Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

ahsen okyar
19May/190

Müzik notaları hangi kelimelerden türetilmiştir?

PMBI9550

Kategori: Mesaj Yorum yok
18May/190

İslam’da resim ve heykel yasağı var mıdır?.. / Prof.Dr. Nusret ÇAM*

unnamed (1)

Resmin yasak olduğunu ileri sürenlerin en kuvvetli delilleri bile ya sahih olmaktan uzaktır, ya da resmi değil, putperestliği yasaklamaktadır.

İSLAM’da resim yapmanın yasaklandığını iddia edenler ayetleri değil, hep hadisleri delil getirirler. Bu konuda en çok bilinenlerden biri ise “Allah katında kıyamet günü azabı en şiddetli olan kimseler musavvirlerdir (resim yapanlardır)” hadisidir.

Bu hadisi yüzeysel bir bakışla ele aldığımız zaman herhangi bir şirk maksadı olmaksızın yalnızca içindeki estetik duygu veya mesleği icabı bir çocuk, çiçek, kuş resmi yapan kimsenin, Kuran’da çok acıklı azaba çarptırılacağı bildirilen katilden, soyguncudan, putperestten daha şiddetli azaba muhatap olacağını düşünmek gerekir. Oysa bu, aklen ve dinen mümkün değildir. Eğer resim yapmak bu kadar büyük cezayı gerektirseydi, mutlaka Kuran’da açık açık zikredilmesi icap ederdi. Kaldı ki, buradaki “musavvir” kelimesinden maksadın, tapmak için put yapan kimseler olduğu “azabı en şiddetli” ifadesinde zaten zımnen mevcuttur. Zira dinimize göre en şiddetli cezaya çarptırılacak olan kimseler putperestlerdir.

HZ. AYŞE’NİN PERDESİ
“Her kim hayat sahibi bir suret resmederse, ‘Hadi buna can ver bakalım’ denilerek azap edilir. Halbuki o, hayat vermek kudretini haiz değildir” sözleriyle yer alan hadis de bir öncekinin anlam bakımından aynısıdır. Diğer taraftan, “Hz. Ayşe’nin, üzerinde resimler olan bir perdesi vardı. Onu evin kapısına asmıştı. Allah’ın Resulü: ‘Onu gözümün önünden kaldır” dedi. Hz. Ayşe diyor ki: ‘Onu oradan kaldırıp iki yastık yaptım.” Bu perdenin indirilmesini gerektiren sebep, resmin kendisi değil, onun caminin içinden geçilerek girilen evin kapısında olmasıydı. Bu durumda Müslümanlar üzerinde kuş figürü bulunan bu perdeyi caminin bir parçası olarak kabul ederek camide kuş figürü bulunmasını Peygamber’in sünnetiymiş gibi kabul edecekti. Peygamber’in rahatsız olduğu asıl konu bu idi. Eğer O resimden rahatsız olsaydı ondan yastık yapılmasına da izin vermezdi.

KANATLI AT OYUNCAĞI
Diğer bir hadis de şöyledir: “Allah’ın Resulü, Ayşe’nin oyuncaklarla oynadığını görünce, Ona: “Bu nedir?” diye sorar. O da: “Kızlarım” cevabını verir. “Ya ortadakiler?” diye sorunca Ayşe “Attır” cevabını verir. Peygamber yine sorar: “Peki onun sırtındakiler nedir?” Ayşe: “Kanatlar” diye cevaplandırır. Bunun üzerine Allah resulü: “Bir kanatlı at, ha?” diye hayretini belirtince Ayşe de: “Duymadın mı ki, Süleyman Peygamber’in de kanatlı atları vardı” diye nefis bir cevap verir. Bunun üzerine Resulullah, azı dişleri görünecek şekilde güler.”

EVİNDEKİ YEDİ FİGÜR
Arapça bilenlerin daha iyi anlayacağı üzere, bu hadise göre Peygamber’in evinde yedi tane figür bulunmaktadır. Bu sayı yastıklardaki iki kuş figürü ile beraber dokuzu bulacaktır. Peygamberin evinde bu resimlerin bulunduğunu bilmemiz karşısında “İçinde resim olan eve melekler girmez” hadisinin sahih olamayacağı kendiliğinden ortaya çıkar. Zaten hadisçiler de bu hadisi zayıf olarak nitelerler. Kaldı ki “Bu melek, Cebrail mi, Azrail mi, İsrafil mi, Yazıcı melekleri mi, Mikâil mi, rahmet melekleri” sorusu bu sözün uydurma olduğunu iyice açığa çıkaracaktır.

Çünkü Cebrail, Peygamber evdeyken de vahiy getirdiği gibi, İsrafil sadece kıyamet gününü ilan etmekle, Mikail tabiat kuvvetlerini idare etmekle görevlidir. Can almakla görevli olan Azrail’in görevini yapmasına resim vs. engel olabilir mi? İçinde resim bulunan eve ‘Yazıcı Melekler’in giremeyeceğini düşünmek günah işlemek isteyenler için bulunmaz bir nimet olarak kabul edilebilir. Zira bazı aklı evvel kimseler günah işleyecekleri zaman evlerine böyle resimler koyup güya Yazıcı Melekleri engelleyebilirler! Görülüyor ki resmin yasak olduğunu ileri sürenlerin en kuvvetli delilleri bile ya sahih olmaktan uzaktır, ya da resmi değil, putperestliği yasaklamaktadır. Putperestlik ise eşyanın kendisinden çok, düşünce ve değer sistemi ile alakalıdır.

* Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Kategori: Mesaj Yorum yok
17May/190

Sürgün ve Soykırımın 75. yılında..

XXFN7648

Kategori: Duyuru Yorum yok
16May/190

TURİZMDE HER ŞEY GÜZEL OLACAK MI? – Bahattin YÜCEL

hqdefaultTURİZMDE HER ŞEY GÜZEL OLACAK MI? – Bahattin YÜCEL

Türkiye’de siyaset kurumu dünya ölçeğinde bir marka olan İstanbul’da, yerel seçimleri aradan geçen yaklaşık 1,5 aylık sürede sonuçlandıramadı.

Kötüye değil çok kötüye giden ekonominin, günlük hayatımızdaki etkilerinin daha az tartışılmasına, Ortadoğu’da girilen diplomasi çıkmazını kamuoyundan gizlemeye yarasa da, iktidarın bu tutumu sürerse; önümüzdeki günlerde ülkede “her şeyin çok güzel” olacağı hayli kuşkulu.

15May/190

Dürüst Olayım: Gelecek Çok Zor Olacak!… / Gürkan AVCI

ö

Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Başkanı Gürkan Avcı’nın ‘DESAM Gençlik Konferansları’ toplantısında yaptığı konuşma özeti takdim olunur.

Dürüst Olayım: Gelecek Çok Zor Olacak!... / Gürkan AVCI

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluş kod ve felsefesi itibariyle muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak istiyor. Hedef en ileri ahlak, bilgi ve teknoloji toplumu olmak. Hedef çok doğru çünkü 21. Yüzyılın dijital çağında bilgi, ahlak ve teknoloji üretmeyen milletler ya yok olacak ya da sefil köle bir toplum.

Mesele şu! Nasıl muasır medeniyet seviyesinin üzerinde yükselen bir Türkiye’ye dönüşürüz? Şu an hangi düzeydeyiz? Avantajlarımız ve engellerimiz neler? Nasıl başarabiliriz?

Dost acı söyler! Çok gerideyiz. Doğru bir yol haritası ve tam konsantrasyonla 25 yıl kadar çok sıkı çalışırsak zafer mümkün! Bu arada dijital çağın yenidünya düzeninde 10 yıla kalmaz tüm fırsat kapıları yeni bir çağ başlayana dek açılmamak üzere kapanacak, bilesiniz…

14May/190

Büyüklerimizi anmak için iyi bir fırsat!

Muhterem Efendim;

Aydınlar Ocağı Genel Merkezi tarafından, 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü, Öğle Namazını müteakiben DÜLGERZÂDE CAMİİ’nde (Fatih, Macarkardeşler Caddesi Nu.37) Aydınlar Ocağı’nın vefat eden değerli üyelerinden merhum;

Prof.Dr. İbrahim KAFESOĞLU, Ekrem Hakkı AYVERDİ, Ord.Prof.Dr. Ziyaettin Fahri FINDIKOĞLU, Nihat Sami BANARLI, Av. Said BİLGİÇ, Fethi GEMUHLUOĞLU, Prof.Dr. Ayhan SONGAR, Av. M. Fazlı AKKAYA, Prof.Dr. Muharrem ERGİN, Ahmet KABAKLI, Prof.Dr. Muharrem MİRABOĞLU, Nahit Rıfkı DİNÇER, Prof.Dr. Faruk Kadri TİMURTAŞ, İsmail Hakkı UĞUR, Prof.Dr. Tahsin BANGUOĞLU, Fevzi SEVGİLİ, Prof.Dr. Nuri KARAHÖYÜKLÜ, Av. Enver YAKUBOĞLU, Prof.Dr. Mehmet KAPLAN, Prof.Dr. Suat VURAL, Prof.Dr. Erol GÜNGÖR, Prof.Dr. Mehmet ERÖZ, Prof.Dr. Recep DOKSAT, Kerim ODER, K. Armağan TEKİN, Erdoğan Ferit KOYAŞ, Dr. Özcan BOLCAN, Eymen TOPBAŞ, Arif ÖZKÖK, Hakkı Cengiz ALPAY, Özcan TUNA, Doç.Dr. Nâmık AYVALIOĞLU, Selâhattin SAVCI, Prof.Dr. Hakkı Dursun YILDIZ, Seyfettin MANİSALIGİL, İsmail Hakkı YILANLIOĞLU, Turhan ÜÇOK, Dr. Güngör SAVAŞ, Nevzat SİLAHŞÖR, Hulûsi ÇETİNOĞLU, Ahmet İMAN, Refik ÖZDEK, E. General Sami KARAMISIR, Av. Tarlan SAMANCI, İsa Yusuf ALPTEKİN, Prof.Dr. Tevfik ERTÜZÜN, Av. Müstecip ÜLKÜSAL, Muzaffer ERİŞ, Prof.Dr. Ekrem Kadri UNAT, Prof.Dr. Faruk SÜMER, Prof.Dr. Necmettin HACIEMİNOĞLU, Dr. Cavit AYDIN, M. Sıraç DEDE, Prof.Dr. İsmet MİROĞLU, Nurettin ERGÜCÜ, Dr. Mustafa AKIN, Prof.Dr. Fahrettin TOSUN, Av. Oğuz ÖZBEK, Feyzullah DEĞERLİ, Av. Yusuf TÜREL, Mehmet UZUN, Prof.Dr. Süleyman KARATAŞ, Av. Nuri EROĞAN, İsmail Hakkı ŞENGÜLER, Alâaddin ERTÜZÜN, Sabahaddin TOPBAŞ, Dr. Mehmet HALAÇOĞLU, Doç.Dr. M.Cahit ATASOY, Gültekin SAMANCI, Yard.Doç.Dr. Cevdet DADAŞ, Dr. Necmettin İŞLİ, A. Atilla SALİHOĞULLARI, Kemal PERK, Prof.Dr. Haşmet BAŞAR, Bayram CAMCI, Prof.Dr. Mustafa KÖSEOĞLU, Mehmet GÜLER, Av. Kâmil ÖZTÜRK, Prof.Dr. Amiran Kurtkan BİLGİSEVEN, Hayati GÜLER, Servet MAHİROĞULLARI, Emrehan KÜEY, Ömer HACIAHMETOĞLU, Dr. Reyhan SONGAR, İlhan ARAS, İsmail KANYILMAZ, Ali Öner BİLİCİ, İsmet KARAOĞLU, Prof.Dr. Sabahattin ZAİM, Prof.Dr. Ali İhsan GENCER, Hulûsi ALTINYURT, Yard.Doç.Dr. Dilâver CEBECİ, Necati Asım USLU, Prof.Dr. Asaf ATASEVEN, Prof.Dr. Ömer KASIMOĞLU, Kemal ÇAPRAZ, Doç.Dr. M. Süreyya ŞAHİN, M. Sami ERDEM, Mustafa ŞEN, Dursun KESKİNKILIÇ, Ergun GÖZE, Hasan Tahsin UĞUR, İsmail EKİM, Abdurrahman ÇELİK, Abdülkadir YAŞAR, Ord.Prof.Dr. Reha Oğuz TÜRKKAN, Doç.Dr. Hüseyin KALKAN, Refet KÖRÜKLÜ, Av. Abdullah Mazhar BAYTAZ, Prof.Dr. Ruknettin TÖZÜM, Prof.Dr. Yusuf KEÇECİOĞLU, Celalettin KARAATLI, Müslüm FİNCAN , Sabri ÜLKER, Prof.Dr. A. Selçuk ÖZÇELİK, Av. Armağan GAYRETLİ, Altan DELİORMAN, Prof.Dr. Turan YAZGAN, Prof.Dr. Oktay ASLANAPA, Mustafa ÖNCEL Av. Celâl ÖZDEMİR, Sami YAVRUCUK, M. Kemal CABİOĞLU, Durali AYAROĞLU, M. Zeki KARAHAN, M. Turgut ÖZTAŞKIN, Necati ÜSTÜNDAĞ, Hakkı TURCAN, Prof.Dr. Fevzi SAMUK, Prof.Dr. Nevzat YALÇINTAŞ, Prof.Dr. Ali Osman ÖZCAN, Altemur KILIÇ, Prof.Dr. Mehmet Rahmi BİLGE, Prof.Dr. Süleyman YALÇIN, Erk YURTSEVER, Nihat GÜRER, Prof. Dr. Nihat KEKLİK , Sinan YILDIZ, Prof. Dr. Nejat DİYARBEKİRLİ, Mehmet ATEŞOĞLU, Prof.Dr. Cevat BABUNA, O. Faruk BAŞOĞLU, Necati Nazım BOZKURT, E. Gnl. Mehdi SUNGUR, Mevlüt ŞAM, Prof.Dr. Acar SEVİM, Ahmet KOLUTEK ve Prof.Dr. Şaban KARATAŞ için mevlid okutturulacak ve rahmetle anılacaklardır.

Mevlide katılmanızı önemle rica eder, bu vesileyle selâm ve hürmetlerimizi sunarız.

Prof.Dr. Mustafa E. ERKAL Aydınlar Ocağı Genel Başkanı

xxx Kırmızı yazılanlar Kocaeli Aydınlar Ocağı çalışmalarına da katılmışlardır.

12May/190

İzmit Buluşmalarına davetliyiz..

DRWO0324

Kategori: Duyuru Yorum yok
11May/190

Dikkate almaya değmez mi?

AKPartili esnafsın, bankada acil işin var. Dükkanda kalfa, çırak yok. Kilit vurmak yerine dükkanı CHP'li yan komşun kasap Mehmet’e emanet edersin; komşu gözkulak olur musun bir saat işim var dersin, o da kendi dükkanı gibi bakar, AK Parti il merkezini arayıp bu ricada bulunamazsın. Bulunsan da gelip dükkanını bekleyen olmaz.

CHP’lisin gece saat 02:00, 3 yaşındaki bebeğin ateşlenmiş altında araban yok, AK Partili üst komşun emekli memur Rıza amcanın zilini çalarsın, pijamalarıyla koşar gelir. Alır oğlunu götürür hastaneye. Gece boyu seninle nöbet tutar başında. CHP il başkanlığını aramazsın. O saatte arasan da bırak geleni, telefona bakan bile olmaz.

Eeee, çocuk büyüdü artık. Okula yazdıracaksın. Araştırdın sordun soruşturdun. Herkes Nalan öğretmen iyidir dedi. Gittin okula kayıt için, bir de baktın ki MHP il başkanının eşi. Bildiğin koyu ülkücü. Vazgeçmezsin, okulda CHP’li AKP’li öğretmen aramazsın. O bildiğin ülkücü öğretmene emanet edersin çocuğunun geleceğini. Senden benden de iyi sahip çıkar. Kendi çocuğu gibi gözünden bile sakınır.

O partilisin, bu partilisin, ideolojin, fikrin ne olursa olsun bu yaşına kadar yanında olduğun, sokağa çıktığında selâmlaştığın, hal hatırını soran dostların, arkadaşların, komşuların, akrabaların seninle aynı fikri paylaşmak zorunda değildir. Ve yaşadığın sürece iyi yada kötü gününde bu insanlar senin yanındadır her zaman. . .

Düğün dernek edersin misafirlerinin arasında AK Partili de, CHP'li de, MHP'li de, diğer partililer de vardır...

Hediye getirirler, altın takarlar; cenazen olur taziyeye gelirler. Yeri gelir tabutunun altına hep birlikte girer, omuz verirler. Arkandan helal ederler haklarını. Düğününe, taziyene AK Parti Genel Başkanı gelmez, Cumhurbaşkanı gelmez, CHP Genel Başkanı gelmez, MHP Genel Başkanı ya da Başbakan da gelmez…

Selânı bile duymaz onlar. Ama olur da onlar yüzünden kırarsan sevdiklerini bu sefer işte o zaman yalnız hissedersin kendini. Komşunla, eşinle, dostunla tepişme...

Dünya bir tane ve hepimiz burada yaşıyoruz, ama acı ama tatlı.

Daha sıkı sarılalım birbirimize.

Klavye başında klavye canavarı,direksiyon başında direksiyon canavarı olmayalım.

Kategori: Mesaj Yorum yok
10May/190

Şükürler olsun..

GTUR4532

Kategori: Mesaj Yorum yok
9May/190

Milli Mücadelenin Yüzüncü Yılı

PHOTO-2019-05-08-13-28-40

8May/190

Akça Koca Kültür Platformu’nun 6. geleneksel iftarı Emexotel’de..

112

Akça Koca Kültür Platformu’nun 6. geleneksel iftarı Emexotel’de

Hasan Uzunhasanoğlu Başkanlığındaki Akça Koca Kültür Platformu’nun 5. geleneksel iftarı 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü akşamı Emex Otel’de gerçekleşecek.

Yaz programının da değerlendirileceği iftara Akça Koca Platformu üyeleri ve ilgilenenler davetli.

Hasan UZUNHASANOĞLU Akça Koca Kültür Platformu Başkanı

e-posta: hasanuzunhasan@gmail.com

8May/190

Adalet öldü!..

2d7c33f8-a0cb-42c1-980a-af12250099db (1)

Kategori: Mesaj Yorum yok
7May/190

İlginç… Çok ilginç.

AKLIM ALMIYOR, BİRİSİ AÇIKLASIN LÜTFEN...

Oy kabinine giriyorsun,

4 farklı oy kullanıp tek zarf içine pusulaları koyuyor ve sandığa atıyorsun.

Aaa o da ne?.. kullandığım oylardan 3'ü geçerli, biri geçersiz.

Sandık aynı sandık, başkan aynı başkan, kurul üyeleri aynı, zarf aynı...

İlginç... Çok ilginç…

Kategori: Mesaj Yorum yok
7May/190

“HOCAM” ‘Dostları Nevzat Yalçıntaş" kitabı ve iftar daveti..

Muhterem Efendim;

Rahmetli Babamız Prof.Dr. Nevzat Yalçıntaş’ın hatırasını yaşatmak için; siz Değerli Dostları, Arkadaşları, Talebeleriyle birlikte duygu, düşünce ve anılarını paylaşıp, hazırladığımız;

“HOCAM” ‘Dostları Nevzat Yalçıntaş"

Başlıklı Anı Kitabımızın tanıtım ve takdimi, ayrıca Mübarek Ramazan-ı Şerif ayında olmamız vesilesiyle iftar davetimize teşrifleriniz Yalçıntaş ailesini onurlandıracaktır.

Dostlarla hep birlikte olmak dileğiyle, En Kalbi Sevgi ve Saygılarımızı arz ederiz.

Aile adına,

Doç. Dr. Murat Yalçıntaş ve Mehmet Yalçıntaş

TARİH : 19 Mayıs 2019’ Pazar saat 19.00

YER : Grand Cevahir Hotel Balo Salonu / Okmeydanı

Lütfen CV: Cep: (0532)376 5059 – (0505)777 8882

e.mail: nevyalcintas@gmail.com / nalp@mynet.com

Kategori: Duyuru Yorum yok
7May/190

3 Mayıs 1944 davasın da 23 sanık..

RENP1680

Kategori: Mesaj Yorum yok
6May/190

Şükürler olsun ilk sahur sofrasından kalktık..

10443454_509478562511955_2919996973358358680_n

Kategori: Mesaj Yorum yok
5May/190

Şeker gibi.. / Dr. Alaattin BÜYÜKKAYA

2-3 (1)Şeker gibi.. / Dr. Alaattin BÜYÜKKAYA

Ne kandırıkçı, hatalı bir söz!

Misafire şekerli tatlılar, mesela, helva, baklava, sütlaç, kadayıf, pekmez, bal ve bal şurubu gibi şeyler ikram etmeyi misafirperverlik olarak görmek gibi...

Çocukken, kafamız daha fazla çalışsın diye pekmez içerdik...

Yarım tepsi kadayıf, ya da 30 tane tulumba tatlısı veya Şam tatlısını bir defada yemeyi marifet saydığım günleri hatırlarım.

Artık yaş ilerledikçe Sağlık işleriyle uğraşmakta ustalaşmama rağmen eski hasarları gidermek kolay değil.

Şimdi uyarma zamanı: Ramazan bayramında tatlı ikramı yaparak kazanmayı umduğunuz sevapları heba etmeyin. Şekerli tatlılarla insanlar bir bakıma zehirleniyor. Bayramın adına da şeker bayramı demeyelim. Çocuklara şeker ikram ederek yanlış alışkanlıklar edinmelerine vesile olmayalım.

Gelin bu Ramazanda şekeri ve karbon hidratlı beslenmeyi hayatımızın merkezinden uzaklaştıralım.

Uzun, sağlıklı ve daha enerjik yaşamak için topyekun farkındalık yaşayalım.

Herkese iyi pazarlar.. Selam, sevgi ve saygılar..

Dr. Alaattin BÜYÜKKAYA

Kategori: Mesaj Yorum yok
3May/190

Tuncay Emir’den çocuk semineri 4 Mayıs’ta..

PHOTO-2019-04-27-11-11-39

Tuncay Emir’den çocuk semineri

Tuncay Emir Eğitim Kurumları’nın ev sahipliğinde 4 Mayıs Cumartesi günü ‘Geleceğe Atılan İmza’ isimli çocuk semineri düzenlenecek

Okul öncesi eğitimde kentimizin saygın kurumlarından Tuncay Emir Eğitim Kurumları, çok önemli iki ismi ağırlamaya hazırlanıyor. ‘Geleceğe Atılan İmza’ isimli çocuk seminerleri düzenleyecek olan okul, NewYork Üniversitesi’nde profesör olan Selçuk Şirin ile profesör, psikiyatri hekimi ve yazar Kemal Sayar’ı konuk edecek. Prof. Selçuk Şirin ‘Yetişin Çocuklar’ isimli kitabını, Prof. Kemal Sayar ise ‘Mutlu aile mutlu çocuk’ isimli kitapları hakkında katılımcılarla sohbet edecek, çeşitli konularda bilgilendirme yapacaklar.

‘Geleceğe Atılan İmza’ isimli çocuk semineri, 4 Mayıs Cumartesi günü Ramada Hotel’de gerçekleşecek.

Giriş davetiyesi için: Tuncay Emir Eğitim Kurumu Yönetimi

Kategori: Duyuru Yorum yok
2May/190

Kişilikli bir insana değer verirsen..

ISWY5117

Kategori: Mesaj Yorum yok
1May/190

Mayıs ayın da?..

3474486098_87e00619ab (1)

Neden Mayıs ayı?

Çünkü;

01 Mayıs 1955 tarihinde Kandıra’da dünyaya gözlerimi açmışım.

21 Mayıs 1978 tarihinde biricik eşim ile evlendim,

20 Mayıs 1980 tarihinde SEKA Genel Müdürlüğünde ilk memuriyete başladım,

15 Mayıs 1998 tarihinde 4.çocuğum Zeynep Gökçen dünyaya geldi,

17 Mayıs 2014 tarihinde 2.torunum Tuna dünyaya teşrif etti,

15 Mayıs 2015 tarihinde kayınvalidem Fevziye Özhan Baykara ebediyete uğurlandı,

acı ve tatlısı ile daha niceleri Mayıs ayında yaşandı..

Kategori: Mesaj Yorum yok