Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

23Oca/110

Prof. Dr. Recep TARI’ya Plaket

20 ocak 2011 ao io postalcıoğlu 003

Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Ahsen Okyar, 1 Kasım 2006 tarihinde faaliyete geçen www.kocaeliaydinlarocagi.org.tr internet sitesinde yazıları yayınlanan Prof. Dr. Recep TARI’ya teşekkür plaketi ve Ocağın hediyesini takdim etti.

Otel Asya’da gerçekleşen McCann Erickson İstanbul Ajansı, Sosyal Medya ve İçerik Editörü İsmail Orhan Postalcıoğlu’nun “YENİ MEDYA, YENİ HAYAT VE BİR ÖRNEK: WİKİLEAKS konferansı öncesinde Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Ahsen Okyar, www.kocaeliaydinlarocagi.org.tr internet sitesinde yazıları yayınlanan Prof. Dr. Recep TARI’ya teşekkür plaketi ve Ocağın hediyesini takdim etti.

Prof. Dr. Recep TARI kimdir?

İzmitli bir ailenin çocuğu olarak 1959'da dünyaya geldi. İlköğretim ve ortaöğretim yılları hep bu şehirde geçti. Üniversite hayatı 1976 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde başladı. Okul biter bitmez asistan olarak Üniversiteye alındı. Atatürk Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora eğitimi boyunca bu kadroda çalıştı. 1985'te doktorasını bitirdikten sonra da devam eden asistanlık süreci altı yıl sürdü. 1987 yılında yardımcı doçent kadrosuna atandı. Dört yıl bu kadroda çalıştıktan sonra 1991 yılında Selçuk Üniversitesi'ne geçti. Üç yıllık bir çalışmadan sonra memleketine, Kocaeli Üniversitesi'ne 1994 yılında doçent olarak geçti.. 1999 yılından beri de Profesör olarak Kocaeli Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü'nde çalışmakta. Halen Bölüm Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği ve Üniversite Senatosundaki Fakülte Temsilciliği görevlerini devam ettirmekte. Evli ve üç çocuk babası. İzmit'te yaşamayı seviyor.

Prof. Dr.  Recep TARI


</DIV>

Doğum Tarihi:     20 Eylül 1959

Doğum Yeri:         İzmit

Görevler:              İİBF İktisat Bölüm Başkanı

                              İktisat Teorisi ABD Başkanı
E-posta : rtari@kocaeli.edu.tr

II. Öğrenim Durumu:

Derece                          Alan                               Üniversite                               Yıl
Lisans                          İşletme Fakültesi        Atatürk Üniversitesi             1980  

Y. Lisans                      S.B.E.                            Atatürk Üniversitesi             1983 

Doktora/S.Yeterlik       S.B.E.                           Atatürk Üniversitesi              1985
III. Akademik Ünvanlar:

Görev Ünvanı                     Görev Yeri                                                                  Yıl
Asistanlık                           İsletme Fakültesi, Atatürk Üniversitesi            1981-1982
Arş.Gör.                              İ.İ.B.F. Atatürk Üniversitesi                                 1982-1985
Arş.Gör.Dr.                        İ.İ.B.F. Atatürk Üniversitesi                                  1985-1987
Yrd.Doç. Dr.                      İ.İ.B.F. Atatürk Üniversitesi                                  1987-1991
Yrd.Doç. Dr.                      İ.İ.B.F. Selçuk Üniversitesi                                  1991-1994

Doç. Dr.                             İ.İ.B.F. Kocaeli Üniversitesi                                 1994-1999
Prof. Dr.                             İ.İ.B.F. Kocaeli Üniversitesi                                 1999-
IV. İdari Görevler
Bölüm Başkanlığı                                         Selçuk Üniversitesi, İ.İ.B.F         1991 – 1994.
Bölüm Başkanlığı                                         Kocaeli Üniversitesi, İ.İ.B.F,       1994 – 2004
                                                                                                                         2007-Devam ediyor
Dekan Yardımcılığı                                       Kocaeli Üniversitesi, İ.İ.B.F        1996-1998
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği                  Kocaeli Üniversitesi, İ.İ.B.F        Devam ediyor
Fakülte Kurulu Üyeliği                                  Kocaeli Üniversitesi, İ.İ.B.F,       Devam ediyor
S.B.E. Yönetim Kurulu Üyeliği                     Kocaeli Üniversitesi, SBE         2006-2009
SBE Kurulu Üyeliği,                                       Kocaeli Üniversitesi, SBE         Devam ediyor
Üniversite Senatosu İ.İ.B.F. Temsilcisi     Kocaeli Üniversitesi,                  1999 -2005
                                                                                                                     2008-Devam ediyor
V. Bilimsel Yayınlar

A- Kitaplar
• Ekonometri, 5.Baskı, Kocaeli Üniversitesi Yayını, 2008.
• Üretimde Faktörler Arası İkame Olayı ve Türkiye İmalat Sanayide Bir Uygulama (1970-1987 Dönemi), Atatürk Üniversitesi Yayını, Erzurum, 1990.

B- Makaleler
• “Frequency Domain Approach and Short Run and Long Run Causality Test: Evidences from Turkey for Relationship between Interest Rate and Exchange Rate”, METU Studies in Development, Cilt. 36, Sayı. 2, ss. 405-421, 2009, (Ortak Çalışma).
• Asimetrik Etkiler Altında Okun Yasası’nın Eşik Hata Düzeltme Modeli İle Sınanması: Türkiye Örneği,” İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, (Revizyon Sürecinde-Ortak Çalışma).
• “Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Temel Belirleyicileri: 1990-2006 Dönemine İlişkin Ekonometrik Analiz”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 24, ss. 253-268, 2009, (Ortak Çalışma).
• “Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama” Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt. 16, Sayı.2, 2009, (Ortak Çalışma).
• “Kocaeli İlinde Tüketici Davranışlarının Gelir-Harcama Grupları İlişkisi Açısından Analizi (Tüketim Harcamaları Profili)”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı :13, ss. 192 – 210, 2007, (Ortak Çalışma)
• “Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir Tüketim İlişkilerinin Analizi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme”, Kocaeli Üniversitesi SBE Dergisi, Sayı :11, ss. 168 -179, 2006, (Ortak Çalışma)
• “Kocaeli İlinde Tüketimin Gelir Hipotezlerinin Analizi”, Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 2, 2005, (Ortak Çalışma)
• “Türkiye’de İstikrarsız Büyümenin Analizi (1983-2003 Dönemi)”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı : 9, ss. 156 – 179, 2005, (Ortak Çalışma)
• “Kocaeli İli Hanehalkı Tüketim Harcamaları Profili (Engel Eğrisi Analizi)”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt: 54, Sayı: 1, ss. 83-95, 2004, (Ortak Çalışma).
• “Türkiye’de Kısa Dönemli Yabancı Sermaye Girişlerinin Bazı İktisadi Değişkenlere Etkisi (Ekonometrik Analiz)”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, s.s.115-120, 2001.
• “İzmit’te Doğalgaz Kullanımını Etkileyen Faktörler (Ekonometrik Analiz)”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss. 69–76, 2000.
• “Türkiye’de Enflasyon-Ücret İlişkisi (Ekonometrik Analiz)”, Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı: 2, 1998.
• “Düşük Döviz Kuru Enflasyonla Mücadelenin Bir Aracımıdır? (Ekonometrik Analiz, Türkiye: 1981–1994 Dönemi)” Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, ss.47-51, 1997.
• “Türkiye’de Enflasyon, Faiz ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkileri (Ekonometrik Analiz: 1973–1993 Dönemi)” Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 1, Sayı:1, ss. 225–231, 1997.
• “Selçuk Üniversitesi Öğrencilerinin Tüketim ve Tasarruf Eğilimlerinin Ekonometrik Analizi”, Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 1994.
• “Üretimde Faktörler Arası İkamenin Ölçülmesi”, Selçuk Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt : 1, Sayı : 1, ss. 51-63, 1993.
• “Enflasyonun Ekonometrik Analizi (Türkiye: 1970–1989 Dönemi)”, Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F., Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1-2, ss. 99-113, 1992.
• “Ekonometrik Model Yapımında Bağımsız Değişkenlerin Seçimi Sorunu”, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1–2, ss. 43-44, 1992.
• “Gölge (Dummy) Değişkenli Ekonometrik Model Yardımıyla Türkiye’nin Yatırım Fonksiyonu Tahmini (1973–1987 Dönemi)”, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 7, Sayı:3-4, ss. 310–320, 1989.
• “Enflasyonla Mücadelenin Neresindeyiz?”, Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1-2, ss. 21–41, 1989.
• “Değişen Varyanslı Ekonometrik Modellerde Parametre Tahmini”, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 2, ss. 69–80, 1989.

C- Bildiriler
• “Hoş Olmayan Monetarist Aritmetik”, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Erzurum, 2009, (Ortak Çalışma).
• “Frekans Alanı Yaklaşımı İle Tefe (Üfe) - Tüfe Arasındaki Nedensellik İlişkisi”, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Erzurum, 2009, (Ortak Çalışma).
• “Asimetrik Etkiler Altında Okun Yasası’nın Eşik Hata Düzeltme Modeli İle Sınanması Ve Türkiye Örneği”, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Erzurum, 2009, (Ortak Çalışma).
• “Kişisel Kazançları Etkileyen Faktörler (Erzurum – Kocaeli – Konya İllerinde Karşılaştırmalı Bir Analiz)”, 8. Ekonometri ve İstatistik Kongresi, Malatya, 2007, (Ortak Çalışma).
• “Türkiye’de İstikrarsız Büyümenin VAR Analizi (1991.1-2004.2)”, VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İstanbul, 2005, (Ortak Çalışma).
• “Kocaeli’de Bilgi, Tecrübe ve Cinsiyetin Kişisel Kazançlara Etkisi” I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, 2002.

VI. Yönettiği Tezler

A- Yüksek Lisans Tezleri
• 1990 Sonrası Yaşanan Ekonomik Krizlerin Kocaeli İmalat Sanayi Üzerine Etkisi, Kocaeli Üniversitesi, SBE, Devam Ediyor.
• Sağlık Ekonomisinin Büyüme Ve Kalkınmaya Etkisi (Ortadoğu Anadolu Örneği), Kocaeli Üniversitesi, SBE, Devam Ediyor.
• Büyüme Borçlanma ve Cari Açık Bağlamında Türkiye’de1990 Sonrası Yaşanan Krizlerin Analizi, Kocaeli Üniversitesi, SBE, Devam Ediyor.
• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun Türk Mali Sistemine Etkileri, Kocaeli Üniversitesi, SBE, Devam Ediyor.
• Türkiye’de Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Başlıca İktisadi Değişkenler Üzerine Etkisi, Kocaeli Üniversitesi, S.B.E., 2008.
• İkiz Açıklar İlişkisi (Türkiye Analizi : 1983 – 2005 Dönemi), Kocaeli Üniversitesi, S.B.E., 2007.
• Engel Kanunu’nun Kocaeli Uygulaması, Kocaeli Üniversitesi, S.B.E., 2005.
• Beşeri Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Etkisi, Kocaeli Üniversitesi, S.B.E., 2004.
• Türkiye’de İstikrarsız Büyümenin Kaynakları, Kocaeli Üniversitesi, S.B.E., 2004.
• Liberal İktisat Düşüncesi ve Politikalarının Türkiye’deki Gelişmesi, Kocaeli Üniversitesi, S.B.E.
• Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Bankacılık Sektörünün Rekabet Gücü, Kocaeli Üniversitesi, S.B.E.
• Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Mali Yardımların Önemi, Kocaeli Üniversitesi, S.B.E., 1998.
• Türk Savunma Sanayinin Silahlı Kuvvetlerin Modernizasyonuna ve Ekonomiye Olan Etkisi, Kocaeli Üniversitesi, S.B.E., 1998.
• Türkiye’de Sendikacılığın Ekonomi Üzerindeki Etkileri, Kocaeli Üniversitesi, S.B.E., 1997.
• Avrupa Birliği’nin Ortak Ticaret Politikalarına Türkiye’nin Dış Ticaret Politikasının Uyumlaştırılması, Kocaeli Üniversitesi, S.B.E., 1997.
• Dünyadaki ve Türkiye’deki Serbest Bölge Uygulamaları ve Kocaeli’nin Potansiyeli, Kocaeli Üniversitesi, S.B.E., 1997.
• Türkiye’de 1980 Sonrası Dönemde İzlenen Para Politikaları, Selçuk Üniversitesi, S.B.E., 1995.
• Türkiye’nin Dış Ticaretinde 1980 Sonrası Dönemde Meydana Gelen Yapısal Değişimin Ekonometrik Analizi (1973–1992), Selçuk Üniversitesi, S.B.E.,1995.
• 1980 Sonrası Uygulanan Gelir Dağılımı Politikalarının Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri, Selçuk Üniversitesi, S.B.E., 1995.
• 1980 Sonrası Uygulanan Faiz Politikalarının Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri, Selçuk Üniversitesi, S.B.E., 1995.
• Türkiye’de Özelleştirme Uygulamaları ve PTT’nin Telekomünikasyon Hizmetlerinin Özelleştirilmesi, Selçuk Üniversitesi, S.B.E., 1994.

B- Doktora Tezleri
• İş Çevrimlerinde Asimetrik İlişkilerin Araştırılması ve Türkiye’de Devresel Hareketler İçin Öncü Gösterge İndeksinin Oluşturulması, Kocaeli Üniversitesi, SBE, Devam Ediyor.
• Kamu Borçlarının Sürdürülebilirliği ve Türkiye Deneyimi, Kocaeli Üniversitesi, SBE, Devam Ediyor.
• Kocaeli İmalat Sanayi’nin Etkinlik ve Verimlilik Analizi, Kocaeli Üniversitesi, SBE, Devam Ediyor.
• Politik Konjonktür Dalgalanmaları (Türkiye Analizi), Kocaeli Üniversitesi, SBE, Devam Ediyor.
• Phillips Eğrisinin Teorik Gelişimi, Ampirik Çalışmalar ve Türkiye İçin Bir Uygulama, Kocaeli Üniversitesi, S.B.E., 2005.
• Türkiye’de Ekonomik Dalgalanma Kaynakları: Fiyat Düzeyi-Üretim İlişkisi (1980-2000 Dönemi), Kocaeli Üniversitesi, S.B.E., 2003.
• Kocaeli İlinde (Kır-Kent Ayrımında) Hanehalkı Tüketim Harcamalarının Analizi, Kocaeli Üniversitesi, S.B.E., 2003.
VII. Verdiği Dersler

A- Lisans
• İktisada Giriş
• Ekonometri
• İktisadi Veri Analizi
• Büyüme Ekonomisi
• Kalkınma Ekonomisi

B- Yüksek Lisans
• Ekonometrik Tahmin Yöntemleri
• Uygulamalı Ekonometri
• Ekonomik Veri ve Göstergeler Analizi

C- Doktora
• Zaman Serileri Analizi
• Ekonometrik Modeller

VIII. Üye Olduğu Kuruluşlar
• Türkiye Ekonometri Derneği

İletişim:


</DIV>

Kocaeli Üniversitesi İİİBF, İktisat  Bölümü

Umuttepe Yerleşkesi 41380 İzmit / KOCAELİ

Tel: (0262) 303 15 80 - 303 15 69

Fax: (0262) 303 15 03

E-posta: rtari@kocaeli.edu.tr

20 ocak 2011 ao io postalcıoğlu 003

Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Ahsen Okyar, 1 Kasım 2006 tarihinde faaliyete geçen www.kocaeliaydinlarocagi.org.tr internet sitesinde yazıları yayınlanan Prof. Dr. Recep TARI’ya teşekkür plaketini takdim ederken

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.