Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

16Ara/100

MEVLÂNÂ ÇALIŞTAYI BİLDİRGESİ

120

MEVLÂNÂ’YA GÖNÜL VERENLER KURUMSAL ÇALIŞTAYI

SONUÇ BİLDİRGESİ

15 Aralık 2010, Konya

Konya Valiliğinin başkanlığı ile Hz. Mevlânâ’nın 737. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri çerçevesinde Mevlana Üniversitesi Mevlana Sosyal Araştırmalar Merkezi (MEVSAM) tarafından 14–15 Aralık 2010 tarihlerinde Konya’da düzenlenen Mevlânâ’ya Gönül Verenler Kurumsal Çalıştayı’na Hz. Mevlânâ ve Mevlevîlik kültürüne hizmet eden on beş kuruluşun yönetici düzeyindeki temsilcileri katılmıştır. Dördü bildiri sunumu, biri de değerlendirme olmak üzere beş oturumda gerçekleşen çalıştayda ele alınan konularla ilgili sonuç bildirgesinin kamuoyu ile paylaşılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.  

Prof. Dr. Bahattin ADAM

Mevlana Üniversitesi Rektörü

SONUÇ BİLDİRGESİ

1. Hz. Mevlânâ’nın tam adı Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî şeklindedir. Türk Dil Kurumu’na bu konuda teklif verilerek imlâ konusunda birlik sağlanmalıdır.

2. Hz. Mevlânâ; evrenselliği ve güncelliği herkesçe kabul edilen, Türk-İslâm dünyasının yetiştirdiği seçkin bir mutasavvıf, mütefekkir, âlim ve şair, büyük bir gönül sultanıdır. 

3. “Yaşadığım müddetçe Kuran’a köleyim; Hz. Muhammed’in (sav) yolunda küçücük bir hizmetkârım” ifadeleri ile başlayan rubaisi başta olmak üzere, Hz. Mevlânâ bütün eserlerinde İslâm dinine ve Hz. Peygamber’e kesin bağlılığını açıkça dile getirmiştir. Dinler üstü bir inanca sahip olduğu veya yeni bir din ortaya koyduğu iddiaları gerçek dışıdır.

4. Hz. Mevlânâ ve Mevlevîlik hakkındaki yayınların ve bilimsel çalışmaların konuya ilişkin temel kaynaklara dayanması şarttır. Bu amaçla temel kaynakların; metin tespiti sağlam, çevirisi doğru ve orijinal eserin tıpkıbasımını içererek yayımlanmasına özen gösterilmelidir.

5. Mesnevî sohbetleri Hz. Mevlânâ’yı doğru tanımanın en iyi yollarından biridir. Bu yüzden Mesnevî sohbetlerinin uzman kişilerce, geniş katılımlarla ve toplumun her kesimine hitap eden düzeyde devamı ve bu konuda mahallî idarelerin desteği sağlanmalıdır.

6. Sema törenlerinin nitelikli hâle getirilmesi çalışmaları sürdürülmeli, aslına uygun olmayan tarzda, ticarî amaçlarla yapılan gösteriler önlenmelidir.

7. Yurt içinde ve yurt dışında Hz. Mevlânâ’yı eserleri ve düşünceleriyle doğru tanıtım için kitap ve dergi yayımlamak, bilimsel toplantılar düzenlemek gibi faaliyetlerin devamı yanında internet ve medya ile etkili tanıtım imkânları geliştirilmelidir.

8. Hz. Mevlânâ’nın barış kültürü, sevgi dili, hoşgörü anlayışı her seviyedeki okullar, çocuk yetiştirme yurtları, huzurevleri, cezaevleri ve hastaneler gibi geniş kesimlere ulaştırılmalı; bu konuda sosyokültürel eğitim projeleri hazırlanmalıdır.

9. Hz. Mevlânâ’nın düşüncelerini ve Mevlevîlik kültürünü öğrenmek veya araştırmak isteyenler için konuyla ilgili kuruluşların arşiv çalışmalarına önem vermesi, her şehirde bir Mevlânâ Kütüphanesi kurulması yolunda adım atmaları gereklidir.

10. Hz. Mevlânâ ve Mevlevîlik konusunda uzman kişilerin yetişmesini sağlamak, bu konularda yüksek lisans ve doktora yapanlara burs vermek, araştırmacılara malî destek vermek için ilgili kuruluşların ciddi gayretler sarf etmesi son derece önemlidir.

11. Hz. Mevlânâ ve Mevlevîlik kültürüne hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının üniversiteler ve mahallî yönetimlerle işbirliğinin sağlanmalıdır.

12. Mevlevîhanelerin restorasyon çalışmalarına önem verilmesi, bu mekânların vakfediliş amaçlarına uygun şekilde kültür ve sanat merkezleri halinde hizmete açılmaları için çalışmalara hız verilmelidir.

13. Acilen bir üst kurul teşkil edilerek, Hz. Mevlânâ ve Mevlevîlik kültürüne dair çalışmalarda karşılaşılan güçlüklere çözüm, sorulara cevap, isteklere karşılık verilmesi yolunda adımlar atılmalıdır.

14. Hz. Mevlânâ ve Mevlevîlik kültürüne dair ulusal ve uluslararası çalıştaylar düzenli olarak yapılmalıdır.

ÇALIŞTAY KATILIMCILARI

Abdülhamit ÇAKMUT, Mevlâna Eğitim ve Kültür Derneği-MEKDER

Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU, Mevlânâ Araştırmaları Derneği

Ahmet ÇALIŞIR, Musiki, Sema ve Mevlevi Kültürünü Araştırma Derneği-MÜSEMMA

Cemalnur SARGUT, Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi-TÜRKKAD

Prof. Dr. Emine YENİTERZİ, Mevlana Üniversitesi Mevlana Sosyal Araştırmalar Merkezi-MEVSAM

Ercan USLU, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

Esin ÇELEBİ BAYRU, Uluslararası Mevlâna Vakfı

Ferda TARZİ, Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği-EMEV

H. Nur ARTIRAN, Şefik Can Uluslararası Mevlâna Eğitim ve Kültür Derneği

M. Veysi DÖRTBUDAK, Mevlana Düşüncesi Araştırmaları Derneği-MEDAR

Mehmet Emin HOLAT, www.semazen.net

Dr. Mustafa ÇIPAN, T.C. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Yrd. Doç. Dr. Nuri ŞİMŞEKLER, Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü

Şemsi Yılmaz SUSAMIŞ, Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği-SİMEDER

Zeynep KÜÇÜKSÖYLEMEZ, Sultan Divani Mevlevihane Müzesini Yaşatma Derneği

120

M. Veysi DÖRTBUDAK (MEDAR - Mevlana Düşüncesi Araştırmaları Derneği Başkanı),     Ahsen OKYAR (Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı) 29 Nisan 2007 Konya Dedeman Otel önünde

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.