Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

4Haz/190

TURAN-SAM dergisi 3 ayda bir, yılda dört kez olmak üzere yayınlanmaktadır

logo

Muhterem ve Değerli Akademisyen Meslektaşım,

11. Cilt, 42./İLKBAHAR(Nisan-Mayıs-Haziran) sayısının 21 Haziran 2019’da yayınlanması planlanan Uluslararası Bilimsel Hakemli TURAN-SAM Dergimiz için makalelerinizi gönderebilirsiniz.

Hazırlanan makaleler dergi yazım kurallarına uygun hale getirildikten sonra en geç 13 Haziran, 2019 tarihine kadar emikail@turansam.org adresine word formatında *.doc veya *.docx uzantılı olarak gönderilmelidir.

TURAN-SAM dergisi 3 ayda bir, yılda dört kez olmak üzere yayınlanmaktadır, 11 yıldan beri düzenli olarak yayımlanmaktadır. Uluslararası Bilimsel ve Alan Endeksli bir dergidir.

TURAN-SAM Uluslararası Endeksli Dergimizi tarayan dünyaca ünlü endeksler ve veri tabanları: Pro-Quest(ABD), Ulrich’s WEB(ABD), Google-Scholar(ABD), ICI-Index Copernicus International(Polonya/AVRUPA BİRLİĞİ), DergiPark-Akademik(Türkiye), DAIJ, OAJI, Global Impact Factor, ResearchBib, SIndex, CiteFactor, JournalInformatics, BASE, PubGet, Index Scholar, Region-Hovedstaden, SOBIAD, AsosIndex, AcarIndex, Araştırmax, TopluKatalog-TÜBİTAK, AkademikDizin, Türk Eğitim Endeksi, CEEOL, JournalIndex, DRJI, OpenAire, WorldCat vs. gibi birçok ulusal ve uluslararası 30 küsür yerli ve yabancı endeks tarafından taranıyor ve endeksleniyoruz.

Önemli Not: Dergimizde yayımlanan makaleler için Akademik Yükselmeler için ve Yüksek Öğrenim Kurumu-YÖK Başkanlığı’ndan Akademik Teşvik Ödeneği için müracaatta bulunabiliyorsunuz. Ayrıca dergimiz 11. Yılını doldurduğu için alan endekslerince taranan ve 5 yılını doldurmuş dergi statüsündedir. Doçentlik Başvurularında(Mart/2019 Kriterlerine göre), Dergimizde yayımlanan tek yazarlı bir makale için "4" puan alabilirsiniz. 2018 Yeni Akademik Teşvik Kriterlerine göre ise yine tek yazarlı bir makalenin size "6" puan getirisi bulunmaktadır.
BİLGİLENDİRME: Puanlamalar, Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanına göre belirtilmiştir. Farklı alanlarda puan getirisi daha fazla olabilmektedir.

Ayrıntılar için lütfen tıklayınız: http://www.turansam.org/dergi.php
Saygılarımla,

Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL
TURAN-SAM Kurucu Genel Başkanı
Kars Kafkas Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Merkez Kampüs, 36100/Kars
E-Posta: emikail@turansam.org

Neden TURAN?

Köklü bir geçmişe, kültüre ve tarihe sahip olan ve dünyanın çeşitli coğrafyalarına yayılmış olan Türk nüfusu çeşitli eziyetlere maruz kalmaktadır. Dünya’da bu doğrultuda çeşitli örnekleri görülmektedir. Örneğin; Çin’in Uygur Türkleri üzerindeki siyasi, askeri ve diplomatik tutumu, Rusya’nın Sibirya bölgesinde Saha-Yakutistan, Tuva, Hakasya, Başkurdistan, Tataristan, Çuvaşistan, Kabardin Balkar özerk bölgesi, Karaçay-Çerkes özerk bölgesi, Karakalpakistan, Taymir vs. gibi özerk devlet ve Türk topluluklarına karşı siyasi politikası, İran’daki 45 milyon Azerbaycan Türkü, Gürcistan sınırları içerisinde yaşayan yaklaşık 1 milyon kadar Türkün durumu akademik perspektif ile irdelenmeye çalışılmaktadır.

TURAN-SAM(TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi) bu doğrultuda Türk Devletleri ve Milletlerinin tarihsel geçmişini, uğramış oldukları soykırımı, sürgün, siyasi-diplomatik baskıları ve uluslararası konjonktürde varlıklarını akademik çerçevede inceleyip dünya kamuoyuna aktarmaya çalışmaktadır. Bu durum akabinde Türk devletleri ile aralarındaki ilişki ve akademik çalışmalar ile işbirliğini sağlamayı gaye edinen Turan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü; Ülke, Özerk devlet ve Türk Toplulukları Uzmanlarımız sayesinde ticaret yapmak isteyen Türk firmalarına her türlü danışmanlık hizmeti sağlamak da belirlemiş olduğumuz politikalar arasındadır. Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi, Türk Halklarının haklarını modern çağın statüsünde irdelemeye çalışırken diğer millet ve ülkelerin siyaset ve politikalarını yorumlamaya da çalışmaktadır.

Öncelikle toplum paradigmasında çeşitli algılara sebep olan “TURAN” kavramını açıklamaya çalışmalıyız. “TURAN” kavramı için bilimsel ve bilimsel olmayan literatürlerde çeşitli açıklamalarda bulunulsa da Türk Dil Kurumuna göre Turan şu şekilde açıklanmaktadır: “Turan'cıların Dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları ülkenin adı” olarak ifade edilmektedir[1]. Ancak unutulmaması gereken bir husus vardır ki, o da “Turan” kelimesinin Türklerin Orta Asya’daki en eski Yurtlarının adı olmasıdır.

Çağımızda “Turan” ve “Turancılık” kavramları çeşitli şekillerde eleştirilse de aslında Orta Asya ve Doğu kültürü sayesinde medeniyetle tanışmış olan günümüz Avrupa ve ilgili kuruluşlarının “Turan” mantığı ve perspektifi ile hareket ettikleri, ancak bu duruma “Birleşmiş Milletler” denildiği unutulmamalıdır.

“Turancılık” ise Turan fikrinin felsefesini savunanlar olarak özetlenmesi pekâlâ mümkündür. Nitekim bu durum Türk toplumlarının zihninde gerçekleşmiş, Turan, politik ve fiziki olarak gerçekleşmese de toplumların fikrinde ve zikrinde gerçekleştiği gerçektir. Örneğin; Ermenistan, Azerbaycan savaşında Türkiye tarafından Azerbaycan’a karşılıksız ve çıkarsız verilen destek, Rusya’nın Afgan Türklerine karşı gerçekleştirmiş oldukları(1965-66) askeri operasyon ile Türkiye Türklerinin madden ve manevi yönden Afgan Türklerini desteklemesi, Çin’in Uygur Türklerine karşı siyasi ve askeri tutumunun Türk toplumu tarafından yadırganması, Türk iş adamlarının diğer Türk devletleri ile ticari ilişkileri, belirtebileceğimiz birkaç örneklerdendir. Fikirlerde gerçekleşen Turan birliği, diğer milletlerin haklarına saygı gösterilerek gerçekleşmesi de önemli bir unsurdur. Bu belirtilen hususlar neticesinde Stratejik Araştırma Merkezimiz, adını Turan olarak belirlemiştir.

[1]http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.537510b00a6eb8.77409052

Öğr.Gör.Uzm. Andaç KARABULUT
TURANSAM Yönetim Kurulu Üyesi - Editör

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.