Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

26May/230

Kocaeli Aydınlar Ocağı’nda yeni yönetim hedeflerini anlattı

4405559572349614816Kocaeli Aydınlar Ocağı’nda yeni yönetim hedeflerini anlattı

İki hafta önce kongresini tamamlayan Kocaeli Aydınlar Ocağı, bugün gerçekleştirdiği organizasyonla Gürkan Uysal başkanlığında yeni hedeflerini anlattı

Kocaeli Aydınlar Ocağı, iki hafta önce kongresini tamamladı. Gürkan Uysal’ın başkanlığını yaptığı yönetim, bugün Maide Restoran’da basın mensuplarıyla bir araya gelerek hedeflerini paylaştı. Uysal, programda yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Aydınlar Ocağı’nın geleceğini anlatmaya çalışacağım. 2 hafta önce yaptığım kongre konuşmasında birkaç hususa özellikle vurgu yapmıştım. Burada sadece ana başlıkları ile tekrar edeceğim. Bizim kendimizle alakalı ilk hedefimiz kadın üye ve yönetici sayımızı mevcut üye ve yönetici sayımızın yarı oranına getirmektir. Yine Z kuşağı olarak ifade edilen genç üye ve yönetici sayımızı artırmaktır. Aydınlar Ocağı ile alakalı ikinci önemli husus ise biz siyasi iktidarın taraftarı da değiliz muhalifi de. Biz ülkemizi alakadar eden konularda tavrımızı sadece ve sadece ilkeler doğrultusunda belirler ve ortaya koyarız.

ERGENEKON METAFORU

Nitekim, seçimden hemen önce yaptığımız seçim güvenliğine yönelik basın açıklamamız ile bu hususu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Ergenekon Destanını hepiniz bilirsiniz. Merak etmeyin hepinizin malumu olan eski Türk destanlarını anlatarak sizleri sıkmayacağım. Burada bambaşka bir hususu arz etmek için Ergenekon Destanı’na atıf yapıyorum yalnızca. Ergenekon Destanı’nda, Çin’in baskınından sağ kurtulan iki Türk ailenin dağlarla çevrili bir alanda büyüyüp çoğalmaları ve artık oraya sığmamaları üzerine demirden bir dağı eriterek Ergenekon’dan çıkmaları anlatılır.

KUTSAL DEVLET ELEŞTİRİSİ

Bugün bizim millet olarak zihin dünyamız, tıpkı Ergenekon gibi bir takım demirden dağlarla çepeçevre kuşatılmıştır ve millet olarak ancak bu demirden dağları eritip sıkıştığımız o dar dünyadan dışarı çıkarak problemlerimizden kurtulabiliriz. Zihin dünyamızın etrafını kuşatan bu dağlardan ilki; yanlış algılanan devlet kavramıdır. Türk milletinin devlet algısı devleti kutsallaştırmakta, onu milletin hayatını kolaylaştıracak bir araç olmaktan çıkartıp bir amaç haline getirmektedir. Bu bakış açısı nedeniyle devletin hataları görülmemekte, bilakis o hatalara taraftar olunmaktadır. Bu “kutsal devlet” anlayışı devletten menfaat temin eden bir grup gözü açığın uydurmasından başka bir şey değildir aslında.

MANTIKLA İZAH EDİLEMEZ

Bu menfaat grupları ne zaman akıl ve mantıkla izah edemeyecekleri bir Ali Cengiz oyunu oynasalar ve iş üstünde yakalansalar “devletin bekası” der işin içinden sıyrılırlar. Zihin dünyamızın etrafını kuşatan ikinci dağ “Lider sevdasıdır”. Reisin, Liderin, Başkanın, Önderin, Şeyhin, Hocaefendinin sorgulanamazlığı, ona mutlak itaat edilmesi fikri Türk milletinin üretkenliğine mani olmanın yanında kendi öz kimliğine de ters düşmektedir. Çünkü Türkün mayasında isyan vardır. Türk başına buyruktur. Tarih boyunca iki yüzün üzerinde devlet yıkıp devlet kurmasının özünde bu isyankâr ruh vardır. Bu lider sevdasının bir yansıması da “kurtarıcı beklentisidir”. Milletimizin her bir ferdinin hayallerini süsleyen bir kurtarıcı, bir “Deus ex machina”, bir “Mehdi veya Mesih” vardır. Halbuki “milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.” sözünde olduğu gibi milletin problemlerini çözümü veya milletin kurtuluşu, her bir ferdin azim ve kararlılık sahibi olmasındadır. Bir kurtarıcı beklemek beyhude olacaktır.

KENDİ DESTANIMIZI YAZMAK ZORUNDAYIZ

Bir diğer dağ, söylem ve eylem uyumsuzluğudur. Uğruna insanların can verdiği toprağa denize çöpünü atan, kanalizasyonunu akıtan, sanayi kuruluşlarının kimyasal atıklarını döken bir milletiz. Ama sorsanız bu topraklar uğruna canımızı gözümüzü kırpmadan veririz. Bir diğer dağ, Türk Milletinin şanlı mazinin hatıralarında takılıp kalması ve bugünü ıskalamasıdır. İnsanların atalarının yaptığı güzel işlerle gurur duyması, onları örnek alması elbette tabiidir. Ama geçmişle gurur duyarken içinde yaşadığın anın görmezden gelinmesinin fayda getirdiği görülmemiştir. Konuya bir de tersinden bakalım. Bizim gurur duyduğumuz atalarımız mezarlarından kalkıp gelseler ve bizim şu anki halimizi görseler, acaba onlar
da bizimle gurur duyarlar mıydı? Geçmişte yaşamanın, geçmişi efsaneleştirmenin kimseye bir faydası yok. Bizler artık kendi destanımızı yazmak zorundayız.

KURAN’DAN ÖRNEKLER

Anayasa hukukunda “Yeni Kuşaklar Teorisi” diye bir kavram vardır. 19. yüzyıl ABD Başkanlarından Thomas Jefferson’un ortaya attığı bu teoriye göre “Eski kuşakların iradesi yeni kuşakları bağlamaz. Çünkü yeryüzü nimetlerinden toprağın altındaki ölüler değil, üstündeki diriler istifade ederler.” Kur’an’da Bakara suresinde tekrarlayan bir ayette şöyle der; “Tilke ummetun kad halet lehå må kesebet velekum må kesebtum” “Onlar bir ümmetti, gelip geçtiler. Onların kazandıkları onlara, sizin kazandıklarınız size..” Alfred Nobel, dinamiti icat ettiği zaman bu buluşunun insanlığa faydalı olmasını arzu ediyordu. İnsanların icadını birbirlerini öldürmek için kullandıklarını görmenin üzüntüsüyle kahrından öldü adamcağız. İslam, milliyetçilik, kapitalizm, komünizm, sosyalizm, devrimcilik vb. bütün ideolojiler doğru insanlar tarafından savunulduğu zaman insan hayatına anlam, değer ve fayda sağlarlar. İnsan hayatına anlam, değer ve fayda sağlayan bu ideolojiler, temel insani değerleri taşımayan insanların hayatlarında sadece birer cinnet vasıtasına dönüşmektedir. O nedenle iyi insan veya sufilerin bin yıldır ifade ettiği gibi kamil insan olmadıktan sonra hangi dünya görüşüne sahip olduğumuz da hiçbir anlam ifade etmemektedir.

AYDINLAR OCAĞININ YEGANE AMACI

Aydınlar Ocağı olarak bizim yegane amacımız, dünya görüşü ne olursa olsun iyi insanlardan, hani o Amerikalıların “Worldclass” dediği global kalitede iş yapan insanlardan oluşan bir toplum meydana getirmektir. Bugün bizim milliyetçilikten anladığımız da, yapmayı amaçladığımız şey de Türk standartlarının üzerinde yaşamak ve bu milleti Türk standartlarının üzerinde yaşatmaktan başka bir şey değildir. Bu amaç uğruna çıktığımız yolda, siz değerli basın mensuplarımızın dostluğunuza ve desteğinize talibiz. Bu arada, ülkemizde gazetecilik mesleğini yürütenlerin sahip oldukları sorunların farkındayız. Yargı sisteminin gazeteciler üzerinde Demokles’in kılıcı gibi sallandırıldığını görmekteyiz. Yine özellikle yerelde gazetecilik faaliyetlerinin ekonomik sıkıntılar içerisinde yürütüldüğünün de bilincindeyiz. Bu noktada da Sayın Başkanımla süreç dahilinde iletişimde kalmak ve siz gazeteci dostlarımıza dostluğumuzu göstermek konusunda kararlı olacağız. Dostluğunuzu göstererek davetimize icabet ettiğiniz ve bu güzel Mayıs sabahında soframıza konuk olduğunuz için her birinize bir kez daha ben ve yönetim kurulum adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

indir

KOCAELİ AYDINLAR OCAĞI YÖNETİMİ

AV. GÜRKAN UYSAL (LLM)
Gürkan UYSAL 1983 yılında Tokat Erbaa’da dünyaya geldi. İlkokulu Ankara’da, ortaokulu Bitlis/Tatvan’da, liseyi Bursa’da okudu. 2001 Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi, 2003 yalanda İstanbul yılında bu okulu terk edip Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi ve lisans eğitimini bu okulda tamamladı. Yüksek lisansını Üniversitesi’nde Hasan tamamlayan Kalyoncu Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam etmektedir. Uysal, Kocaeli 2013’den beri Kocaeli’de yaşamakta, serbest avukatlık ve arabuluculuk yapmaktadır. Evli ve iki çocuk
babasıdır.
ESERLERİ
1) Katılım Bankacılığı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2020.
2) Tayyip Erdoğan Sonrası Türkiye, Melekler Yayıncılık,
Kocaeli, 2020.
3) Türk’ün Ustalarla İmtihanı, Kitapyurdu Doğrudan
Yayıncılık, İstanbul, 2023.

İDRİS TÜRKTEN
İdris Türkten 1 Aralık 1949 tarihinde Tokat / Artova’da dünyaya geldi. Yıllardır Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın internet sitesini hazırlamaktadır. Emekli olan İdris Türkten, evli ve üç çocuk babasıdır.

ŞEREF GÖNENLİ
1974 yılında Burdur’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Pek çok özel şirkette hukuk danışmanlığı yapmıştır. Şu an serbest avukatlık yapmaktadır. Büyük Birlik Partisi Kocaeli il Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 2014’te beri Kocaeli Aydınlar Ocaği’nin faaliyetlerine katılmakta ve 2019’dan bu yana yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Burdurlular Derneği’nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir. Belediyelere hukuk eğitimleri SPK Gayrimenkul Değerleme yönelik kitabi yayınlanmış bir bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk sahibidir.
vermektedir.

PROF.DR. SERDAR FİLİZ
18 Ocak 1967 Kırşehir doğumludur. Uzmanlık eğitimini Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. Halen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Histoloji Ve Embriyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

DOÇ.DR. TAHİR SERKAN IRMAK
26.10.1972 Trabzon doğumludur. Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünde, Yüksek Lisansını Kurulu Tanıtım Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünde; ikinci yüksek lisansını Tokyo Üniversitesi, Deprem Araştırma Departmanı, Deprem Bilgilendirme Merkezi’nde; Doktora eğitimini Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Jeofizik Fakültesi Mühendisliği Bölümünde; Post-modern Doktora eğitimini ise Almanya’da Alman Coğrafi Araştırma Merkezi’nde tamamlamıştır. Halen Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Sismoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç.Dr. Tahir Serkan IRMAK, bir çocuk babasıdır.

HİKMET BALTACI
Hikmet Baltacı 27 Haziran 1980 tarihinde Izmit’te dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Enerji Ana Bilim Dal mezunudur. Mesleği teknik öğretmenliktir. 2017’den beri Kocaeli Aydınlar Ocağı üyesi olan Hikmet Baltacı, evli ve iki çocuk babasıdır.

FAZIL TAŞ
Fazıl Taş 30 Nisan 1986’da İzmit’te doğdu. Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programlama ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültelerinden mezun olmuştur.
Emlak danışmanlih yapmaktadır.

ŞENOL KARAMUS
Şenol Karamus, 2 Eylül 1979 Trabzon / Akçaabat doğumludur. Iş insanı olan Şenol Karamus, turizm, ulaşım ve lojistik sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Şu ana kadar yurt içi organizasyonlarımızda ciddi sonraki bundan olmuştur, organizasyonlarımızda da katkısını devam ettirecektir. katkılan

NİLAY ULUSOY
Nilay Ulusoy, 7 Mayıs 1999 Eskişehir doğumludur. Lisans eğitimini Izmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde, yüksek lisansını ise İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesinde tamamlamıştır. Klinik psikologdur. Kocaeli Aydınlar Ocağı’na kendisiyle.birlikte üye olan değerli kardeşim Av. Ridvan Can Erdem’le nişanlıdır. Yaz için düğün hazırlığı yapan bu.kardeşlerimize şimdiden mutluluklar diliyorum.

GÖKHAN ÖNAL
Gökhan Önal 5 Ekim 1990 Tokat / Erbaa doğumludur..İstanbul Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi.Bölümü mezunudur. Halen Kocaeli Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi devam etmektedir. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde Radyoloji Teknikeri olarak görev yapan Gökhan Önal evli ve 2 çocuk babasıdır.

FATİH KÜRŞAD ATALAY
Fatih Kürşad ATALAY 5 Haziran 1997 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi. Kendisi Tonyalıdır. KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Hali hazırda avukatlık stajı devam etmektedir.

SALIH IŞIK
Salih Işık, 17 Ağustos 1975 İzmit doğumludur.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksek Lisans mezunudur. Asıl mesleği gemi kaptanlığı olan Salih Işık şu an liman yöneticiliği yapmaktadır..Kendisi evli ve 2 çocuk babasıdır.

YUNUS BATMAZ
Yunus Batmaz 27 Temmuz 1981 İstanbul doğumludur. Atatürk Üniversitesi Halkla ilişkiler Bölümü mezunudur. Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında çalışmaktadır. Aynı zamanda 2 yıldızlı dalgıç, lisanslı futbol ve voleybol oyuncusudur.

MUSTAFA ÇALIM
Mustafa Çalım, 3 Şubat 1985 Çankırı doğumludur. İstanbul Üniversitesi Sağlık Yönetimi mezunudur. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde sağlık teknikeri olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye Sağlık işçileri Sendikası Kocaeli Şube Sekreterliği, Kocaeli Çankırılılar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Kulüp Başkanlığı yapan Mustafa Çalım evli ve 1 çocuk babasıdır.

SEVVAL GÖNENLİ
Şevval GÖNENLI, 2004 Kocaeli doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Derince’de tamamlamıştır. Şu an Bölümü birinci sınıf.Kocaeli Üniversitesi Fizik 2018’den beri Aydınlar Ocağı’nın öğrencisidir. faaliyetlerine katılım gösteren Şevval Gönenli, 18 yaşını doldurmasıyla birlikte resmi üye Sanatın her alanına ilgi duymaktadır. Piri Reis ilkokulunda öğrenciyken okul folklor ekibinde yer almış ve ekibi Kocaeli il birincisi olmuştur.
muştur.

ABDÜLKADİR TİRYAKİ
Abdülkadir Tiryaki 23 Mayıs 1984 Zonguldak Karaelmas doğumludur.
Erzurum Üniversitesi mezunudur. Asıl mesleği olan harita mühendisliğinin yanında sigorta acenteliği ve gayrimenkul değerleme eksperliği yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

IRFAN TÜRKMEN
İrfan Türkmen 22 Nisan 1980 Izmit doğumludur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Sosyologdur. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde yöneticilik yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

NAİL BAKI
Nail Baki, 20.03.1971 Kocaeli doğumludur. ODTÜ’de İngilizce hazırlık okuduktan sonra lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi BTH Enstitüsü Avrupa Birliği Ekonomisi Dalında yüksek lisans yapmıştır. 1997-2004 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde proje koordinatörlüğü, 2005-2008 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi AB ve Uluslar arası İlişkiler Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2008’den bu yana Name Proje Danışmanlık Şirketi’nin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

ALPAY ÇETİN
7 Haziran 1993 Aydın doğumludur. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Infaz koruma memuru olarak görev yapmaktadır. Evlidir.

SEMA TAMAY
Serna Tamay, 27 Haziran 1980 Izmir doğumludur. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Mali Müşavir olan Sema Tamay, aynı zamanda Kocaeli Adli Yargı Bölgesi’nde bilirkişilik yapmaktadır.

https://www.bagimsizkocaeli.com.tr/gundem/kocaeli-aydinlar-ocaginda-yeni-yonetim-hedeflerini-anlatti-h187833.html?fbclid=IwAR2M3DYnmT6nT6YmAIviIsfgE7OyDggWjRSrp_G-NU929PC7m1ayjfVDCzs

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.