Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

ahsen okyar
16Kas/160

MALİ MÜŞAVİRLİK ÜCRET ÖDEMELERİNDE TEVSİK ZORUNLULUĞU – Yunus DOĞRU Mali Müşavir

sjshfj707y4t5170ph823x4008k6dxcoaj9y3m02MALİ MÜŞAVİRLİK ÜCRET ÖDEMELERİNDE TEVSİK ZORUNLULUĞU - Yunus DOĞRU Yeminli Mali Müşavir

     1. Giriş

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde Maliye Bakanlığı’na mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini bankalar, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir. Söz konusu yetki kapsamında mükelleflerin 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 213 sayılı 459 seri nolu VUK Genel tebliği yayınlanmış, söz konusu tebliğde serbest meslek ödemelerine ilişkin düzenlemeler yer almıştır.

 

10Ağu/160

KODA GİREN MÜKELEFLERİN KODDAN ÇIKARILMASI – Mehmet KAYNAK

0ce0ec79607541eeb65a6665ef4224534d9d42ec

KODA GİREN MÜKELEFLERİN KODDAN ÇIKARILMASI -   Mehmet KAYNAK

İTİRAZİ KAYITLA VERİLEN BEYANNAMELERİN DAVA KONUSU YAPILMASI

Önceki adıyla KOD uygulaması, yeni  versiyonu ile özel esaslar  uygulaması  devam ettirilmektedir. Uygulamada birçok  vergi mükellefi, kendisinin  özel  esaslara  alındığını bir şekilde öğrenebilmektedir. Özel  esaslara alınan mükellefler hakkında  idarenin  bu durumu   mükellefe yazılı olarak  tebliğ etmesi zorunludur.

14May/160

İşçi Özlük Dosyası

4857 sayılı İş Kanunu’nun İşçi Özlük Dosyası ile ilgili metni aşağıya alınmıştır:

İşçi Özlük Dosyası

MADDE 75. – İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.”

Söz konusu metin incelendiğinde işverenlerin çalıştırdıkları tüm işçiler için işyerinde işçi özlük dosyası oluşturması gerekmektedir. Bu özlük dosyasında; tüm belge ve bilgiler üçüncü şahıslardan saklı kalmak kaydıyla:

14May/160

Yıllık İzinlerin Bölünmesinde Yeni Düzenleme: Yıllık İzinler Kaç Parçada Kullanılabilecek? – Murat YETİK

Yıllık İzinlerin Bölünmesinde Yeni Düzenleme: Yıllık İzinler Kaç Parçada Kullanılabilecek? - Murat YETİK
Sosyal Güvenlik Denetmeni muratyetik@gmail.com

I- Giriş: Yıllık Ücretli İzine İlişkin Yasal Düzenlemeler

1982 tarihli T.C. Anayasasının, “Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı” başlıklı 50. maddesinde: “Dinlenmek, çalışanların hakkıdır” denmiş ve “Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir” hükmü yer almıştır. Yıllık ücretli izin hakkı, 4857 sayılı İş Kanununun 53 ila 61. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Ayrıca, uygulamaya ilişkin olarak ve 4857 sayılı İş Kanununun 60. maddesine dayanarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği” yayımlanmıştır.

II- Yıllık Ücretli İzin Süreleri

4857 sayılı İş Kanunu, yıllık izin gün sayılarını üç parametre kullanarak belirlemiştir. Bu üç parametre:

a) Çalışanın o işyerindeki kıdemi (çalışma süresi),

b) Çalışanın yaşı,

c) Yer altı işlerinde çalışan işçilere ilişkin özel düzenlemedir.

Yaş parametresi ile belirli bir yaşın altındaki ve üstündeki çalışanlar gözetilmiş ve bu kişilerin izin gün sayıları, o işyerindeki kıdemlerine bakılmaksızın en az 20 gün olacak şekilde düzenlenmiş; kıdem parametresi ile bir çalışanın o işyerindeki izin süresi, kıdemi ile doğru orantılı olarak arttırılmış ve kıdemli çalışanlar korunmuş; madde hükmüne, 2014 yılında eklenen ek cümle ile de yer altı işlerinde çalışanların izin gün sayıları diğer sektörlerde çalışanlara göre arttırılmıştır.

17Şub/160

KSMMMO Şubat ayı Meclis Toplantısı

logo-kocaeli smmmoSayın, KSMMMO MECLİS ÜYESİ

Oda Meclisimizin Şubat ayı toplantısı, 19 Şubat 2016 Cuma günü saat 14.00’da DERİNCE BELEDİYESİ MECLİS SALONU’nda aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Katkılarınızla sorunlarımızın çözümü ve meslek örgütümüzün daha güçlenmesi yolunda bir adım daha atacağımıza olan inancımızla toplantıya katılımınızı rica ederiz.

G Ü N D E M:

1. 14.00 – 14.05 Açılış ve Saygı Duruşu,

2. 14.05 – 14.15 Oda Meclis Başkanı’nın Açılış Konuşması,

3. 14.15 – 14.30 Yönetim Kurulu’nun Çalışmaları hk. Bilgi Paylaşımı,

4. 14.30 – 15.00 Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu ile TESMER, Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu ve Etik Komitesi Temsilcilerinin Çalışmaları hk. Bilgi Paylaşımları,

5. 15.00 – 15.30 İlçe Temsilcilikleri ve Çalışma Komisyonlarının Çalışmaları hk.
Bilgi Paylaşımları,

15.30 – 15.45 ARA DİNLENME

6. 15.45 – 16.15 Yeni V.U.K. Taslağı İle İlgili YMM Adem ÖZZAİM’in Sunumu ve
Konu Üzerinde Değerlendirmeler,

7. 16.15 – 16.30 Oda Yönetim Kurulu Başkanı’nın; Toplantıda Oluşan Tespitler,
Öneriler ve Eleştirileri Değerlendirmesi

8. 16.30 – 16.45 Toplantı Sonuçlarına İlişkin Başkanlık Divanının Değerlendirmesi,

9. 16.45 Kapanış.

NOT; Toplantı sonrası, Derince’de akşam yemeği düzenlenmektedir.

Yemeğe katılacak meclis üyelerimizin Odamıza bilgi vermesi rica olunur.

1Şub/160

Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi Kaldırıldı

muhasebedr

Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi Kaldırıldı

Meclis Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisini kaldırdı. Milyonlarca emeklinin maaşı Şubat’tan itibaren yüzde 10 daha fazla ödenecek

Milyonlarca emekli bu ay çifte zamlarını hesaplarında gördü. Bu emeklilerden Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam edenler yeni bir artışa daha kavuştu.

Emekli olup Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam edenlerin maaşlarından yapılan yüzde 10’luk Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi önceki gün çıkartılan yasa ile kaldırıldı. Yasaya göre; ‘köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar’ kapsamındaki Bağ-Kur’lu emeklilerden Sosyal Güvenlik Destek Primi alınmayacak. Emekli olduktan sonra bu kapsamda çalışmaya başlayanların aylıklarından yapılan Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi kaldırılacak.

Vazife malullüğü aylığı almakta olanlardan bu şekilde çalışanlardan da söz konusu prim alınmayacak. Sosyal Güvenlik Destek Primi kalkınca, hangi statüden emekli olursa olsun, Bağ-Kur’a tabi çalışmaya devam edenlerin aylıklarından yapılan yüzde 10’luk kesinti kaldırılacak.

Yani SSK, Bağ- Kur ve memur emeklilerinden halen Bağ-Kur’a tabi çalışanların maaşlarından yapılan kesinti bitecek. SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olup kendi işini kuran emekliler 87 lira 381 lira arasında gelir elde edecek. Kesintisiz maaşlar Şubat ayı ile birlikte hesaba atacak.

MAAŞLAR DEĞİŞTİ
En düşük emekli maaşı (Bağ-Kur tarım) Ocak ayındaki çifte zamla 874 lira 19 kuruşa çıktı. Ancak bu maaşı alan emeklilerden Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam edenlerin eline bu ay yüzde 10’luk kesinti nedeniyle 786 lira 77 kuruş geçti. Böylece emekli 87 lira 42 kuruş gelir artışı elde edecek. En yüksek emekli maaşı da (SSK) Ocak ayındaki çifte zamla 3 bin 814 lira oldu. Bu emeklinin kesinti karı ise 381 lira 40 kuruş olacak.

KAYNAK: http://www.takvim.com.tr/ekonomi/2016/01/31/emekliye-subatta-yuzde-10-ek-zam

http://www.muhasebedr.com/meclis-sosyal-guvenlik-destek-primi-kesintisini-kaldirdi/

25Oca/160

Kebapçı Selman da…

IMG_1379

19 Ocak 2016 Salı / Ender Şenol ağabey bizi 28 Haziran Mah Kocatürk Geçidi No: 17 İzmit adresindeki Kebapçı Selman’a getirdi. Birmüddet sonra başka meslektaşlarımızda geldi.

14Oca/160

Üstadlarla birlikte..

IMG_0902

12 Ocak 2015 Salı / Mehmet Balimre yıllarca Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Meclisinde Başkan olarak görev yapan meslek büyüğümüz.

26Ara/150

KDV Beyannameleri son güne kalırsa!..

IMG_0011  24 Aralık 2015 Perşembe / Ekip KDV Beyannemelerini gönderme telaşı içinde..

25Ara/150

Caiz tabi, ne olacak tı? – Cübbeli Ahmet Hoca

1919096_1702784356612034_1965279145719255604_n  VergiVe Sgk Portalı

18Ara/150

TASFİYE İŞLEMLERİ / Erol AKGÜL

TASFİYE İŞLEMLERİ / EROL AKGÜL - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

LİMİTED ŞİRKETLERİN TASFİYESİ VE İŞLEMLERİ

TASFİYE
Limited şirketlerin tasfiyesi ve işlemleri başlıklı yazımızın konusu ; tasfiye süresince tasfiyenin başlangıcında ve bitişinde yapılacak işlemler, limited şirketler esas alınmak suretiyle açıklanmıştır. Tasfiye işlemlerinin yalnızca ticaret siciline tescille değil; Vergi idaresi, Bağ-kur, SSK gibi kurum ve kuruluşlara da bir takım yükümlülüklerin var olduğu ve bu yükümlülüklerin fazlaca teferruata girmeden olabildiğince işlemlerin neler olduğu ve nelere dikkat edilmesi yazımızdaki asıl amaç olup uygulayıcılara ve meslek mensuplarına yardımcı olmaktır.

Tasfiye, kelime anlamı arıtma, ayıklama, temizleme, hesabı kapatmak anlamındadır.Tasfiye, herhangi bir nedenle faaliyetine son veren, şirketin tüm hesaplarının kapatılmasıdır. Limited şirketler kanun ve şirket ana sözleşmesinde yazılı hallerin meydana gelmesi veya ortaklar kurulu kararı ile sona erer. Sermaye şirketleri, iflastan başka bir nedenle infisah ettiklerinde, durum ortaklar kurulunca ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. İnfisahın ticaret siciline tescil ettirildiği tarih, tasfiyenin başladığı tarih sayılır. Tasfiye süreci, fesih veya infisah edilme halinin meydana gelmesinden başlar, tasfiye işlemlerinin tamamlanmasını müteakip şirket kaydının ticaret sicilinden sildirilmesine kadar devam eder.Tasfiye işlemlerini müteakip ticaret sicilinden kaydının silinmesi ile tüzel kişilik sona bulur.

Limited Şirket aşağıdaki nedenlerden birinin gerçekleşmesi ile sonlanır;
1.Esas sözleşmede belirlenmiş ise belirlenen şirket süresinin bitmesi
2.Şirket sermayesinin üçte ikisinin eksilmesine rağmen ortaklar kurulunca kalan kısımla yetinilmesine veya sermayenin eksilen kısmının tamamlanmasına ilişkin karar alınmaması,
3.Şirketin iflasına karar verilmesi,
4.Şirketin diğer bir şirketle birleşmesi,
5.Şirketin mahkeme kararı ile feshinin istenmesi,
6.Şirket amacının elde edilmiş olması yahut elde edilmesinin imkansız hale gelmesi,
7.Ortak sayısının bire düşmesi veya 50’yi aşması
8.Ortaklar kurulunca şirketin tasfiyesine karar verilmesi, hallerinde şirket tasfiye haline girer.

10Ara/150

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ – YMM Emre KARTALOĞLU

x_1449646286256  08 ARALIK 2015 Salı / DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNER YMM EMRE KARTALOĞLU

5Ara/150

İşçi Özlük Dosyasına Aman Dikkat! – Bünyamin ESEN

İşçi Özlük Dosyasına Aman Dikkat! - Bünyamin ESEN

Erzurum’dan bir okurumuz soruyor:“Bünyamin bey, muhasebeci olarak çalışıyorum. İş müfettişleri teftişe geldi bir iki firmamıza, özlük dosyalarını sormuşlar, ağır cezalar geldi. Oysa kırtasiyelerde satılan özlük dosyalarını almıştı firmalar. Bu cezalar doğru mu? Özlük dosyasından ceza yememek için neye dikkat etmemiz lazım? İşçilerden evrak toplayamıyoruz, getirmiyorlar. Bu evrak kalabalığı değil mi?”

Sayın okurumuz, işçilere düzenlenmesi gereken özlük dosyası ülkemiz iş mevzuatının önemli bir zorunluluğu.

Ancak önemli olduğu kadar da uygulamada ihmal edilen, muhasebeci ve mali müşavir arkadaşların önemini kavrayamadıkları bir düzenleme.

Gerçekten de özlük dosyasını düzenlemek (hele hakkıyla düzenlemek) zor bir iş. Birçok evrakın tek tek toplanmasını ve gerektiğinde güncellenmesini gerektiriyor.

Ama bu iş kesinlikle bir evrak kalabalığı değil! Zira özlük dosyasında bulunduracağınız bir evrak gün gelir sizi cezadan kurtarır, tabiri caizse işverenin ipten dönmesini sağlar…

Peki, ceza almayacak şekilde özlük dosyası düzenlemenin sırları neler, nelere dikkat edilmesi gerekiyor, hangi evrakların mutlaka özlük dosyasında bulunması gerek?

Ayrıntılı olarak açıklayalım…

4Ara/150

Tüccarlarda sınıf değiştirme ve dikkat edilmesi gereken hususlar

Tüccarlarda sınıf değiştirme ve dikkat edilmesi gereken hususlar

I. GİRİŞ

Ticaret erbabı olan mükelleflerin faaliyet sonuçlarını ve vergisel işlemlerini belirlemek için VUK’da sayılan defterlerin tutulma zorunluluğu getirilmiştir. Gerçek kişi tacirler defter tutma yönünden tacirler, birinci sınıf ve ikinci sınıf tüccar olarak iki sınıfa ayrılmıştır. Bir tacirin hangi tüccar sınıfına dâhil olduğu hususunun doğru saptanması, sadece tutması gereken defterleri farklılaştırmamaktadır. Yanlış usulde defter tutulması halinde, o yıl tutulması gereken defterler yerine başka defterler tutulmuş olacağından, o tacirin söz konusu dönem matrahlarının re’sen tarh edilmesi başta olmak üzere birçok hukuki sonuç ve sorunu ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle, gerçek kişi tacirlerin hangi usulde defter tutacakları ve ne zaman sınıf değiştirecekleri konusu kritik önem taşımaktadır. Bu yazımızda tüccarların sınıf değiştirmesinde geçerli olan kurallar ve dikkat edilmesi gereken hususlara yer verilecektir.

II. TÜCCAR SINIFLARI

VUK’un 176. maddesinde tüccarlar defter tutma yönünden birinci ve ikinci sınıf tüccarlar olmak üzere iki sınıfa ayrılmış olup; birinci sınıf tüccarlar bilanço esasına göre, ikinci sınıf tüccarlar işletme hesabı esasına göre defter tutarlar.

3Ara/150

2016 Yılında Kim hangi defterleri tutacak ve Notere tasdik ettirecek?

2016 Yılında Kim hangi defterleri tutacak ve Notere tasdik ettirecek?

Tutulacak Defterler :

a) Anonim Şirketlerin Tutacakları Defterler
-Yevmiye Defteri, (E-DEFTER TUTANLAR HARİÇ)
-Defter-i Kebir, (E-DEFTER TUTANLAR HARİÇ)
-Envanter Defteri,
-Pay Defteri, (yeterli yaprak varsa gerek yok)
-Yönetim Kurulu Karar Defteri,
-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri. (yeterli yaprak varsa gerek yok)

b) Limited Şirketlerin Tutacakları Defterler
-Yevmiye Defteri, (E-DEFTER TUTANLAR HARİÇ)
-Defter-i Kebir, (E-DEFTER TUTANLAR HARİÇ)
-Envanter Defteri,
-Pay Defteri, (yeterli yaprak varsa gerek yok)
-Müdürler Kurulu Karar Defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri ayrı ayrı ya da birlikte tek defter olarak da tutulabilir. (yeterli yaprak varsa ve birlikte tutuluyorsa gerek yok )

c) 1. Sınıf Tacirler
-Yevmiye Defteri,
-Defter-i Kebir,
-Envanter Defteri,
-Diğerleri;
-Eskiden olduğu gibi ;

* İşletme defteri,

* Serbest meslek defteri,

tasdik ettireceklerdir.

14Kas/150

Banka kredisiyle ev alanlar dikkat!

konut-kredisi2   Krediyle konut satın alan tüketicilerin, beyan ettikleri emlak vergisi kullandıkları kredi miktarından düşük olması durumunda ceza ödeyecek.

8Kas/150

Mükellefiyetin Sona Ermesi Halinde İndirilemeyen Katma Değer Vergisinin Mükellefe İade Edilip Edilemeyeceği – Fatih PEKŞEN

Mükellefiyetin Sona Ermesi Halinde İndirilemeyen Katma Değer Vergisinin Mükellefe İade Edilip Edilemeyeceği - Fatih PEKŞEN

Özet

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/2’nci maddesi gereği “Bir vergilendirme döneminde İndirilecek Katma Değer Vergisi toplamı mükelleflerin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla Hesaplanan Katma Değer Vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez” hükmüne yer verilmiştir. Ancak, yüklenilen vergilerin iadesine imkân tanıyan işlemler, Katma Değer Vergisi Kanununun ilgili maddelerinde idare tarafından karışıklığa neden oluşturmayacak şekilde düzenlenmiştir. Mükellefiyetin sona ermesi durumunda da, her hangi bir iade hakkı doğuracak işlemi olmayan mükellefler için, indiremediği katma değer vergisini iade olarak alması söz konusu olmamaktadır.

1.Giriş

Ülkemiz vergi mevzuatında önemli bir yer tutan ve hali hazırda yürürlükte olan dolaylı vergi türlerinden birisi de Katma Değer Vergisi’dir. Bahsi geçen vergi uygulamasında yer alan indirim müessesesi, konudan konuya farklılık arz etmektedir. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (KDV) 29′ uncu maddesinde “Vergi İndirimi” ve buna ilişkin düzenlemeler hüküm altına alınmıştır. Genel olarak teslim ya da hizmet ifası sonucu “Hesaplanan KDV”, KDV beyannamesinde pozitif değer olarak yer alır. Mal veya hizmet satın alınması sonucu yüklenilen “İndirilecek KDV” ise beyanname üzerinde mal teslimi ya da hizmet ifası sonucu Hesaplanan KDV’ den indirilir. Başka bir anlatımla, KDV beyannamesine aktarılması gereken bu unsurlar giderleştirilemez.

Çalışmamızda; herhangi bir sebeple mükellefiyeti sonlanacak mükelleflerde ve tasfiyesi tamamlanacak mükellef kurumlarda, “Sonraki Döneme Devreden KDV” tutarının olması ve bu KDV’nin indirim yoluyla giderilememiş olması dolayısıyla, mükellefin üstünde yük olarak kalan devir eden KDV’nin iade talep edilebilirliği ya da bu KDV’nin gider ya da maliyet unsuru olarak dikkate alınıp alınamayacağı konularında açıklamalara yer verilecektir.

13Eki/150

Meslek mensuplarınca tabela asılması ihtiyaridir.

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

kocaeli smmmoSERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tabela asılması

Madde 15 – Meslek mensuplarınca tabela asılması ihtiyaridir.

Tabela asılması halinde;

a)   Tabelalarda; oda ve Birlik amblemi, meslek unvanı ile ad ve soyadı, ortaklık bürosu unvanı, şirket ise şirket unvanı varsa akademik unvanı, büronun adresi, telefon numarası, internet adresi ile elektronik posta adresi yer alabilir. Tabelada bu Yönetmelikte belirlenenlerin dışında unvan, deyim, yabancı dillerde yazılmış ifadeler ile sair şekiller, işaret, resim, fotoğraf ve benzerlerine yer verilemez.

b) Aynı büroda birlikte çalışma halinde, birlikte çalışan meslek mensuplarının ad ve soyadlarının, ortaklık şeklinde çalışılması durumunda ise ortaklık unvanının tabelada yer alması zorunludur.

c) Tabela, büronun bulunduğu binanın giriş kapısının yanına, giriş holü veya koridoruna ya da büro giriş kapılarının yanına asılabilir. Bina cephelerine, büro balkonu ve pencerelerine birden fazla tabela asılamaz, benzeri yazılar yazılamaz, ışıklı tabela kullanılamaz.

d) Tabelaların mavi zemin üzerine beyaz yazılı olması ve bunlarda Birlik adına tescilli Mm logosunun kullanılması zorunludur.”

8Eki/150

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YOKSA BİR SAATLİK ÇALIŞMA BİLE BİR GÜN KABUL EDİLİR – Eyüp Sabri DEMİRCİ

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YOKSA BİR SAATLİK ÇALIŞMA BİLE BİR GÜN KABUL EDİLİR - Eyüp Sabri DEMİRCİ

Kısmi süreli çalışan sigortalılar, 1/1/2012 tarihinden itibaren eksik sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primlerini ödemekle yükümlü tutulmuşlardır.

Bu çerçevede, Sosyal Güvenlik Kurumunca aylık prim ve hizmet belgelerinde eksik gün nedeni “06-Kısmi istihdam” veya “17- Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma” seçenekleri tercih edilen sigortalılar kısmi süreli çalışan sigortalı kabul edilmiş ve aile içinde kişi başına düşen gelir miktarı asgari üçte birinden fazla çıkanlar, tespit edilen gelir seviyelerine göre eksik bildirilmiş süreler zarfında genel sağlık sigortası primi ödemekle yükümlü tutulmuşlardır.

Uygulamanın yürürlüğe girdiği 1/1/2012 tarihinden önce kısmi süreli çalışan sigortalılar için eksik gün nedeni olarak 06-Kısmi istihdam seçeneği tercih edilir iken, 1/1/2012 tarihinden sonra zorunlu GSS uygulamasının devreye girmesiyle birlikte,  kimi işverenler kısmi zamanlı çalıştırdıkları sigortalıları genel sağlık sigortası primi ödemesinler düşüncesiyle muvazaalı bir şekilde bu sigortalılar için aylık prim ve hizmet belgelerinde eksik gün nedeni olarak  06- Kısmi istihdam yerine 07-Puantaj kayıtlarını tercih etmeye başlamışlardır.

20Eyl/150

Mükellefin Ölümü Halinde Mirasçıların Vergi Borçlarından Doğan Sorumluluğu

Mükellefin Ölümü Halinde Mirasçıların Vergi Borçlarından Doğan Sorumluluğu

Gönderen: Ayşe GINALI

Özet

Vergi kaydı bulunan mükelleflerin ölümü halinde mükelleflerin ödevleri mirası reddetmemiş kanuni veya mansup (atanmış) mirasçılarına  geçer. Ancak mirasçılardan her biri ölenin vergi borçlarından miras hisseleri nispetinde sorumlu tutulduklarından, ödenmeyen borçlar için mirasçılar adına yapılacak takip işlemlerine miras hisseleri nispetinde hesaplanarak başlanır.

Anahtar Kelimeler: Ölüm, mirasçı, tereke, vergi ve ceza.

1.Giriş

Devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacaklarının ilgili  kanunlarında belirtilen sürelerde ödenmemesi halinde 6183 sayılı AATUHK’da belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda tahsili yoluna gidilir.

6183 sayılı Kanunun 7. maddesinde ise borçlunun ölümü halinde mirası reddetmemiş mirasçılar hakkında yine aynı Kanun hükümlerinin tatbik edileceği belirtilmiştir.

Borçlunun ölümü halinde terekenin (mirasçılara ve mal vasiyet edilenlere intikal edilebilecek tüm mal, hak ve borçlar)  borçlarından dolayı ölüm günü ile beraber üç gün için takip işlemleri durdurulur. Üç günün bitiminde terekenin borçları için takip işlemlerine devam edilir.

Mirasçılar mirası kabul veya ret etmemişlerse bu hususta Türk Medeni Kanunundaki belirlenen süreler geçinceye kadar takip işlemleri durdurulur.