Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

29Kas/130

ANNE, BABA VE ONLARIN ANNE BABALARI İLE ÇOCUKLAR VE TORUNLAR’IN KULLANIMINA TAHSİS EDİLEN KONUTLAR İÇİN KİRA GELİR BEYANI – S.M.M.M Lütfi GÜLBENK

ANNE, BABA VE ONLARIN ANNE BABALARI İLE ÇOCUKLAR VE TORUNLAR’IN KULLANIMINA TAHSİS EDİLEN KONUTLAR İÇİN KİRA GELİR BEYANI - S.M.M.M Lütfi GÜLBENK

Gelir Vergisi Kanunun 70.maddesinde bina sahiplerinin gayrimenkullerinden elde ettikleri gelirler gayrimenkul sermaye iradı olarak tanımlanmıştır. GVK 73.maddesinde ise elde edilecek kira gelirlerinin emsal kira bedelinden düşük olamayacağı, bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedelinin, bu mal ve hakların kirası sayılacağı ifade edilmektedir. Bina ve arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenen vergi değerinin % 5'idir.

Ancak GVK 73.maddesinin devamında hangi hallerde emsal kira bedeli uygulanmayacağı yani kira gelirinin beyan edilmeyeceği ayrıca belirtilmiştir.

Aşağıda yazılı hallerde emsal kira bedeli uygulanmaz;

1-Boş kalan gayrimenkullerin muhafazaları maksadıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması,

2- Binaların mal sahiplerinin usul, füru veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi (Usul, füru ve kardeşlerden her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmiş ise bu konutların yalnız birisi hakkında emsal kira bedeli hesaplanmaz. Kardeşler evli ise eşlerden sadece biri için emsal kira bedeli hesaplanmaz.)

3- Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi.

4- Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalar.

2.maddede ifade edilen usul ve füru’nun tanımlaması gerekirse,

Usul (Üstsoy) :Anne,baba ve onların anne,babalarını yani senin geldiğin soyu (hala, teyze, amca, dayı bu kapsamda değerlendirilemez)

Füru (Altsoy) : Çocuklar,torunlar ve onların çocuklarını yani senden olan soyu ifade etmektedir.

Bu durumda gayrimenkul sahiplerinin kardeşleri,anne, babaları ve onların anne, babalarına, çocuklarına ve torunlarına bedelsiz olarak olarak kullandırdıkları (her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmemiş olması şartıyla) konutlar için gayrimenkul sermaye iradı beyanında bulunulmaz.

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.