde bu zorunluluğun ne kadar gereksiz olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Diğer Sağlık Personelinin Yükümlülükleri

İşyerinde görevli diğer sağlık personeli görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

İşyerinde görevli diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

Diğer sağlık personeli, görevlendirildiği işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit ve tavsiyelerini işyeri hekimine iletmekle yükümlüdür.

Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri

Diğer sağlık personeli görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

10’dan az çalışanı olan çok tehlikeli işyerleri ile tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü kaldırılmıştır. Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika diğer sağlık personeli görevlendirilmesi gerekmektedir.

Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi ve talep etmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.

Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.

Kaynak: Star

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.