Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

26Oca/110

Seyfettin Karamızrak’a Plaket

1

Yunus Özen ve Erdal Baykara tarafından, 01 Kasım 2006 tarihinde faaliyete geçen www.kocaeliaydinlarocagi.org.tr internet sitesinde yazıları yayınlanan Seyfettin Karamızrak’a teşekkür plaketi ve Ocağın hediyesi takdim edildi.

www.kocaeliaydinlarocagi.org.tr internet sitesinde şiirleri yayınlanan Seyfettin Karamızrak’a Bilgisayar Programcısı Yunus Özen tarafından Kocaeli Aydınlar Ocağı teşekkür plaketi ve Sigortacı Erdal Baykara tarafından da Ocağın hediyesi takdim edildi.

Seyfettin Karamızrak kimdir?

01.04.1953 yılında Ağrı’da doğdu. İlkokuldan sonra sınavla girdiği Van Alpaslan İlköğretmen Okulu’nda altı yıl yatılı okudu. Birinci sınıfta iyi dereceyle sınıfını geçti. İkinci sınıftan itibaren beş yıl, her sınıfın birincisi oldu. Beşinci sınıfta birinci olarak Yüksek Öğretmen Okulu’na seçilmesine rağmen yol parası bulamadığı için gidemedi. Öğretmen Okulu’ndan 1972 Yılı Haziran döneminde birincilikle mezun oldu.

31.07.1972 tarihinde Afyon İli Sinanpaşa İlçesi’nin Güney Köyü’ne sınıf öğretmeni olarak atandı. Üç yıl bu köyde sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra dördüncü yıl, aynı köyün ilkokuluna okul müdürü olarak atandı. Bir yıl sonra 1976 yılında aynı ilçenin Köçükhüyük Köyü İlkokuluna yine okul müdürü olarak atandı.1977 yılında evlendi. Köçükhüyük Köyü’ünde 1985 yılına kadar dokuz yıl okul müdürlüğü yaptı.

Öğretmenliğe atandığı yıldan itibaren 1977 yılına kadar amatörce suluboya ve yağlıboya resim çalışmaları yaptı, günlük şeklinde şiirler yazdı. Daha sonra yakma resim çalışmalarına başladı.

İlk kişisel yakma resim sergisini 1982 yılında Afyon İli’nde okul müdürü olduğu Köçükhüyük Köyünde açtı.1983 yılında ikinci, 1984, 1985 yıllarında 3.ve 4.kişisel sergilerini aynı ilde açtı.

1984 yılında Gazi Üniversitesinin EYDPE Anabilim dalını kazandı. Bu bölüme Afyon’dan bir yıl devam etti.

1985 yılında öğrenimi nedeniyle Ankara’ya tayin istedi. Şereflikoçhisar İlçesi’nin Çalören Kasabasına ilkokul öğretmeni olarak atandı. Ankara’ya 175 km olan bu kasabadan fakülteye devam etmede zorluklar yaşadı, devre kaybı oldu. Okuma isteği ve azmi, okulu bırakmasına engel oldu. Her türlü girişimi sağlayarak 1987 yılında Ankara Altındağ Sağırlar Okulu’na öğretmen olarak atandı. Dilsizler öğretimini bilmediği halde, kısa sürede öğrenerek uyum sağladı. Sağırlar okulu öğretmenliği yaparak fakülteye de devam etti.

Öğrenimine devam ettiği Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi’nin yanında Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümüne de devam ederek, Galip Türkdoğan, Esat Arpacıoğlu gibi bölümün değerli hocalarından dört yıl boyunca haftada on iki saat ders aldı.

1989 yılında Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomi Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. Aynı yıl öğretmenlik yaptığı Ankara Aydınlıkevler Sağırlar Okulu’nda sakatlar haftası nedeni ile 5. kişisel ve 14 Kasım 1989 tarihinde Ankara 100. Yıl Galerisinde 6. kişisel yakma resim sergisini açtı.

Nisan 1990 tarihinde Kocaeli İli’ne ilköğretim müfettişi olarak atandı. Altı ay sonra İlköğretim Müfettişleri Başkan Yardımcısı oldu. 18-28 Aralık 1991 tarihleri arasında Kocaeli İli’nde 7. kişisel “yakma resim sergisi”ni açtı.

Bir süre sergi açmaya ara veren KARAMIZRAK, çalışma süresi içinde Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Bölümünü bitirerek 23.07.1998 tarihinde Yüksek Lisans diploması aldı.

2000 yılında Başkan Yardımcılığından ayrılarak görevine ilköğretim müfettişi olarak devam etti.

12 Haziran 2003 tarihinde Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlköğretim Müfettişleri Başkanı oldu.

Mesleki görevinin yanında çeşitli dallarda sanat ve şiir çalışmalarını sürdürdü. 06.06.2005 tarihinde 8. kişisel “karakalem sergisi” açtı.

2006, 2007 ve 2008 yıllarında 24 Kasım “öğretmenler günü” nedeniyle 9.10. ve 11. karma resim sergilerine “karakalem” resimleriyle katıldı.

27-30 Nisan 2009 tarihleri arasında Mersin Hizmetiçi Eğitim Merkezinde 12. ve Kocaeli’de 24-25 Kasım 2009 tarihlerinde 13. Kişisel “karakalem sergisi”ni açtı.

Şiir, resim ve görevle ilgili çalışmalarını birlikte sürdüren Karamızrak’ın, altı yıllık başkanlık görevi sona erdiği için, başkanlık görevinden 22 Aralık 2009 tarihinde ayrılarak aynı tarihte Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Son olarak 24-25 Kasım 2010 tarihlerinde 14. karma “karakalem sergisi”ni açtı.

Meslek hayatı boyunca; Fen Tabiat Deneyleri Kursu, Türkçe Öğretimi Metotları Kursu, Teftiş Teknikleri Kursu, Pansiyon Bütçeleri Kursu, Eğitimde Kalite Etkinliği Semineri, İlköğretim Müfettişlerinin Eğitimi Kursu, Windows 95 Bilgisayar Okur-Yazarlığı Kursu, Toplam Kalite Kursu, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Yöneltme ve Planlama Yönergeleri Tanıtımı Semineri, İlköğretim Programları Tanıtma Semineri, Okul Öncesi Eğitimde Program Tanıtımı ve Denetimi Semineri, Öğretmen Yeterlikleri Semineri, Denetim Becerileri Semineri, Öğretim Sürecini Geliştirme Kursu, Eğitimde Bilişim Teknolojilerini Değerlendirme Çalıştayı, Mali Mevzuat Semineri, Okul Liderliği Anlayışında Değişim Zamanı: Yenilikçi, Gelişen ve Paylaşılan Liderlik Çalıştayı, Mevzuat Uygulamaları Semineri, Performans Yönetim Sistemleri Öğretmen Yeterlikleri, Hizmetiçi Faaliyetleri gibi eğitim, öğretim, liderlik, yönetim ve denetim vb. kurs, seminer, proje ve çalıştaylara katıldı.

Aynı konularda kurs ve seminerler verdi. Kocaeli’nin dört yıl boyunca TKY dalında Türkiye dereceleri almasına katkıda bulundu.

Görevinde gösterdiği gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı; meslek hayatı boyunca bir çok teşekkür, plaket, şükran belgesi, takdir ve aylıkla ödül aldı.

Bütün bu mesleki çalışmalarının yanında sanat çalışmalarını da bırakmadı. Şimdiye kadar çeşitli dergi ve yayın organlarında şiirleri yayımlandı.1974 yılından itibaren yazmış olduğu tüm şiirlerini toplayarak bilgisayar ortamında kayıt altına aldı. Bunların içinden bir kısmı kitap haline getirilerek, ilk kez 24.11.2010 tarihinde Çırpınan Yürek” adında yayımlandı.

Karamızrak’ın şiir çalışmalarının yanında; başta karakalem olmak üzere; yakma resim, yağlıboya, suluboya, guvaj, lavi, hat, vitray, makale, deneme ve hikaye çalışmaları da bulunmaktadır.

Halen Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Müdür Yardımcısı olarak görevine devam eden Karamızrak, evli olup, endüstri mühendisi ve mimar, iki oğlu, Beyza adında bir torunu bulunmaktadır.

1

Bilgisayar Programlama Uzmanı Yunus Özen, Şair-Eğitimci Seyfettin Karamızrak’a Ocağın teşekkür plaketini takdim ederken

2

Sigortacı Erdal Baykara, Seyfettin Karamızrak’a Ocağın hediyesini takdim ederken

3

Seyfettin Karamızrak karakalem çalışması önünde..

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.