Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

13Oca/220

Tarihe Not Düşmek Adına – Ahsen OKYAR

logo-kao2K O C A E L İ       A Y D I N L A R       O C A Ğ I

Kuruluş Tarihi; 3 Mayıs 1985 ”

Kocaeli Aydınlar Ocağında; Üye çocukları, arkadaşları ve 17-25 yaşındaki gençlerin kürsüde yer aldığı “SÖZ SIRASI GENÇLERDE” programlarımız 30 Mart 2000 Perşembe günü akşamı Otel Asya’da başladı.

Başkanlığım müddeti içinde 2011 yılına kadar yapılan toplantı tarih, konu ve konuşmacıların listesi bilginize sunulmuştur.

S Ö Z  S I R A S I  G E N Ç L E R D E

(Otel Asya – İzmit)

30 Mart 2000 Perşembe “1. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

1 - Banu GÜRER (Marmara Ü. İlahiyat Fak. Yüksek Lisans)

“İÇTİHAT VE MEZHEP KAVRAMLARI IŞIĞINDA ALİMLER VE TOPLUM”

17 Ekim 2000 Salı “2. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

2 - Elif Şule KAHRAMAN (İstanbul Ü. İngiliz Dili ve Edebiyatı)

“ELEKTRONİK TİCARET VE EĞİTİM”

30 Mart 2001 Cuma “3. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

3 - Mehmet Rifat BALTACI (Harita Mühendisi)

“COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ”

18 Eylül 2001 Salı “4. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

4 - Neşe ÇAKICI (Mimar – GYTE Yüksek Lisans)

“YÜKSEK BİNALARIN GÜVENLİĞİ”

23 Ekim 2001 Salı “5. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

5 - Gökhan GÖKBAYRAK (Kocaeli Ü. Hukuk Fak. 4. Sınıf”

“HUKUK DEVLETİ VE TÜRKİYE”

25 Aralık 2001 Salı “6. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

6 - Nihal Gürer ÖZGİRGİN (İstanbul Ü. Edebiyat F. Tarih)

“TÜRK MODERNLEŞMESİ”

01 Şubat 2002 Cuma “7. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

7 - Ahmet YILMAZCAN (Anadolu Ü. İşletme Fak. 2. Sınıf)

“İNTERNET’TE GÜVENLİK VE HACKERLAR”

27 Eylül 2002 Cuma “8. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

8 - Melike ERSEVEN (İstanbul Ü. Edebiyat Fak. Tarih)

“TARİHİMİZDE LOZAN’IN YERİ VE ÖNEMİ”

25 Ekim 2002 Cuma “9. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

9 - Erkan ERGİ (Selçuk Ü. Uluslar arası İlişkiler)

“IRAK’TA BUGÜNLERE NASIL GELİNDİ?”

24 Ocak 2003 Cuma “10. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

10 - Zehra ÖLÇER (GYTE Biyokimya Yüksek Lisans)

“FONKSİYONEL GIDALAR VE DİŞ ÇÜRÜTMEYEN ŞEKERLER”

28 Şubat 2003 Cuma “11. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

11-Ahmet Talha ÖZDEMİR (Kocaeli Ü. İİBF İktisat 3. Sınıf”

“MERKEZ BANKALARININ BAĞIMSIZLIĞI”

21 Mart 2003 Cuma “12. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

12 - Zeynep Duray DİZDAR (İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni)

“İŞİTME ENGELLİLERİN TANIMLANMASI, TEDAVİSİ, REHEBALİTASYONU VE EĞİTİMİ”

04 Nisan 2003 Cuma “13. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

13 - İlknur KAHRAMAN (İstanbul Ü. Hukuk Fak. 3. Sınıf”

"FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU, KAPSAMI, GAYESİ, MEVZUATTAKİ UYGULAMA ALANI VE HAKSIZ REKABET”

25 Nisan 2003 Cuma “14. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

14 - Fatih ÇAKAR (Sakarya Ü. İktisat Yüksek Lisans)

“OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE DIŞ BORÇLARMA”

30 Mayıs 2003 Cuma “15. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

15 - Yusuf ŞENGÜL (Dumlupınar Ü. İİBF İşletme)

“TÜRK VERGİ SİSTEMİ ADİL Mİ ?”

26 Eylül 2003 Cuma “16. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

16 - Ali Osman AYKAN (Anadolu Ü. İktisat 2. Sınıf)

“MÜŞTERİ ODAKLILIK VE REKABET”

05 Aralık 2003 Cuma “17. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

17 - Server YILDIRIM (Trakya Ü. Edirne Halkla İlişkiler )

“İŞLETMELERİN DÜNYAYA AÇILAN PENCERESİ; HALKLA İLİŞKİLER”

26 Aralık 2003 Cuma “18. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

18 - Tuba ONARAN (Ege Ü. Peyzaj Mimarı”

“AQUAPARKLAR”

09 Nisan 2004 Cuma “19. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

19 - Atilla DURMAZ (Kocaeli Ü. Kamu Yönetimi)

20 - Onur KARAMAN (Kocaeli Ü. Kamu Yönetimi 3. Sınıf)

“KAMU YÖNETİMİ YASA TASARISI VE BEKLENTİLER”

07 Mayıs 2004 Cuma “20. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

21 - Mehtap TİRYAKİ (Jeofizik Mühendisi)

“DEPREM VE HİSSETTİRDİKLERİ”

20 Temmuz 2004 Salı “21. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

22 - Mustafa HÜNDÜR (Yıldız Teknik Ü. Uluslararası İ. 2.Sınıf)

“İSRAİL – FİLİSTİN EKSENİNDE SİYONİZM”

10 Aralık 2004 Cuma “22. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

23 - Nihan ÖRS (İstanbul Ü. İktisat Fakültesi 3. Sınıf)

24 - Yasemin YAMAN (Uludağ Ü. Tıp Fakültesi 1. Sınıf)

“KÜLTÜREL YOZLAŞMA”

24 Aralık 2004 Cuma “23. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

25 - Ayşe Zeynep TURAN (Kocaeli Ü. Tıp Fakültesi 4. Sınıf)

“HİPERTANSİYONUN SOSYAL VE EKONOMİK YÜKLERİ”

05 Şubat 2005 Cumartesi “24. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

26 - İsmail Orhan POSTALCIOĞLU (Bilkent Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü 2. Sınıf)

“OSMANLININ YIKILIŞINDA KAFKASLARDAKİ GELİŞMELER”

04 Mart 2005 Cuma “25. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

27 – Ömer PEHLEVAN (Kocaeli Ü. Kamu Yönetimi 3. Sınıf)

“YENİ DÜNYA DÜZENİ ve TÜRKİYE”

08 Nisan 2005 Cuma “26. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

28 - Sümeyye KÖKTÜRK (Niğde Ü. Sağlık Hizmetleri M.Y.O Tıbbi Dokümantasyon Bölümü Mezunu)

“KOCAELİ TÜRKMENLERİ; MANAVLAR”

13 Mayıs 2005 Cuma “27. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

29 - Tunç GÖKBAYRAK (Dumlupınar Ü. İşletme 4. Sınıf)

“ORTADOĞUDAKİ GELİŞMELER ve TÜRKİYE”

10 Haziran 2005 Cuma “28. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

30 – Tuğba MORALI (Marmara Ü. Tıp Fakültesi 4. Sınıf)

“ÇAĞIMIZIN HASTALIĞI; OBEZİTE”

08 Eylül 2005 Perşembe “29. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

31 – İmre Ferah GÖKTÜRK (Gazi Ü. Endüstri Müh. 4. Sınıf)

“KARİYER PLANLAMASI ve YÖNETİMİ”

18 Kasım 2005 Cuma “30. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

32 – Ayşe Nur KAHRAMAN (Bolu İzzet Baysal Ü. Özel Eğitim Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi – Öğretmen)

“AİLE İÇİ İLETİŞİMDE SORUNLAR ve ÇÖZÜM YOLLARI”

30 Aralık 2005 Cuma “31. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

33 – Dr. Fatma Emre TURAN (Süreyyapaşa Göğüs Kalp Damar Hastanesi Asistanı)

“TIP İLMİNDE BİR ALTIN HALKA; TÜRK- İSLAM TIBBI

03 Şubat 2006 Cuma “32. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

34 - Nisa TALAY (Kocaeli Ü. Mühendislik Fak. Jeoloji 3. Sınıf)

“TÜRKİYEDE BOR MADENİNİN EKONOMİK ve STRATEJİK ÖNEMİ”

24 Şubat 2006 Cuma “33. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

35 - Elif ÇALIŞKAN (Anadolu Sağlık Merkezi John Hopkins Hastanesi Bebek Hemşiresi)

“MUCİZE KARIŞIM; ANNE SÜTÜ”

16 Mart 2006 Perşembe “34. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

36 – Banu ÇEVİKEL (Kocaeli Ü. Müh. Fak. Çevre Müh. 4. Sınıf)

“KATI ATIKLARIN GERİ KAZANIMI”

12 Nisan 2006 Çarşamba “35. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

37 - Fatih POLAT (Sakarya Ü. İİBF Kamu Yönetimi 3. Sınıf)

“ORTA ÇAĞDA TÜRK-İSLAM DÜŞÜNÜRLERİNİN DEVLET ANLAYIŞI”

10 Haziran 2006 Cumartesi ”36. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

38 - Enis Baki BALAKBABALAR (Kocaeli Ü. Uluslararası İlişkiler)

“ERMENİ MESELESİ ve SOYKIRIM”

15 Eylül 2006 Cuma “37. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

39 Şule KABADAYIOĞLU (Newport Amerikan Ü. İşletme F. 4.s)

“ETKİLİ İLETİŞİM”

17 Kasım 2006 Cuma “38. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

40 – Huzeyfe GÖKBUDAK (Haliç Ü. Bilgisayar Müh. 3. Sınıf)

“KENDİ PENCEREMDEN EĞİTİM SİSTEMİMİZDEKİ SORUNLAR ve ÇÖZÜM YOLLARI”

07 Aralık 2006 Perşembe “39. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

41 – Ayşe ÖZ (Kocaeli Ü. Çevre Müh. Yüksek Lisans öğrencisi)

“ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ”

12 Ocak 2007 Cuma “40. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

42 – Ceyda YÜKSEL (Boğaziçi Sosyal Bilimler Enstitüsü Y.Lisan)

“MACAR TÜRKOLOG ARMİNİUS VAMBERY”

26 Ocak 2007 Cuma “41. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

43 – Yasin TOKA (Karadeniz Teknik Ü. Makine Müh. 3. Sınıf)

“TÜRKİYE’DEKİ MİSYONER OKULLARI, YURT DIŞINDAKİ TÜRK OKULLARI”

23 Şubat 2007 Cuma “42. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

44 – Dr.Kübra Kıvrıkoğlu GACAR (Kocaeli Ü. Tıp Fak. Araş. Grv)

“SİGARA ve KOAH”

23 Mart 2007 Cuma “43. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

45 – Ahmet Buğrahan SÖNMEZ (İstanbul Ü. İşletme F. 2.Sınıf)

“İLETİŞİM TEKNİKLERİ VE BEDEN DİLİ”

20 Nisan 2007 Cuma “44. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

46 – Derya KÜÇÜK (Sakarya Ü. ADAMYO İşletme Mezunu)

“KASKAS TOPLULUKLARI VE GELENEKLERİ”

07 Eylül 2007 Cuma “45. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

47 – Hüseyin AYAZ (Anadolu Ü. İlahiyat Fakültesi 1.Sınıf)

“RAMAZANI KARŞILARKEN”

02 Kasım 2007 Cuma “46. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

48 – Hilal BARLAK (Kocaeli Ü. Eğitim F. Sınıf Öğrtm. 4.Sınıf)

“EĞİTİM AİLEDE BAŞLAR!”

23 Kasım 2007 Cuma “47. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

49 – Hakan YEL (Bolu İzzet Baysal Ü. İşletme F. 2.Sınıf)

“e – ticaret UYGULAMALARI”

07 Aralık 2007 Cuma “48. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

50 – Alper TÜRKTEN (Yıldız Teknik Ü. Elektrik Müh. mezunu”

“BAŞARININ SİHİRLİ ANAHTARI GİRİŞİMCİLİK”

25 Ocak 2008 Cuma “49. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

51 – Gökalp İLHAN (Sakarya Ü. İktisadi İdari Bilimler F. Mezun)

“VERGİ ÖDEMEYİ ETKİLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLER”

22 Şubat 2008 Cuma “50. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

52 Eser AYAS (Atatürk Ü. Gıda Müh. mezun)

“SAĞLIKLIBESLENMEDE GIDA HİJYENİ VE ÖNEMİ”

28 Mart 2008 Cuma “51. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

53 – Nevin Serra DEMİRKOL (Kocaeli Ü. Fizik Bölümü mezun)

“LAZER EPİLASYON VE İNCELEMEDE VELASMOOTH TEKNOLOJİSİ?”

28 Kasım 2008 Cuma “52. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

54 – Burak ŞAHİN (Süleyman Demirel Ü. İnşaat Bölümü)

“İŞSİZLİK NEDİR? VE İŞSİZ KİMDİR?”

16 Ekim 2009 Cuma “53. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

55 – Fatma Berre ÖZDEMİR (Sakarya Ü. İİBF İşletme 4. Sınıf”

“KAYNAK BAĞIMLILIĞININ SAVAŞLAR ÜZERİNE ETKİSİ”

17 Kasım 2009 Salı “54. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

56 – Ahmet Buğrahan SÖNMEZ (İstanbul Ü. İşletme F. Mezun)

“DIŞ TİCARET ÖNEMİ VE BAZI TEMEL KAVRAMLARI”

30 Aralık 2009 Çarşamba “55. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

57 – Saadet Şirin COŞKUN (Halkla İlişkiler mezunu - Grafiker)

“GÖRSEL İLETİŞİM VE MARKALAŞMA”

02 Şubat 2010 Salı “56. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

58 – Mehmet BEYHAN (Kocaeli Ü. İİBF İktisat Bölümü öğrencisi)

“AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK PROJELERİ VE GENÇLERE KATKILARI”

30 Ekim 2010 Cumartesi “57. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

59 – Burcu İKİZOĞLU (KOÜ Sosyal Bilimler Enst. İşletme Böl.)

60 – Tuba AKGÜNEŞ (KOÜ Sosyal Bilimler Enst. İşletme Böl.)

“PAZARLAMA KARARLARINI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER”

03 Aralık 2010 Cuma “58. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

61 – Seda YERLİKAYA (Ege Ü. Kimya Mühendisi)

“ZAMAN VE YÖNETİMİ”

21 Ocak 2011 Cuma “59. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

62 – İ. Orhan POSTALCIOĞLU (Bilkent Ü. Siyaset Bilimi Kamu)

“YENİ MEDYA, YENİ HAYAT VE BİR ÖRNEK WİKİLEAKS”

04 Mart 2011 Cuma “60. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

63 – Gözde BAT (Haliç Ü. FEF Psikoloji Bölümü 3.Sınıf)

64 – Yasemin ÇAKMAK (Bahçeşehir Ü. Sinema TV Böl. 3.sınıf)

“BİLİNÇALTI, BİLİNÇALTINI ETKİLEYEN GİZLİ MESAJLAR VE ARINMA YOLLARI”

22 Mart 2011 Salı “61. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

65 – Evanti FİRSTADEA(Endenozya Brawijaya Ü. Ekonomi 1.sınıf)

“ACE DEPREMİ VE YAŞANAN TSUNAMİ FELAKETİ”

10 Mayıs 2011 Salı “62. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

66 Bilal Sami GÖKDEMİR (Kocaeli Ü. Kamu Yönetimi 4.Sınıf)

“DÜNDEN BUGÜNE SEBATAYİZM”

24 Mayıs 2011 Salı “63. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

67 – Fatih SARIOĞLU (KKTC Doğu Akdeniz Ü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu)

“SEÇİMLER, SİYASAL KATILIM VE STK’NIN ETKİSİ”

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.