Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

1Ara/200

Tarihe Not Düşmek Adına – Ahsen OKYAR

ahsen okyar

Tarihe Not Düşmek Adına – Ahsen OKYAR

Kocaeli Aydınlar Ocağında; Üye çocukları, arkadaşları ve 17-25 yaşındaki gençlerin kürsüde yer aldığı “SÖZ SIRASI GENÇLERDE” programlarımız 30 Mart 2000 Perşembe günü akşamı Otel Asya’da başladı.

İlk konuşmayı yapan Banu Gürer kardeşimiz bugünler de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olup Doçent olarak hizmet vermektedir.

Başkanlığım müddeti içinde 2011 yılına kadar yapılan toplantı tarih, konu ve konuşmacıların listesi ektedir.

IMG_7759

K O C A E L İ       A Y D I N L A R       O C A Ğ I

36 yıldır, gönüllü, istikrarlı kültür çalışması…”

“Kuruluş Tarihi; 3 Mayıs 1985 ”

S Ö Z  S I R A S I  G E N Ç L E R D E

(Otel Asya – İzmit)

30 Mart 2000 Perşembe “1. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“İÇTİHAT VE MEZHEP KAVRAMLARI IŞIĞINDA ALİMLER VE TOPLUM

1 - Banu GÜRER (Marmara Ü. İlahiyat Fak. Yüksek Lisans)

17 Ekim 2000 Salı “2. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“ELEKTRONİK TİCARET VE EĞİTİM”

2 - Elif Şule KAHRAMAN (İstanbul Ü. İngiliz Dili ve Edebiyatı)

30 Mart 2001 Cuma “3. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ”

3 - Mehmet Rifat BALTACI (Harita Mühendisi)

18 Eylül 2001 Salı “4. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“YÜKSEK BİNALARIN GÜVENLİĞİ”

4 - Neşe ÇAKICI (Mimar – GYTE Yüksek Lisans)

23 Ekim 2001 Salı “5. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“HUKUK DEVLETİ VE TÜRKİYE”

5 - Gökhan GÖKBAYRAK (Kocaeli Ü. Hukuk Fak. 4. Sınıf”

25 Aralık 2001 Salı “6. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“TÜRK MODERNLEŞMESİ”

6 - Nihal Gürer ÖZGİRGİN (İstanbul Ü. Edebiyat F. Tarih)

01 Şubat 2002 Cuma “7. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“İNTERNET’TE GÜVENLİK VE HACKERLAR”

7 - Ahmet YILMAZCAN (Anadolu Ü. İşletme Fak. 2. Sınıf)

27 Eylül 2002 Cuma “8. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“TARİHİMİZDE LOZAN’IN YERİ VE ÖNEMİ”

8 - Melike ERSEVEN (İstanbul Ü. Edebiyat Fak. Tarih)

25 Ekim 2002 Cuma “9. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“IRAK’TA BUGÜNLERE NASIL GELİNDİ?”

9 - Erkan ERGİ (Selçuk Ü. Uluslar arası İlişkiler)

24 Ocak 2003 Cuma “10. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“FONKSİYONEL GIDALAR VE DİŞ ÇÜRÜTMEYEN ŞEKERLER”

10 - Zehra ÖLÇER (GYTE Biyokimya Yüksek Lisans)

28 Şubat 2003 Cuma “11. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“MERKEZ BANKALARININ BAĞIMSIZLIĞI”

11-Ahmet Talha ÖZDEMİR (Kocaeli Ü. İİBF İktisat 3. Sınıf”

21 Mart 2003 Cuma “12. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“İŞİTME ENGELLİLERİN TANIMLANMASI, TEDAVİSİ, REHEBALİTASYONU VE EĞİTİMİ”

12 - Zeynep Duray DİZDAR (İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni)

04 Nisan 2003 Cuma “13. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

"FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU, KAPSAMI, GAYESİ, MEVZUATTAKİ UYGULAMA ALANI VE HAKSIZ REKABET”

13 - İlknur KAHRAMAN (İstanbul Ü. Hukuk Fak. 3. Sınıf”

25 Nisan 2003 Cuma “14. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE DIŞ BORÇLARMA”

14 - Fatih ÇAKAR (Sakarya Ü. İktisat Yüksek Lisans)

30 Mayıs 2003 Cuma “15. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”
“TÜRK VERGİ SİSTEMİ ADİL Mİ ?”

15 - Yusuf ŞENGÜL (Dumlupınar Ü. İİBF İşletme)

26 Eylül 2003 Cuma “16. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”
“MÜŞTERİ ODAKLILIK VE REKABET”

16 - Ali Osman AYKAN (Anadolu Ü. İktisat 2. Sınıf)

05 Aralık 2003 Cuma “17. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“İŞLETMELERİN DÜNYAYA AÇILAN PENCERESİ; HALKLA İLİŞKİLER”

17 - Server YILDIRIM (Trakya Ü. Edirne Halkla İlişkiler )

26 Aralık 2003 Cuma “18. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”
“AQUAPARKLAR”

18 - Tuba ONARAN (Ege Ü. Peyzaj Mimarı”

09 Nisan 2004 Cuma “19. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“KAMU YÖNETİMİ YASA TASARISI VE BEKLENTİLER”

19 - Atilla DURMAZ (Kocaeli Ü. Kamu Yönetimi)

20 - Onur KARAMAN (Kocaeli Ü. Kamu Yönetimi 3. Sınıf)

07 Mayıs 2004 Cuma “20. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“DEPREM VE HİSSETTİRDİKLERİ”

21 - Mehtap TİRYAKİ (Jeofizik Mühendisi)

20 Temmuz 2004 Salı “21. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“İSRAİL – FİLİSTİN EKSENİNDE SİYONİZM”

22 - Mustafa HÜNDÜR (Yıldız Teknik Ü. Uluslararası İ. 2.Sınıf)

10 Aralık 2004 Cuma “22. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“KÜLTÜREL YOZLAŞMA”

23 - Nihan ÖRS (İstanbul Ü. İktisat Fakültesi 3. Sınıf)

24 - Yasemin YAMAN (Uludağ Ü. Tıp Fakültesi 1. Sınıf)

24 Aralık 2004 Cuma “23. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“HİPERTANSİYONUN SOSYAL VE EKONOMİK YÜKLERİ”

25 - Ayşe Zeynep TURAN (Kocaeli Ü. Tıp Fakültesi 4. Sınıf)

05 Şubat 2005 Cumartesi “24. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“OSMANLININ YIKILIŞINDA KAFKASLARDAKİ GELİŞMELER”

26 - İsmail Orhan POSTALCIOĞLU (Bilkent Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü 2. Sınıf)

04 Mart 2005 Cuma “25. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“YENİ DÜNYA DÜZENİ ve TÜRKİYE”

27 – Ömer PEHLEVAN (Kocaeli Ü. Kamu Yönetimi 3. Sınıf)

08 Nisan 2005 Cuma “26. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“KOCAELİ TÜRKMENLERİ; MANAVLAR”

28 - Sümeyye KÖKTÜRK (Niğde Ü. Sağlık Hizmetleri M.Y.O Tıbbi Dokümantasyon Bölümü Mezunu)

13 Mayıs 2005 Cuma “27. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“ORTADOĞUDAKİ GELİŞMELER ve TÜRKİYE”

29 - Tunç GÖKBAYRAK (Dumlupınar Ü. İşletme 4. Sınıf)

10 Haziran 2005 Cuma “28. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“ÇAĞIMIZIN HASTALIĞI; OBEZİTE”

30 – Tuğba MORALI (Marmara Ü. Tıp Fakültesi 4. Sınıf)

08 Eylül 2005 Perşembe “29. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“KARİYER PLANLAMASI ve YÖNETİMİ”

31 – İmre Ferah GÖKTÜRK (Gazi Ü. Endüstri Müh. 4. Sınıf)

18 Kasım 2005 Cuma “30. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“AİLE İÇİ İLETİŞİMDE SORUNLAR ve ÇÖZÜM YOLLARI”

32 – Ayşe Nur KAHRAMAN (Bolu İzzet Baysal Ü. Özel Eğitim Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi – Öğretmen)

30 Aralık 2005 Cuma “31. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“TIP İLMİNDE BİR ALTIN HALKA; TÜRK- İSLAM TIBBI

33 – Dr. Fatma Emre TURAN (Süreyyapaşa Göğüs Kalp Damar Hastanesi Asistanı)

03 Şubat 2006 Cuma “32. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“TÜRKİYEDE BOR MADENİNİN EKONOMİK ve STRATEJİK ÖNEMİ”

34 - Nisa TALAY (Kocaeli Ü. Mühendislik Fak. Jeoloji 3. Sınıf)

24 Şubat 2006 Cuma “33. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“MUCİZE KARIŞIM; ANNE SÜTÜ”

35 - Elif ÇALIŞKAN (Anadolu Sağlık Merkezi John Hopkins Hastanesi Bebek Hemşiresi)

16 Mart 2006 Perşembe “34. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“KATI ATIKLARIN GERİ KAZANIMI”

36 – Banu ÇEVİKEL (Kocaeli Ü. Müh. Fak. Çevre Müh. 4. Sınıf)

12 Nisan 2006 Çarşamba “35. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“ORTA ÇAĞDA TÜRK-İSLAM DÜŞÜNÜRLERİNİN DEVLET ANLAYIŞI”

37 - Fatih POLAT (Sakarya Ü. İİBF Kamu Yönetimi 3. Sınıf)

10 Haziran 2006 Cumartesi ”36. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“ERMENİ MESELESİ ve SOYKIRIM”

38 - Enis Baki BALAKBABALAR (Kocaeli Ü. Uluslararası İlişkiler)

15 Eylül 2006 Cuma “37. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“ETKİLİ İLETİŞİM”

39 Şule KABADAYIOĞLU (Newport Amerikan Ü. İşletme F. 4s)

17 Kasım 2006 Cuma “38. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“KENDİ PENCEREMDEN EĞİTİM SİSTEMİMİZDEKİ SORUNLAR ve ÇÖZÜM YOLLARI”

40 – Huzeyfe GÖKBUDAK (Haliç Ü. Bilgisayar Müh. 3. Sınıf)

07 Aralık 2006 Perşembe “39. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ”

41 – Ayşe ÖZ (Kocaeli Ü. Çevre Müh. Yüksek Lisans öğrencisi)

12 Ocak 2007 Cuma “40. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“MACAR TÜRKOLOG ARMİNİUS VAMBERY”

42 – Ceyda YÜKSEL (Boğaziçi Sosyal Bilimler Enstitüsü Y.Lisan)

26 Ocak 2007 Cuma “41. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“TÜRKİYE’DEKİ MİSYONER OKULLARI, YURT DIŞINDAKİ TÜRK OKULLARI”

43 – Yasin TOKA (Karadeniz Teknik Ü. Makine Müh. 3. Sınıf)

23 Şubat 2007 Cuma “42. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“SİGARA ve KOAH”

44 – Dr.Kübra Kıvrıkoğlu GACAR (Kocaeli Ü. Tıp Fak. Araş. Grv)

23 Mart 2007 Cuma “43. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“İLETİŞİM TEKNİKLERİ VE BEDEN DİLİ”

45 – Ahmet Buğrahan SÖNMEZ (İstanbul Ü. İşletme F. 2.Sınıf)

20 Nisan 2007 Cuma “44. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“KASKAS TOPLULUKLARI VE GELENEKLERİ”

46 – Derya KÜÇÜK (Sakarya Ü. ADAMYO İşletme Mezunu)

07 Eylül 2007 Cuma “45. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“RAMAZANI KARŞILARKEN”

47 – Hüseyin AYAZ (Anadolu Ü. İlahiyat Fakültesi 1.Sınıf)

02 Kasım 2007 Cuma “46. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“EĞİTİM AİLEDE BAŞLAR!”

48 – Hilal BARLAK (Kocaeli Ü. Eğitim F. Sınıf Öğrtm. 4.Sınıf)

23 Kasım 2007 Cuma “47. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“e – ticaret UYGULAMALARI”

49 – Hakan YEL (Bolu İzzet Baysal Ü. İşletme F. 2.Sınıf)

07 Aralık 2007 Cuma “48. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“BAŞARININ SİHİRLİ ANAHTARI GİRİŞİMCİLİK”

50 – Alper TÜRKTEN (Yıldız Teknik Ü. Elektrik Müh. mezunu”

25 Ocak 2008 Cuma “49. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“VERGİ ÖDEMEYİ ETKİLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLER”

51 – Gökalp İLHAN (Sakarya Ü. İktisadi İdari Bilimler F. Mezun)

22 Şubat 2008 Cuma “50. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“SAĞLIKLIBESLENMEDE GIDA HİJYENİ VE ÖNEMİ”

52 Eser AYAS (Atatürk Ü. Gıda Müh. mezun)

28 Mart 2008 Cuma “51. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“LAZER EPİLASYON VE İNCELEMEDE VELASMOOTH TEKNOLOJİSİ?”

53 – Nevin Serra DEMİRKOL (Kocaeli Ü. Fizik Bölümü mezun)

28 Kasım 2008 Cuma “52. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“İŞSİZLİK NEDİR? VE İŞSİZ KİMDİR?”

54 – Burak ŞAHİN (Süleyman Demirel Ü. İnşaat Bölümü)

16 Ekim 2009 Cuma “53. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“KAYNAK BAĞIMLILIĞININ SAVAŞLAR ÜZERİNE ETKİSİ”

55 – Fatma Berre ÖZDEMİR (Sakarya Ü. İİBF İşletme 4. Sınıf”

17 Kasım 2009 Salı “54. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”
“DIŞ TİCARET ÖNEMİ VE BAZI TEMEL KAVRAMLARI”

56 – Ahmet Buğrahan SÖNMEZ (İstanbul Ü. İşletme F. Mezun)

30 Aralık 2009 Çarşamba “55. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“GÖRSEL İLETİŞİM VE MARKALAŞMA”

57 – Saadet Şirin COŞKUN (Halkla İlişkiler mezunu - Grafiker)

02 Şubat 2010 Salı “56. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK PROJELERİ VE GENÇLERE KATKILARI”

58 – Mehmet BEYHAN (Kocaeli Ü. İİBF İktisat Bölümü öğrencisi)

30 Ekim 2010 Cumartesi “57. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“PAZARLAMA KARARLARINI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER”

59 – Burcu İKİZOĞLU (KOÜ Sosyal Bilimler Enst. İşletme Böl.)

60 – Tuba AKGÜNEŞ (KOÜ Sosyal Bilimler Enst. İşletme Böl.)

03 Aralık 2010 Cuma “58. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“ZAMAN VE YÖNETİMİ”

61 – Seda YERLİKAYA (Ege Ü. Kimya Mühendisi)

21 Ocak 2011 Cuma “59. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“YENİ MEDYA, YENİ HAYAT VE BİR ÖRNEK WİKİLEAKS”

62 – İ. Orhan POSTALCIOĞLU (Bilkent Ü. Siyaset Bilimi Kamu)

04 Mart 2011 Cuma “60. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“BİLİNÇALTI, BİLİNÇALTINI ETKİLEYEN GİZLİ MESAJLAR VE ARINMA YOLLARI”

63 – Gözde BAT (Haliç Ü. FEF Psikoloji Bölümü 3.Sınıf)

64 – Yasemin ÇAKMAK (Bahçeşehir Ü. Sinema TV Böl. 3.sınıf)

22 Mart 2011 Salı “61. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“ACE DEPREMİ VE YAŞANAN TSUNAMİ FELAKETİ”

65 – Evanti FİRSTADEA(Endenozya Brawijaya Ü. Ekonomi 1.snf)

10 Mayıs 2011 Salı “62. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“DÜNDEN BUGÜNE SEBATAYİZM”

66 Bilal Sami GÖKDEMİR (Kocaeli Ü. Kamu Yönetimi 4.Sınıf)

24 Mayıs 2011 Salı “63. SÖZ SIRASI GENÇLERDE”

“SEÇİMLER, SİYASAL KATILIM VE STK’NIN ETKİSİ”

67 – Fatih SARIOĞLU (KKTC Doğu Akdeniz Ü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu)

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.