Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

15Oca/160

AYDIN KİMDİR? AYDIN İNSAN NASIL OLUR? – Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK

AYDIN KİMDİR? AYDIN İNSAN NASIL OLUR? - Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK

Tüm aydınlarımıza ve kendini aydın sananlara sunulur.

Günümüzde aydın’ın pek çok tarifi ve çeşidi vardır. Her sınıf, her eğitim kurumu, her sosyal, sanatsal, siyasal ve kültürel hatta dini kurumlar, toplumlar ile etnik gruplar kendi aydınlarını oluşturmaktadırlar.

Sağcı, solcu, devrimci, komünist, proleter, faşist, milliyetçi ve dinci şeklinde sıfatlandırılmış büyük insan kitlelerinde veya işçi, köylü, şehirli, sanatçı, edebiyatçı, spor adamı, bilim adamı, iş adamı ve de herhangi bir meslek grubundan herhangi bir kişi, kendilerine göre aydın olabilir.

Aydın, kimine göre gerçek bir aydın, kimine göre sözde aydındır.

v Son yıllarda ise, ülkemizi ve milletimizi uluslararası toplantılar, basın ve yayın organları aracılığı ile küçük düşürenler,

v Yazdıkları makale, hikaye ve roman türü yayınlarda, halkımızın mütevazi , fakir fakat onurlu yaşamını alay konusu edip, aşağılayan, aşağılık duygularını bu yolla perdeleyenler,

v Binlerce yıllık tarihimize ve tarihimizin bir bölümüne hakaret yağdıranlar,

v Milletimiz için tarihi ve siyasi kişilik sahibi liderlerimize dil uzatıp aşağılayanlar, hatta başta Atatürk olmak üzere, bize bu güzel cennet vatanı bahşeden kişilere dil uzatmayı marifet sayanlar,

v Türk devletini ve Türk milletini bir takım sözde iddialarla sürekli yıpratmaya çalışan, uluslararası alanda itibarımızı zedeleyen kişi ve gruplara arka çıkanlar, onları onaylayanlar,

v Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm olanaklarından yararlanarak, bu devletin okullarında okuyup, üniversitelerini bitiren, iş güç sahibi olup bu devletten aldığı maaşla kendisinin, çoluğunun, çocuğunun geçimini, hatta lüksünü sağlayanlar,

v Ülkenin varlıklı kesiminden olup, küreselcilik ve entellektüelcilik uğruna milli ve manevi değerleri küçümseyenler,

v Yine devletin üniversitelerinden docent, professor gibi ünvanlar alıp, kendini bilim adamı sayan ve sabahtan akşama bu devlete ve millet küfür eden hainler de kendilerini aydın saymaktadırlar.

İnsan için aydınlığın, aydınlanmanın ve aydınlatmanın okulu yoktur. Aydın insan olma, toplumun herhangi bir kesimine ait olmayı gerektirmez. Ülkemizde herhangi bir etnik unsuru işaretle, etnik toplumun aydını ayırımcılığı, doğrudan bölücülüğün bir yöntemidir.

Aydın olmak evrensel bir kavramdır. Ayırmadığı ve bölmediği gibi ayırımcılığı da hoş göremez.

İnsanın ailesinden gelen genetik yapısı, ailesinden aldığı temel ahlak ile geliştirdiği karakter ve yüksek ruh hali, eğitimi süresince edindiği bilgi, görgü ve kültürel özellikler, özgürlük ve bağımsızlık düşüncesi, Toplumuna duyduğu sevgi saygı hoşgörü ve sevecenlik, medeni ve gelişmiş toplumların çağdaş ve evrensel değerlerine kendi ülkesi ve insanı için duyduğu derin özlem, sırası ile kendine, ailesine, çevresine, ülkesine ve tüm insanlığa veya dünyaya faydalı olabilme düşüncesi, aydın veya münevver insanın portresini belirler. Aydın insan özgür düşünce ile sürekli bilgi edinir. Ufkunu genişletir. Çevresinde itimat edilir saygın, sözü dinlenir bir kişiliğe sahip olur. Öğrendiği veya edindiği bilgileri, bilgi birikimini paylaşır, öğretici olur. Giderek toplumda lider, dava adamı, bilgin ve irfan sahibi olarak belirginleşir. Bir insanın aydın olması, karakterinin, kişiliğinin ve ruhsal yapısının olgunlaşması, kendisi ailesi çevresi ve ülkesi için ve de ülkesinin yüksek çıkarları için sorumluluk bilincine sahip olması demektir.

Aydın kişi insan onuruna sonsuz saygılıdır. Yargılamaz, ortaya koyduğu örnek çözümlerle yol gösterir. Ailesini ve milletini sever. Halkını ve diğer milletleri aşağılamaz. Ülkesine ve milletine saldıranların karşısında ön hazırlıklı olarak akıl ve bilim yolu ile savaşır. Ülke sorunlarını bilir ve sorunları yok etmek için uğraşır. Aydın erdemli kişidir. Hak yolundan ayrılmaz, ülke ve ülkü birliği için mücadele eder. Ülke ve millet çıkarlarını kendi çıkarlarından üstün tutar. Milleti için karşılıksız vericidir. Sürekli çalışır, örnek olur ve medeni cesaret sahibidir.

Akademik kariyere sahip aydınlar, kendi alanlarında bilimselliklerini ortaya koyan araştırmalar, tebliğler ve yayınlar yaparlar, İnsanları cezbedecek ve yol gösterecek evrensel fikirler üretirler. Deneysel çalışmaları ile insanlığın sağlık ve selameti için keşif ve üretimde bulunurlar. Diğer ülkelerin bilim adamları ile uluslararası kongre ve sempozyumlarda yarışırlar, ülkelerinin ismini en iyi bir şekilde duyurur, ülkelerine onur kazandırırlar.

Türk aydını milleti için, millet ve devletinin yücelmesi için ve milletini yüksek medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için çalışacak, gayret gösterecek ve hatta savaşacaktır. Türk aydını bu vatan toprakları üzerinde yaşayan herkesi bu vatanın evladı ve bu vatanın has sahibi sayar. Kimseyi birbirinden üstün veya aşağı görmez. Fakat bu vatan toprakları üzerinde gizli emelleri ve sinsi planları olanlara da göz açtırmaz.

Aydın insan, küreselleşen dünyamızda küresel hakim güçlerin ve küresel sermayenin ülke çıkarlarına hangi koşullarda, hangi yollardan, hangi araçlarla, ne derece ve ne zaman saldıracağını bilmelidir. Bunun için stratejik araştırmalar ile ve en modern bir şekilde, onların yöntemlerini bilerek, onlara karşı manevra kaabiliyeti yüksek, aktif, çok yönlü, erken, karşı oyunlar ve projeler geliştirerek, karşı koyup, onu etkisiz kılar.

Aydın insan için ülkesinin birlik ve bütünlüğü her şeyden önemlidir.

Aydın insan için Türk milletinin birlik ve bütünlüğü de her şeyden önemlidir.

Gerçek aydın işte budur.

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.