Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

20Eki/140

Şirketlerin ‘ortak bildirme yükümlülüğü’ var ..! – Resul KURT

Şirketlerin ‘ortak bildirme yükümlülüğü’ var ..! - Resul KURT

Şirketlerin anonim şirketlerin yönetim kuruluna seçilen ortakları ile limited şirketlerin ortakları için de işe giriş ve işten çıkış bildirgelerini yapmaları gerekmektedir.

"Şirketlerin ‘ortak bildirme yükümlülüğü’ var ..!"

Şirketlerin çalıştırmaya başladıkları, istihdam ettikleri 4/a sigortalıları için (istisnalar hariç) en geç çalışmaya başlamadan bir gün önce sigortalı işe giriş bildirimi ve ayrıca işten ayrıldıkları takdirde de 10 gün içinde işten çıkış bildirimi yapmaları gerekmektedir.

Şirketlerin sadece 4/a (SSK) sigortalılarının işe giriş ve çıkış bildirimi yükümlülüğü olmayıp, aynı zamanda anonim şirketlerin yönetim kuruluna seçilen ortakları ile limited şirketlerin ortakları için de işe giriş ve işten çıkış bildirgelerini yapmaları gerekmektedir.

Anonim şirketin yönetim kuruluna seçilen ortaklar ve/veya limitet şirket ortakları için 15 gün içinde kağıt formatlı işe giriş bildirgesinin verilmemesi veya anonim şirket yönetim kurulundan ayrılan ortaklar ile hissesinin tamamını bir başkasına devreden limitet şirket ortakları için 10 gün içinde kağıt formatlı işten çıkış bildirgesinin verilmemesi halinde,  verilmesi gerekli olan her bir bildirge için şirket tüzel kişiliğine bir asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.

Torba Yasa olarak bilinen 6552 sayılı Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe giren 61’inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna Geçici 57’inci madde eklenmiştir.

Şirket tüzel kişilikleri tarafından ortaklar ve/veya yönetim kurulu üyesi ortaklar için verilmesi gereken kağıt formatlı işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin 11/12/2014 tarihine kadar verilmesi halinde ilgili bildirgeler kanuni süresinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır. Bu yükümlülükler için daha önce uygulanan ve ödemesi yapılmayan idari para cezaları, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilecektir. İdari para cezaları tahsil edilmiş ise iade veya mahsup edilmeyecektir.

Buna göre, sigortalılıklarının başlangıcına ve sonlandırılmasına ilişkin;

1-Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları ile ilgili şirket yetkilileri,

2-Limited şirket ortakları ile ilgili şirket yetkilileri,

Sigortalılığın başlangıcı ve sonlandırılmasına ilişkin bildirim yükümlülüğünü, 5510 sayılı Kanunun geçici 57’nci madde uyarınca 11/12/2014 (dahil) tarihine kadar yerine getirmeleri halinde bildirim yükümlülükleri kanuni süresinde yerine getirilmiş sayılarak sonucunda idari para cezası uygulanmayacak.

5510 sayılı Kanunun geçici 57’nci madde uyarınca, örnekteki şirket tüzel kişiliği, ortakları adına daha önce vermesi gereken işe giriş ve işten çıkış bildirgesini 11/12/2014 tarihine kadar vermesi koşuluyla bildirgeyi süresinde vermiş sayılacak ve şirkete idari para cezası uygulanmayacaktır.

Limitet şirket ortağının/anonim şirketin yönetim kuruluna seçilen ortağının, emekli olması veya bir başka işyerinde 4/a kapsamında sigortalı olması ya da aynı zamanda bir başka şirkete de ortak/ yönetim kurulu üyesi olması, bildirge verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır.

Bu nedenle şirketlerin (yetkililerinin) bağlı oldukları SGK müdürlüklerine Anonim Şirketlerin yönetim kuruluna seçilen ortakları ile limited şirketlerin ortakları için de işe giriş ve işten çıkış bildirgelerini kağıt formatında verme yükümlülüğünü 11/12/2014 tarihine kadar yerine getirmeleri büyük bir önem taşımaktadır.

Kaynak; Star

http://www.mizanturk.com.tr

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.