Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

ahsen okyar
6Ağu/150

Anonim Şirket Sermaye Azaltılmasında Aktiflerin Tesbiti – Cevdet AKÇAKOCA

Anonim Şirket Sermaye Azaltılmasında Aktiflerin Tesbiti - Cevdet AKÇAKOCA
Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Tarih: 04.08.2015

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasındaki ticaret siciline 40-50 senedir işimiz düşer, şimdiye kadar her gelen Ticaret Sicil Müdürü veya elemanları ile iyi ilişkilerimiz oldu. 

Biz, bilgilerimizi, düşüncelerimizi onlarla paylaşmaya çalıştık. 

Onlar da yol gösterici olmak için ellerinden geleni yaptılar. 

Birkaç gün önce Bursa Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı Sayın Onur Yılmazdan bir bilgilendirme yazısı aldım. Yazıyı çok beğendim. 

Özellikle, bilgilerini paylaşmak ve yol gösterici olma açısından kendilerini tebrik ettim ve burada da ediyorum. 

Yazıyı paylaşmak üzere izin istedim. 

Gerekli izni verdiler.

21May/150

Özgür Kocaeli 21 Mayıs 2015 Perşembe

Resim 11

9Nis/150

Lütfü Kaya Taner ağabeyi kaybettik..

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  Lütfü Kaya Taner üstadımız Kocaeli SMMMO üyesi olarak 2002-2008 Denetleme Kurulu Üyesi, 2008-2010 Denetleme Kurulu Başkanı, Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Başkanı ve daha birçok görevde bulundu..

31Mar/150

Engin Eroğlu kardeşime teşekkür ediyorum..

23 Mart 2015 Pazartesi / Engin Eroğlu geçen dönem Kocaeli SMMM Odası Meclis Başkanlık Divanında beraber görev yaptığımız genç bir meslektaşım.

11Oca/150

Muhasebeciler Kongre Kararı aldı..

  10 Ocak 2015 Cumartesi / Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası üyeleri olağanüstü genel kuruluna gidilip gidilmeyeceğini belirlemek amacıyla sandık başına gitti.

Muhasebeciler 177 oya karşın 326 oyla 31 Ocak için olağanüstü kongre kararı aldı
Oda binasında bir araya gelerek oylama yapan muhasebeciler odanın olağanüstü kongreye gidip gitmeyeceğini oylandı.

26Ara/140

KYÖD’deki toplantı..

  25 Aralık 2014 Perşembe / Kocaeli SMMMO Olağanüstü Genel Kurulu ile ilgili imza verirmisin denildiğinde Odadaki kaosu önlemek adına evrakları imzalayıp göndermiştim.

12Ara/130

2013 YILININ SON MECLİS TOPLANTISI

4   04 Aralık 2013 Çarşamba  /  Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO)’nın 2013 yılının son meclis toplantısı yapıldı.

30Haz/130

Bütün Yönleriyle Sermaye Şirketlerinde Kâr Dağıtımı Uygulaması ve Muhasebesi – İbrahim Güler

Bütün Yönleriyle Sermaye Şirketlerinde Kâr Dağıtımı Uygulaması ve Muhasebesi - İbrahim Güler / Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
İnceleme Komisyonu Başkanı

I- GENEL AÇIKLAMALAR

A- Kâr Dağıtımının Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi:

4842 Sayılı Kanunun 17.Maddesiyle GVK’na eklenen Geçici 62.Madde hükmü ile getirilen ve geçiş dönemlerinde uygulanması gereken düzenlemeler saklı kalmak koşulu ile kurum kazançlarının vergilendirilmesi, kazançların gerçek kişi ortaklara dağıtılması, 4842 Sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

1- Gelir vergisi stopajı sadece kârın dağıtımına bağlanmıştır.

2- Halka açık şirketler ile halka açık olmayan şirketler arasındaki stopaj oranı farklılığı kaldırılmıştır. (KVK.Md.15/2- 2009/14594 sayılı BKK Md.9, %15)

3- GVK’nun 75.Maddesinin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının (limited şirketlerden elde edilen iştirak kazançları da kâr payıdır 75/2) YARISI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNADIR (GVK.Md.22/2). Beyanname verme sınırının (GVK.Md.86/1-c 2013 yılı için 26.000,00 TL’dir) hesabında istisna olan tutar dikkate alınmayacak ve hiç bir şekilde beyan edilmeyecektir (yani, kâr payının yarısı 100 trilyon lira da olsa beyan dışıdır). Elde edilen kâr paylarının yarısının 2013 yılı için 26.000,00 TL’lık beyan sınırını aşması durumunda, sadece kâr payının yarısı beyan edilecektir. Ancak; bu istisnanın kurum bünyesinde kârın dağıtımı aşamasında yapılacak olan stopaja etkisi olmayacaktır. Yani, stopaj dağıtılan kâr payının tamamı üzerinden yapılacaktır.

27Haz/130

İbraname – Engin MALAY

İbraname - Engin MALAY

Çalışma hayatı içinde bulunan işçi ve işverenlerin konu başlığı olan ibraname kelimesi ile sıkça karşılaştıklarını hepimiz bilmekteyiz.

Biz meslek mensupları olarak çok kez ibraname belgesini hazırlayarak işçi ve işverenin onayına sunarız.

Başlıktan da anlaşılacağı üzere, bugünkü konumuzu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile ilk defa hüküm altına alınan ibranameye ayırdık.

Kanun metnine geçmeden önce Türk Dil Kurumu’na bakarsak ibrayı; “aklama, temize çıkarma”, ibranameyi de; “aklama belgesi” olarak açıkladığını görmekteyiz.

Çalışma hayatı içinde ibraname işçi işveren ilişkilerinde, işçinin işverenden olan tüm yasal alacağını ve işçinin işverenini geçmişe dönük olarak akladığını gösteren bir belge olarak yer almaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun; “Ücret ve ücretin ödenmesi” başlıklı 32’nci maddesinde;”…İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur.” der ve devam eder.

Bu madde ile işçinin işverenden hiçbir alacağının kalmaması yönünden hüküm içermektedir.

23Haz/130

Çağrısız genel kurulun koşulları ve avantajları / Soner ALTAŞ

Çağrısız genel kurulun koşulları ve avantajları / Soner ALTAŞ

Bilindiği üzere, ülkemizde 100 bine yakın anonim şirket ve 700 binin üzerinde limitet şirket bulunmaktadır.

Gayri faal şirketleri hariç tutacak olursak, ülkemizde faaliyet gösteren anonim ve limitet şirketlerin toplam sayısı 600 binin üzerindedir. Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim ile limitet şirketin zorunlu organlarından birisi genel kuruldur ve genel kurulun her sene en az bir defa toplanıp bazı hususları müzakere ederek karara bağlaması gerekmektedir. Bu genel kurula olağan genel kurul toplantısı denilmektedir. İhtiyaç olduğunda, şirketler sermaye artırımı, sözleşme değişikliği gibi hususlar için ayrıca olağanüstü genel kurul toplantıları da yapabilmektedirler.

Genel kurul, anonim şirketlerde pay sahiplerinin, limitet şirketlerde ise ortakların katılımıyla oluşan ve kanunla kendisine tanınmış olan konularda karar alan bir organdır.

19Haz/130

Kocaeli SMMMO Oda Sekreteri Mustafa Taşpınar üstadımızdan gelen yazı

015 (1)

Kategori: SMMM Yorum yok
15Haz/130

Limited şirket müdürleri nasıl görevden alınır? – Soner ALTAŞ

Limited şirket müdürleri nasıl görevden alınır? - Soner ALTAŞ

Limitet şirketlerde en çok merak edilen hususlardan birisi müdürlerin görevden alınması ile ilgilidir.

Dilerseniz örnek bir olay üzerinden konuya girelim: Diyelim ki, üç ortaklı bir limitet şirket var. Şirket, biri şirket dışından biri de şirket sözleşmesi ile atanan iki müdür tarafından idare ediliyor.

Şirket dışından atanan müdür, ortak olan müdürün yakın akrabası. Bunlar şirketi diledikleri gibi yönetiyorlar, şirkette olan biten konusunda ise diğer ortaklara hiçbir bilgi vermiyorlar.

Diğer ortaklar şirketin %65 payına sahipler. Bu ortaklar, bahsedilen iki müdürü görevden alıp yerlerine şirket dışından üçüncü bir kişiyi müdür olarak atayabilirler mi?

14Haz/130

Risk değerlendirmesinde bilinmeyenler – İBRAHİM IŞIKLI

Risk değerlendirmesinde bilinmeyenler - İBRAHİM IŞIKLI / SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU UZMANI

6331 sayılı Kanun'la birlikte gündemimizde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları önemli bir yer edinmeye başladı. Belki de bunlardan en önemlisi risk değerlendirmesi çalışmasıdır.

Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar olarak adlandırılıyor.

Risk değerlendirmesi; 2013 yılı Ocak ayından başlamak üzere tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilmelidir.

10Haz/130

Kocaeli SMMM Odasında karma yönetim

09.06.2013-09.27.53__Untitled-1  Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın 21. olağan genel kurulunda Ender Şenol 289 oy ile yönetime 3, Şenol’un rakipleri Taner Öner 244 oy ile 2 ve Kemal Demir 191 oy ile yönetime 2 isim verdi.

10Haz/130

Kocaeli SMMMO 21. Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı

SAM_1876  Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın 21. Olağan genel kurulunun Divan Başkanlığını TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir, Başkan Yardımcılığını Ahsen Okyar, katipliklerini ise Yakup Bektaş ve Hamit Akbulut yaptı.

9Haz/130

Muhasebecilerde bol adaylı kongre.. Seçimler bugün

DİVAAN  Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın 21. Olağan genel kurulunun ilk günü dün gerçekleşti ve 5 grup ile 3 bağımsız yönetim kurulu adayı bugün yarışacak.

6Haz/130

Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinde son gün; 30 Haziran 2013

Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinde son gün; 30 Haziran 2013

6102 Sayılı Kanun Hükümlerine göre Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere yaptırılır.

Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, diğer bir ifadeyle 2012 yılı yevmiye defterinin kapanış onayı 30 Haziran 2013 tarihine kadar yaptırılması gerekmektedir.

Kategori: SMMM Yorum yok
24May/131

Emekliler için son bir hafta! – Sadettin ORHAN

Emekliler için son bir hafta! - Sadettin ORHAN

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ocak ayında yasalaşan sosyal güvenlik paketiyle borçlu emeklilerimize ödeme kolaylığı getirildi. Peki kim bu borçlu emekliler? Bunlar:

1- Emekli olduktan sonra şirket ortağı olan, dükkan açan veya taşımacılık yapmak üzere araç alan yani bir şekilde vergiye tabi olarak çalışmaya devam edenler.

Bu emeklilerimizin SGK'ya sosyal güvenlik destek primi ödemeleri gerekiyordu fakat pek çoğu zamanında ödeme yapmadı. Faiziyle birlikte biriken borçlar 15-20 bin liraya ulaştı.

2- İkinci grup emeklilerimiz, emekli olduktan sonra kamuda veya kamuya ait şirketlerde çalışmaya başlayanlar. Normalde bunların emekli maaşlarının kesilmesi gerekiyordu. Ancak maaşını kestirmeyip de hem çalıştığı kurumdan hem de SGK'dan çift maaş alanların emekli maaşını SGK kesti ve geriye dönük borç çıkardı. Bu borçlar da faiziyle birlikte 40-50 bin liralara ulaştı.

Binlerce borçlu emeklinin maaşından kesinti başlayınca, konu Meclis'in gündemine geldi ve borcun bir kısmının silinmesi, kalanının da 36 aya kadar taksitlendirilmesi formülü benimsendi.

20May/130

Mükellef bilgileri bildirimi için son günler… / İsmail KÖKBULUT

Mükellef bilgileri bildirimi için son günler... / İsmail KÖKBULUT

Maliye Bakanlığı geçen yıldan itibaren, yılda bir kez "Mükellef bilgileri bildirimi" düzenleme zorunluluğu getirmişti.

2013 hesap dönemi için söz konusu bildirimi düzenleme zamanı geldi çattı. Mükelleflerin 31 Mayıs 2013 tarihine kadar bildirimde bulunması gerekiyor.

Kimler mükellef bilgileri bildirimi verecek?

Ticari kazanç, zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde edenlerle dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, kamu iktisadi teşekkülleri, kooperatifler, adi ortaklıklar, iş ortaklıkları, adi komandit şirketler, eshamlı komandit şirketler, avukatlık ortaklıkları, anonim şirketler, limited şirketler, kolektif şirketler, ticari amaç taşıyan apartman ve site yönetimleri bildirim verecekler.

Kimler bildirim vermeyecek?

Basit usulde ticari kazanç elde edenler, gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri, gerçek usulde olup gayrimenkul, menkul, sair kazanç, ücret geliri elde edenler, kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki kurum ve kuruluşlar, dernek ve vakıflar (iktisadi işletmeleri hariç), apartman sakinleri tarafından seçilen ticari amaç taşımayan apartman yönetimleri, valilik veya kaymakamlık bünyesinde kurulan ticari amaç taşımayan hizmet birlikleri ise bildirimi vermeyecekler.

6May/130

Siz daha limited şirketinizi anonime çevirmediniz mi? – Prof. Dr. Şükrü Kızılot

Siz daha limited şirketinizi anonime çevirmediniz mi? Prof. Dr. Şükrü Kızılot

Çünkü limited şirketlerin neredeyse hiçbir avantajı kalmadı.

Yeni TTK ile anonim şirketlere, “çok özel avantajlar” sağlandı.

10 AYRI AVANTAJ

Hangi birisini anlatalım, o kadar çok ki...

1. Anonim şirketler, önceden “en az 5 kişi” ile kurulabiliyordu. Yeni TTK, bir kişilik anonim şirket kurulmasına olanak sağladı. Mevcut anonim şirketler de tek kişiliğe dönüştürülebilir.

2. Anonim şirkette, (yönetim kurulu üyesi olmayan) ortağın, şirketin vergi ve SSK primi borçlarından dolayı bir kuruş dahi sorumluluğu yok. Limited şirketlerde ise, ortaklar şirketteki hisseleri oranında bu borçlardan sorumlu.

3. Anonim şirkete, dışarıdan bir kişi “yönetim kurulu üyesi” olabilecek. Bu durumda, şirketin yüzde 100 payına sahip ortağın, hiç bir sorumluluğu olmayacak.

4. Anonim şirketin ortağı olan emeklilerin, emekli aylıklarından yüzde 15 Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (SGDP) kesilmez. Limited şirket ortağı emeklilerden ise yüzde 15 SGDP kesilir.

5. Anonim şirket, halka açılabilir. Limited şirket için böyle bir olanak yok.