Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

5Kas/110

Büyük Türkmen Oymak Aşiretlerinden Bayat boyundan Bahadırlı Aşireti /Sadun KÖPRÜLÜ

Yeni Resim Büyük Türkmen Oymak Aşiretlerinden Bayat boyundan Bahadırlı Aşireti  Yazan: Sadun KÖPRÜLÜ

Dünya Türkmenleri tarih boyunca büyük bir millet olarak Türk tarihimizde önemli yerlerde bulunarak birçok devletler Türkiye, Irak, İran, Hindistan, Suriye gibi topraklarda kurarak dillerine, gelenek, göreneklerine bağlı olarak her zaman toprak, bayrak, vatan aşkıyla, sevgisiyle coşmuşlardır,

Birçok baskılar yüzünden bir bölüm Türkmen aşiret oymaklarımız günümüzde Araplaşarak, Kürtleşmişlerdir, bir bölüm Türkmen kardeşlerimizde tüm engellere, korku, baskıya rağmen dillerini, Türkmen ırklarını korumaktadırlar, ayrıca günümüzde Araplaşan, Kürtleşen Türkmenlerde aşiretini, oymağını, soyunu, boyunu araştırmakla Türk olduklarına dair kanıtlar, belgeler elde etmişlerdir.

Bu Aşiretlerden Afşar, Reyhanı, Karageçiler, Babanlar, Zengiler, Zengeneler, Atmacalar, Bayatlılar, Karagollular, Karakollular, Bahadırlılar, Kakailer, Şebekler, Haydarılar, Salihılar gibileri

Türk dünyası ve dünyanın her yerinde bulunan Türkmen Oymak aşiretleri

Oğuz hanın 24 boyundan gelerek birçok aşiretlere bakınca boyları, soyları Türkmen olarak Büyük atabeyler, devletler kurmuşlardır.

Oğuz Hanın boyunda olan tanınan Bayat oymağının Boyundan Bahadırlı aşiretler günümüzde Irak, Telafer, Türkmen Bayat köylerinden Karanaz, Karatepe, Hasadarli, Emirli, Yengice, Selman bek, Hanekın, Şehreban, Kızrabat, Mendeli, İran, Türkmen Sahra, Suriye, Halap, Humus, şehirlerinde köylerinde ayrıca Irak’ın güneyi, kuzeyinde, Batı, doğusunda yüz binlerce Bayat oymağının boyları bulunmaktadır.

Irak Türkmenleri tüm baskılara rağmen ana dillerini koruyarak tüm sinsi, acı politikaya biz varız diye bağırmaktayız doğru seçim olurda ikinci millet olan Irak Türkmenleri günümüzde yüzlerce oymak, aşiretlerden uyuşmaktadır en büyük aşiretlerden Bayat, Karakol, Salihı, Haydarı, Deregezenler, Alaybeyleri, Himatlı, Bayraktar, gibi birçok aşiretler Türkmen milletinin öncüleridir, son günlerde Karakolların (Karagol) aşireti üstünde yapmış olduğumuz araştırma, çalışmalarda Osmanlı Arşivinde bulunan kayıtlarıma göre bir Türkmen aşireti olduğu ortadadır bu büyük aşiret Irak’ın kuzeyi, doğu, batı, güneyi Vasit, Yusuf iye, Seydiye, Bağdat, Kelbala, Necef, Hilla, Diyala, Basra, Selahattin, Rumadı, Suleymeniye, Kerkük, Aziziye ve birçok şehirlerde elimize geçen kaynaklarda n ve birçok çalışma sonucu tam olarak Karakolların (Karagolların) Nüfusu bir Milyon 400 olarak acaba Bayat ve öteki Türkmen aşiretinin sayısı nüfusu ne kadar olacaktır?

Artık bunu bilmeyenler bilsin bizler Irak Türkmenleri Irak’ta en yoğun nüfus biziz Araplardan sonra geliriz, ama hiç araştırmıyoruz, artık uyanmalıyız, çalışmalıyız birey olarak sağlam nüfus sayımı taparak Arap, Kürt yazanlar kendi milletine, kendi diline dönsünler çünkü tarih hiçbir zaman onları af etmeyecektir.

Türkmen Bahadırlar aşiretimiz Malatya, Kahramanmaraş, Eskişehir,

Trabzon, Hatay, Adana, Osmaniye, Muş, Kars, Erzurum, Şanlıurfa, Gümüşhane, Kelkit, Reyhanî, Kayseri, Çorum, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Ankara’nın bala ilçesinde, Tokat, Kilis’te bulunmaktadırlar.

Tüm Türklerin Ataları olan Oğuz han Türkmenlerden olarak 24 Türkmen boyu Türkmenlerin yaşamış oldukları tüm ana topraklarına dağılmışlardır, en önde gelen boylar ise Bayat Boyundan çıkan Bahadırlı aşiretidir.

Bahadırlılar ilk önce kendi toprakları olan Orta Asya’dan Türkmenlerin öz be öz toprakları olan Anadolu’ya yarlaşmışlardır,

Artık eskiden olduğu gibi bu topraklar kendilerine yurt edinmiştiler Oğuz boyunun tanınan Bayat Boyuna bağlı olan Bahadırlı aşireti Türkiye’de olduğu gibi Suriye, Irak, İran Türkmenlerinde de Bahadırlılar aşireti birlik severek her zaman birbirlerine sahip çıkmaktadırlar, Türkmen dillerini severek birçok yerlerde bir araya gelerek, birbirlerine kız vererek daha fazla kan kardeşlik, bağlarını güçlerini güçlendirmeye çalışmaktadırlar ve dünyanın her yanında Bahadırlılar Türkmen olduklarını dile getirerek, milli Türkçülük duygularına gönülden, içten bağlıdırlar.

Türkiye’nin dört bir yanında izleri bulunan Türkmen Bahadırlı aşireti her bir alanda dernekler kurmakla hızlı çalışmalar yapmaktadırlar.

Bahadırlı büyük Türkmen aşireti olarak Babürşah imparatorluğunu 7 oymakla birlikte kuranlardır ve Osmanlı Sultanı Kanuni Süleyman döneminde Oymakbaşı Bahadır han olarak Anadolu’ya göç etmeye başlamışlardır

Ayrıca Bahadır aşireti Karakeçili aşireti ile bir bağdandır bir kolundandır

Babürşah İmparatorlu. 1525 Panipat Meydan Muharebesinde Babür Şah, Gang’a hâkim olarak grup Babür Şah’tan ayrılmakla Anadolu’ya yerleşerek, Karakeçili aşireti ile göçlerini birleştirmişlerdir,

Türkmen Bahadırlı Bâbürlü, çok çalışkan bilgili olarak uzun süre büyük devletlerini kurarak Dünyanın yedi harikasından birisi konumuna olan Taç Mahal adlı büyük abideyi Hindistan’ın ve Hindistan’daki Türklerin, Müslümanların gurur kaynağı sayılmakla her yıl milyonlarca insanlar dünyanın değişik ülkelerinden Taç Mahal’i görmek için Hindistan’a gelmektedirler.

Taç Mahal, Bahadır, Babür İmparatorluğunun 6. hükümdarı Şah Cihan (1593-1666) tarafından, o zamanki imparatorluğun başkenti olan Hindistan'ın Agra şehrinde, Jumna (Yamuna) ırmağının kıyısında yapılmıştır.

Hindistan’da Bâbürlüler, Bahadırlılar Devleti hükümdarlarından. Cihangir Selim Şahın oğludur. 1592’de Lahor’da doğmuştur. Sarayda iyi bir öğrenin görerek Şehzâde olarak önemli devletin kalkınmasında hizmetler göstermiştir.

Taç Mahal, Türk Mimarcısı İsa Efendi tarafından yapılan Hindistan'daki bu harika yerini korumaktadır Taç Mahal, Babür (Bahadır) Kahraman yiğitler İmparatorluğu’nun Timuroğulları hanedanının 5. hükümdarı Şah Cihan tarafından, imparatorluğun o zamanki başkenti olan Hindistan'ın Agra şehrinde, Yamuna Nehri'nin kıyısında yaptırılmış, Bir önemli anıt mezarı olarak Dünyada aşk, sevgi için dikilen en büyük, en güzel, kutsal anıt sayılmaktadır.

Bu türbe, Şah Cihan'ın büyük bir aşkla sevdiği eşi Ercümend Banu'nun (Mümtaz Mahal) ölümü üzerine, onun hatırasına önem verilerek yaptırılmış.

Babür Şah,(14 Şubat 1483, Fergana - 26 Aralık 1530, Agra; (taht: 1526 - 1530) )Dili Çağatay Türkçesi Olan Babür İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdarı.

Babası Timur'un üçüncü oğlu Miran Şah'ın torunlarından Fergana valisi Ömer Şeyh Mirza, annesi Cengiz Han'in torunlarından Doğu Çağatay hanı olan Yunus Han'ın kızı Kutluğ Nigâr Hanımdır, Bâbürlüler günümüzde büyük bir Türkmen oymağı, aşireti olarak, Bahadırlı diye adlanarak tanınmaktadır Bahadırlı aşireti Oğuz Han’ın ikinci oğlu olan Ayhan hanın dört oğlundan en küçük oğlu Papir (Babür), Bahadırlı aşiretinin kurucusu başıdır Bahadırlı Hindistan’dan sonra çoğunluk Horasan İran’ın bir çok şehirlerinde yaşamaktadırlar.

Ayrıca Suriye’nin birçok Türkmen köy şehirlerine yerleşmişlerdir.

Bahadırlı Oğuz Türkmen aşiretine bağlı çok sayıda aileler Türkiye’nin her yerinde Irak, İran, Suriye, Hindistan, Afganistan ve birçok ülkelerde izleri görünmektedir.

Bahadırlı aşireti Oğuz Türkmen boyu olarak, Hindistan’dan, Kafkasya’dan, Horasan’dan Anadolu’ya, Suriye, Irak’a, gelerek tanınmışlardır Bahadırlı Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde bile çok önemli görevler de yer almışlardır.

Türkmen Bahadırlıların her zaman olduğu gibi günümüzde yürekleri Türklük için yanarak coşmaktadır topraklarını, bayraklarını gönülden delicesine, sevmektedirler.

Ve her türlü alanda yardıma koşmaktadırlar. Türkmen Bahadırlı aşireti yiğit, kahraman savaşçı topraklarını şehitler vererek savunmaktadırlar.

Fransız işgali karşı birlikte düşmana saldırarak topraklarını kurumaya her türlü görevler yapmışlardır. Oğuz hanın Büyük Bayat oymağın bir kolu olan Bahadırlı kardeşlerimiz dillerini eğe unutmuşlarsa kendilerine dönsünler onlar büyük Türk milletinin oğullarıdır büyük Türk İmparatorluğu Hindistan’da kuranlardır.

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.