Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

17Eki/150

Ohri’de Pir Mehmed Hayati Hz. Halveti Dergah ve Türbesinde -16

  2 Eylül 2015 Çarşamba/ Ohri’de Pir Mehmed Hayati Hz. Halveti Dergah ve Türbesini ziyaret ettik.

Hayatiyye kolunun kurucusu Pir Mehmet Hayati Hazretleri Buhara’da doğmuştur. Eğitimini Buhara’da başlatıp Edirne’de devam etmiş ve Serez'e varmıştır. Orada Pir Hüseyin Efendi’de manevi eğitimini tamamlamış ve icazetini almıştır.

Serez’den ayrılan Pir Mehmet Hayati önce Kırçova’ya uğramış ve son durağı Ohri olmuştur. Ohri’de pek hoş karşılanmayan Hayati Hazretleri İstanbul’dan aldığı müsadeyle, merkezde bulunan Zeynel Abedin Paşa camisinin bitişiğinde tekkesini de kurmuştur. İlk günlerde Pir Hayati’ye garip baksalar da yavaş yavaş onun etrafında intisap edenlerin sayısı artmaya başlamıştır. Gönüllerindeki tevhid inancını zikrullahla kuvvetlendirmek için telkin etmesi sonucunda zikir halkasının genişletmesini sağlamıştır. Ona gönül verenlere salatüselamı, istigfarı ve zikrullahı dillerinden eksik etmemelerini tavsiye etmiştir.

Zamanın müftüsü olan Ali Efendi’nin oğlu Osman’ı bir kızıyla evlendirerek damat edinmiştir. Diğer kızı ise genç yaşta vefat etmiştir. Ohri Hayati Halveti Tekkesi Ramazanilik şubesinin Hayatiye kolunun asitanesi olmuştur. Bir tasavvufi merkezi olmanın yanı sıra Ohri’nin ve etraftaki şehirlerin sosyal ve kültürel hayatında da oldukça etkili olmuştur. Pir Mehmet Hayati’nin Ohri’ye gelişine dair kesin tarih bilinmese de, vefat yılı hicri 1180, miladi 1766 olduğu bilinmektedir.

Pir Mehmed Hayati Hz. 1766 yılında Allah’ın rahmetine kavuşarak bugünki Tekkenin yanındaki Türbei saadette yatmaktadır. Kendisi Pir ünvanını aldıktan sonra kendisine Osmanlı Sancağı verilir. Bugün 300 yıllık bu Sancak kendi Türbei saadetinde bulunmaktadır.

Nursel Okyar ve kafilemiz Ohri’de Dergah yolunda

Nusel Okyar Dergahın girişinde

Emine Uzunhasanoğlu dua ederken

Kafilemiz Ohri’de Pir Mehmed Hayati Hz. Halveti Dergah ve Türbesininin bahçesinde

Prof. Dr. Mesut Gür ve eşi Türbe girişinde

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.