Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

10Eyl/150

‘Türk’lerle Kürt’ler bir arada yaşasınlar mı yaşamasınlar mı? – Yavuz Bülent BÂKİLER

10‘Türk’lerle Kürt’ler bir arada yaşasınlar mı yaşamasınlar mı? - Yavuz Bülent BÂKİLER / 11 Temmuz 2010 Pazar

PKK terörü dolayısıyla, şimdi yeni bir konu üzerinde konuşmaya başladık: “Türk’lerle Kürt’ler bir arada yaşasınlar mı, yaşamasınlar mı?“ Bu, üstü kapalı bir cümle.

Bu ifadenin Türkçesi şöyle: “Türkiye’yi ikiye bölelim mi bölmeyelim mi? “Vatan topraklarının bir kısmını, alın sizin olsun diyerek Kürt’lere verelim mi vermeyelim mi?“

Bu soruya yurt dışından ve yurt içinden verilen cevaplar var: Yurt dışından verilen cevaplar, kesin olarak bellidir ve hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ortadadır. Başta “millî dostumuz“ ama “72 dilli dostumuz, ABD olmak üzere, bütün Hristiyan devletler, yani Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya, Yunanistan, Bulgaristan, Belçika, Hollanda, Avusturya, Avustralya, İsrail, Ermenistan... gibi devletler, kesinlikle Türk’lerle Kürt’ler ayrı yaşasınlar, yani Türkiye mutlaka ikiye, hatta üçe, dörde, beşe bölünsün demektedirler. Neden? Bu devletler Kürt’ün karakaşına, kara gözüne âşık oldukları için mi böyle istemektedirler? Hayır! Hayır! Hayır! Bu devletler, Türk’e ve Kürt’e kat’iyyen muhabbet duymadıkları, Anadolu’yu yeniden ANATOLİA hâline getirmek, Türk’ü de, Kürt’ü de ANATOLİA’dan söküp atmak için böyle istemektedirler.

Millî dostumuz, ama 72 dilli dostumuz ABD istemiş olsa idi, Kuzey Irak’taki PKK ihânetini 24 saat içinde bitirebilirdi. ABD devlet başkanının Talabani‘ye ve Barzani‘ye bir cümlesi, yalnız bir cümlesi analarımızın gözyaşlarını dindirebilirdi. ABD, Irak yetkililerine, “PKK terörüne kesinlikle izin vermeyin; onları topraklarınızda barındırmayın!“ demedi, demiyor.

Nato anlaşmasının 5. maddesine rağmen, NATO’dan müttefikimiz olan devletlerden hiçbiri, ülkelerindeki PKK militanlarını yakalayıp bize vermiyor veya kendisi cezalandırmıyor. Niçin? Niye? Sebep? Çünkü Batılı Hristiyan devletlerin esas maksatları Doğu Anadolu’muzda Ermeni bayrağını dalgalandırmaktır.

Ermeni devleti yetkilileri, bütün dünya milletleri önünde açık açık bağırmıyorlar mı “Doğu ve Güneydoğu Anadolu işgal edilmiş Ermeni toprağıdır!“ demiyorlar mı? Ermeniler, başta Van, Diyarbakır, Ağrı, Kars, Elâzığ... olmak üzere 19 şehrimizi elimizden almak istemiyorlar mı? Daha ne desin adamlar?

Sakın “Ermenilerin eti ne, budu ne?” demeyin. Ermeniler, 55 bin kişilik Rus ordusunun desteğiyle, Azerbaycan topraklarının %20’sini işgal etmediler mi? Ermeniler, soykırım iddialarıyla bütün Hristiyan devletlerinin desteklerini 72 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti aleyhine sağlamadılar mı?

Yarın, Türkiye toprakları bölündüğü takdirde, Ermeniler, Doğu Anadolu’daki bırakın Kürtlerin dirilerini, ölülerinin bile mezarlarını yok edeceklerdir. Bana inanmayanlar, 1914-1915 yıllarında, Ermeni militanlarının Kürt’lere ve Türk’lere karşı neler yaptıklarını, Doğudaki yaşlı Kürt’lere ve Türk’lere sorsunlar! PKK da, onun TBMM’deki uzantıları da, Kürtlerle Türklerin ayrı ayrı yaşamalarını, yani Türkiye’nin bölünmesini istiyorlar.

İsrail’in, bayrağına bile işlediği ARZ-I MEV’UT dâvâsına hiç girmiyorum.

Türkiye bölünürse ne olur? Bölünme Kürt’lerin de Türklerin de felâketine yol açar.

Bütün enerji kaynaklarımız Doğu Anadolu’da olduğu için, sanayimiz iflâs eder. Evlerimizdeki buzdolapları bile çalışamaz. Türkiye, Avrupa’nın açık pazarı hâline gelir.

Devletimiz, Türk-Yunan savaşında olduğu gibi Orta, Batı ve Güney Anadolu’ya yerleşen bütün Kürt’leri, Doğuya sürer.

Irak’ta ve Arap devletlerinde olduğu gibi, Doğunun bütün enerji kaynaklarına da büyük devletler tarafından el konulur.

O zaman Türk askerine niçin kurşun sıkıldığını polis arabalarının niye taşlandığını en ahmak insanlar bile anlarlar ama ne fayda!

///.... KEŞKE.... Eblehlerin kullandığı bir kelimedir.///

{(... ve kişi şöyle diyecek: “Âh, n’olaydım, keşke bir toprak olsaydım!” (Nebe’ Sûresi 78/40.âyet.)} >Yazara ait değil bu ilâve. Bu Âyet-i Kerîme ışığında;” Kalem Gâzi”mizin ibretle, yıllarca okuyup, okuttuğum bir ibret aynası yazısına bakış penceremizdir.. Dr. H.Emin Sezer

-----

Sevgili Dr. H. Emin Sezer hocam aşağıdaki not ile birlikte Yavuz Bülent Bakiler üstadın beş sene önce kalme aldığı yukarıdaki makaleyi gönderdi. Bilgilerinize.. Sağ olsun..

Değerli Dostum: Ahsen OKYAR Beyefendi.
Merhum Mehmed Âkif Buyuruyor ki:
"Galeyan geldimi, mantık savuşurmuş .. Doğru..!
O gün her kimi gördümse vardı aklından bir zoru..."

Bu yola girdiğimizi dün az kişi görüyordu.
Şimdi ise  görenler çok, basiret yok...!

Lütfen bu yazıyı sayfanızda yer bulsun..  Ola ki daha mantıklı adımlar atılmasına katkıda bulunursunuz.
Ebedî selâm ve sonsuz muhabbetlerimle...
Ülkeme saadetler diliyorum şahsınızda..
İlim ve idrakimizi arttır Allah'ım..
Dr.H.Emin SEZER

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.