Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

27Haz/170

28. Yılımız kutlu olsun – Fikret GÖKMEN

28. Yılımız kutlu olsun - Fikret GÖKMEN

13 Haziran… Muhasebe Mesleğinin yasal statüye kavuşmasının 28.yılı idi.

81 ilde 77 SMMM Odası, 8 YMM Odası ve toplam 106900 Meslek Mensubu ile TÜRMOB çatışı altında faaliyet gösteren camiamızın bugünü kutlu olsun.

Mesleğimizin 13.06.1989 tarihinde yasallaşmasından sonra meslekte her yönü ile hızlı gelişmeler yaşanmıştır.

Klasik tanımı ile katiplik aşamasından müşavirlik aşamasına gelinmesi, önemli nitelik artışının yaşanması meslek adına olumlu gelişmelerdir.

Bu gelişmeler tabiî ki yeterli değildir. Her yıl mesleğe binlerce yeni meslek mensubu girmekte nicelik bakımından oransal olarak ekonomik gelişmeye göre daha fazla artış yaşanmaktadır.

Bu durumun doğurduğu sonuç da haksız rekabeti körüklemektedir.

Geldiğimi noktada temel olarak saydığımız en önemli sorunların kaynağında ekonomik sonuçlardan kaynaklanan Haksız Rekabet olgusudur.

Bu konunun çözümü için etik eğitimlerin yapılması veya Haksız Rekabet Kurullarının oluşturulması yetmez.

Sorunun temel nedenine odaklanmanız gerekmektedir. Zira sorunlar çözülmez sorunu yaratan neden ortadan kaldırılırsa sorun kendiliğinden çözülmüş olur.

Sorunların nedeni sayısal artış oranımıza göre pastanın büyümemesidir. Örneğin Kocaeli’ de 2005-2015 dönemi mükellef sayımızdaki artış oranı % 45 iken, meslek mensubundaki artış oranı % 60 olmuştur. Sorunun kaynağı buradadır.

O zaman yapılması gereken mesleği sadece vergi idaresine hizmet veren bir yapının dışına taşımak gerekmektedir. Bugün meslek genel olarak bakıldığında Vergi Beyanları yapan, Ba-Bs’ ler dolduran, TÜİK belgelerini yapan dar alana sıkışmış durumdadır.

Bu nedenle;

1-   Eskiden A.Ş.lerde murakıp diye adlandırılan ve yeni TTK’ya göre denetçilerin atanmasına ilişkin yönetmeliğin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın tarafından yetkisini kullanarak biran önce yayınlanması gerekmektedir. 5 yıldır Bakanlık bu yetkisini niçin kullanmadığı anlaşılamamaktadır.

2-   TÜRMOB’un Alternatif uyumazlık ve çözüm yöntemleri ” olarak belirlenen Arabuluculuk, Tahkim gibi konularda eğitimlere başlaması,

3-   Yine TÜRMOB’un önceliğinde teknik konular olan şirket bölünme-birleşme, Bilanço Okuma Teknikleri, Muhasebe Standartları, Bağımsız Denetim, İç Denetim, Şirket Değerlemeleri gibi konularda eğitimler planlanması,

4-   Bakanlar Kurulunun yetkisinde bulunan sermaye şirketlerinin bağımsız denetime tabii olacak şirketlerle ilgili olan hadleri Avrupa Birliği düzeyine çekmesi, (8,5 milyon Euro)

5-   TÜRMOB’un mecburi eğitimlere yönelik uygulamalarını başlatması,

6-   Mesleğe girişin alanlarının daraltılmasının da artık gündeme alınması ve bu konuda gerekli girişimlerin yapılması gerekmektedir.

Değerli Meslektaşlarım,

Her Meslekte olduğu gibi bizimde belki diğerlerine göre daha fazla sorunlarımız olabilir. Bizim mesleğimiz yasal yapı olarak bakıldığında çok genç. Sorunlarımız çözülemeyecek sorunlar değildir. Çözümün en büyük ve önemli anahtarı yine bizleriz. Her türlü farklı ayırımlarımızı bir yere bırakırsak, bu sorunlara hep birlikte odaklanırsak aşılamayacak bir sorun görmüyorum. Bizim sorunumuzu yine bizim ortak irademiz çözecektir.

Bu inançla mesleğimize nice yıllar dilerim.

http://www.kocaeligazetesi.com.tr/28-yilimiz-kutlu-olsun-614506yy.htm

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.