Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

29Haz/140

İlk Teravih Fevziye Camiinde ve hatimle.. 1.Teravih

  27 Haziran 2014 Cuma / 12 ayın sultanı Mübarek Ramazan yarın başladı. İnananlar, dün akşam saat 22.33’deki yatsı namazı ile birlikte ilk teravih namazında buluştular.

İlk teravih için Hasan Uzunhasanoğlu kardeşim ile Fevziye Parkında buluştuk. Camide bir dostla göz ucuyla da olsa selamlaşma imkanı bulduk. İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu hocamızı dinledik. Alt kattaki hocayı cağırarak rızasını aldığı cemaatle birlikte hatimle teravih kılındı.

İzmit Fevziye Camii

Fevziye Camii ve müştemilatı, 1571 yılında Mehmet Bey isminde bir zat tarafından yaptırılmış olup, ilk inşaası Mimar Sinan tarafından gerçekleştirilmiştir. Mehmet Bey’in Kanuni Sultan Süleyman’ın damadı olduğunu Tuhfetü’l-Mimarin adlı eserden anlamaktayız.

Fevziye Camii, 1719 yılında 17 Ağustos depremi gibi merkez üssü bölgemiz olan depremde, büyük ölçüde yıkılmış ve yeniden inşaa edilmiştir. Camii, 1757 yılında çıkan bir yangında tamamen yanmış, kısa bir zaman sonra İzmit Ahalisinden Hacı Halil Ağa, camii yeniden inşaa ve ihya eylemiştir. Bir müddet sonra çıkan bir yangında camii yeniden yanmış ve Kaptan-ı Derya Ahmet Fevzi Paşa tarafından yeniden inşaa ettirilerek 1836 yılında Sultan 11. Mahmut tarafından ibadete açılmıştır. 10 Temmuz 1894 tarihinde vuku bulan depremde Fevziye Camii büyük ölçüde zarar görmüş ve Sultan 2. Abdülhamid’in emri ile, camii tamamen yıktırılarak duvarları taş ve tuğla olmak üzere yeniden yaptırılmıştır. Kayıtlara göre caminin yıkımı dört hafta sürmüş, inşaası Ağustos 1897 de başlayıp Temmuz 1898 de bitirilerek Sultan 2. Abdülhamid Han’ın cülüs günü ibadete açılmıştır.

1915 yılında gerekli olduğundan caminin duvarları sökülüp sıva ve badana yapılmış, tavan, merdiven, çerçeveler yenilenmiş, boyanmış ve mahfeline ilaveler ve tamirat yapılmıştır.

1967 yılında vuku bulan Adapazarı depreminde Fevziye Camiinin minaresi yıkılmış ve Merhum İsmail Kolaylı Bey tarafından minare yeniden yaptırılmıştır. 17 Ağustos depreminde minaresi yıkılıp, çatı ve duvarlarında ağır hasar meydana geldiğinden, Ocak 2002 de caminin yıkımına başlanılmıştır. Bir müddet Prefabrik mescitte ibadet edilmiş, Fevziye ve Tepecik camileri Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından yıkılan caminin, aynı motiflerince inşaa edilen camii bitirilmiş olup, resmi açılış yapılmamış olmasına rağmen, çok güzel inşaa edilen Fevziye Camiinde huşu içinde ibadet edilmekte, caminin ön tarafında, solda cenaze kılınan bölümün altları da ibadete açılmış olmasına rağmen Cuma günleri cemaat dışarıda kalıyor ve namazlarını cami bahçesinde eda ediyorlar.

       Hasan Uzunhasanoğlu ilk teravih için Fevziye Camii bahçesinde

       Ahsen Okyar yatsı öncesi Fevziye Camii önünde

       Recep Yıldız, Hasan Uzunhasanoğlu, Ahsen Okyar Fevziye Camiinde

      Ahsen Okyar İzmit Fevziye Camii girişinde

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.