Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

13Nis/190

FELAK SURESİ – Fahri SAĞLIK

Yazar-Fahri-Sağlık (1)FELAK SURESİ – Fahri SAĞLIK

Sure adını ilk ayetinde geçen ve “sabah” anlamına gelen “felak” kelimesinden almıştır. Nâs suresiyle birlikte “Şirkten uzaklaştıran, tedavi eden iki sure” adıyla da anılmaktadır. Aynı surelere başlarındaki “eûzü (sığınırım)” kelimelerinden dolayı “Allah’a sığınmayı gösteren iki sure ” de denmiştir.

Hz. Peygamber sahabeden Ukbe b. Âmir’e şöyle buyurmuştur: “Görmedin mi? Bu gece benzeri   görülmemiş ayetler indirildi: “Kul eûzü bi-rabbi’l-felak” ve “Kul eûzü bi-rabbi’n-nâs”. Resûlullah Felak ve Nâs surelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir. Psikolojik ve ruhsal sıkıntılar yaşayan fertlerin tıbbi tedavileri yanında bu iki sureyi okuyarak yüce Allah’a sığınmaları tavsiye edilir.

Meali: “De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” ( 1-5 )

Sığınılacak Tek Varlık: Yüce Allah

“Sabah” diye çevirilen  “felak” kelimesi gece karanlığının sonunda meydana gelen sabah aydınlığını ifade eder.

Yaratıkların Şerrinden:

Burada sözü edilen yaratık, öncelikle “İblis”tir. ( Şeytandır ). Çünkü en çok şer isteyen ve aşılayan varlık odur. Bu nedenle onun yaptığı ve aşıladığı şerlerden ve kötülüklerden Yüce Allah’a sığınılması istenilmektedir. Ayette şerlerinden sığınılması istenen yaratıkları sadece “İblis” ile sınırlı değildir. Yüce Allahın yaratıp insanın istifadesine sunduğu bütün varlıkların insana hayırları yanında şerleri de dokunabilir. Bu durum bazan insanın kendi kusur ve ihmallerinden de kaynaklanabilir. Mesela ateş çok faydalıdır. Ama gerekli tedbirler alınmazsa yakıcı-yıkıcı da olabilir. Su yaratıkların temel ihtiyaçlarındandır. Dere yatakları ıslah edilmez oralara konut yapılırsa sel felaketlerine sebep olabilir. Özetle insan kendisine zararı dokunabilecek şeylerden korunmak için önce tedbirlerini almalı, sonra da yüce Allah’a sığınmalıdır. Burada hatırlatılan temel nokta, sığınılacak yerin Yüce Allah olduğu gerçeğidir.

Karanlığın Şerrinden:

“Gece” diye çevirilen  “gâsık”  kelimesine müfessirler gece ile birlikte  “zarar veren her şey” manasını vermişlerdir. Karanlık, bir çeşit gizem ve korku nedeni olarak görülür. Önünü görememek, insanı nasıl davranacağı noktasında çaresiz bırakmaktadır. Günümüzde insanoğlu yaşadığı çevrenin bir bölümünde geceleri gündüze çevirse de, gecelerin şerri yine de hükmünü sürdürmektedir. Gecenin şerri gündüzden her zaman fazladır.

Üfürenlerin ( büyücülerin ) Şerrinden:

“Üfürenler” diye çevirilen  “neffâsât”  kelimesi   hem erkek hem de kadın için kullanılır.  Âyet metnindeki  “ukad”  ise “düğüm” anlamına gelen ukde kelimesinin çoğuludur. Yaygın yoruma göre burada gerçek büyücü ve üfürükçüler kastedilmiş ve kadınıyla erkeğiyle büyü ile meşgul olan herkesin şerrinden Allah’a sığınılması emredilmiştir. Cahiliye döneminde ipi düğümleyerek ve düğümlere bir şeyler okuyup üfleyerek büyü yapıldığı birçok kaynakta zikredilmiştir. Ayette düğümlü ipe üflenerek yapılan büyünün etkisinden ve şerrinden değil, bunu yapanların kötülüğünden söz edilmiştir. Büyüden ziyade çağdaş büyücülerin şerri çok daha fazladır. Bu çirkin işlerle meşgul olanlar insanları sömürmekte, kafalarını karıştırmakta, onları sıkıntılardan kurtulma hususunda gerçeklere yönelmekten ve bilime uygun tedbirlere  başvurmaktan alıkoymakta, yanlış yollara ve davranışlara yönlendirmektedirler. Ayet, müminlerin büyücü ve üfürükçülere itibar etmemeleri,  onlardan uzak durmaları,  onlara değer vermekten sakınmaları gerektiğini ortaya koymaktadır.

Kıskançların Şerrinden:

“Kıskanç kişi” diye çevirilen  “hâsid”  kelimesi “kıskanmak” anlamına gelen haset kökünden sıfat olup kıskançlık ve çekememezlik duygusunun etkisinde kalan kişiyi ifade eder. Bu duygunun etkisiyle “birinin sahip olduğu nimetin yok olmasını arzulama” anlamına gelen haset, ahlâk ilminde başlıca kötülük kaynakları arasında gösterilmiştir. Bir tür ruh hastalığı kabul edilen haset duygusunun insan tabiatındaki bencillik eğiliminden, dolayısıyla başkalarının kendisinden daha üstün durumda olmasına tahammül edememesinden kaynaklandığı, bu durumun onu bir tür bunalıma soktuğu bildirilmektedir. Bu sebeple ayette, kıskançlığı tutan hasetçinin şerrinden Allah’a sığınmanın önemine dikkat çekilmiştir.

Fahri SAĞLIK - Karesi Müftüsü

https://gazetekspres.com/felak-suresi-2.html?amp

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.