Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

31Ağu/120

Şükrü Kızılot: "Sağlık turizmine ciddi destekler geldi"

imageŞükrü Kızılot:"Sağlık turizmine ciddi destekler geldi"

Sağlık turizmine, çok önemli destekler sağlandı. Çok kişinin farkında olmadığı bu destekler; pazara giriş, yurt dışı tanıtım, yurt dışı birim, belge alma, ticaret heyeti ve alım heyeti desteği ile danışmanlık desteklerinden oluşuyor.

Bu destekler; 13 Ağustos’ta yazdığımız, yatırımcılara sağlanan KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti, vergi indirimi, faiz desteği, sigorta primi desteği gibi desteklerin dışında ayrıntılarını 2012/4 No.lu “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında” Tebliğ’de bulabileceğiniz farklı desteklerden oluşuyor.

PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

1.Rapor Desteği:

Uluslararası mevzuat ya da yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ait giderlerin;

-Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri için yüzde 60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100 bin ABD doları tutarında,

-İşbirliği kuruluşları için yüzde 70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300 bin ABD doları tutarında

kısmı karşılanacak.

Ancak bu raporların, yayım tarihi itibariyle en fazla “iki yıllık” olması gerekiyor.

2.Hasta Yol Gideri:

Sağlık kuruluşlarının, Ekonomi Bakanlığı’nın belirlediği hedef ülkelerden, Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına, “sağlık turizmi” kapsamında getirdikleri hastaların “uçuş giderlerinin yüzde 50’si” karşılanacak.

Ancak bu şekilde ödenecek tutar; hastanın “toplam tedavi giderinin yüzde 20’sini ve hasta başına 1.000 doları” geçemeyecek (Md.8).

YURT DIŞI TANITIM

Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımla ilgili; sponsorluk, reklam, seminer, konferans, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderlerinin;

-Sağlık kuruluşları ya da turizm şirketleri için yüzde 50 oranında ve yılda en fazla 300 bin ABD doları tutarında,

-İşbirliği kuruluşları için yüzde 70 oranında ve yılda en fazla 500 bin ABD doları tutarında

Karşılanacak (Md. 9/1).

ORGANİZASYON DESTEĞİ

Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının; yurt dışında düzenlenen fuar, kongre veya konferanslara ilişkin katılım maliyetlerinin; “faaliyet başına yüzde 70’i ve en fazla 15 bin ABD doları tutarında kısmı” karşılanacak.

Bu şekilde alınacak destek, bir takvim yılında 10’u aşamayacak (Md.10).

DİĞER DESTEKLER

1.Arama Motoru: Arama ağı reklamları da dahil olmak üzere; reklam ve tanıtım giderlerinin; yüzde 50’si ve yıllık en fazla 100 bin ABD doları karşılanacak.

2.Yurt dışı Birim Desteği: Yurt dışında açılan birimlerin “kira giderleri” dört yıl boyunca 300 bin dolara kadar karşılanacak. Bu destekten, en fazla 10 birim için yararlanılabilir.

3.Danışmanlık Giderleri: Ekonomi Bakanlığı’nın ön onay verdiği konularda, danışmanlık giderlerinin yüzde 50’si ve en fazla 200 bin ABD doları karşılanır.

4.Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Desteği: Bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında; her bir katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile reklam pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderlerinin yüzde 70’i, 150 bin ABD dolarına kadar karşılanıyor.

Sağlık sektöründe faaliyet gösterenlerin, yukarıda açıklanan destekleri gözden geçirmelerinde yarar var.

Kaynak:Hürriyet Gazetesi

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Kategori: SMMM Yorum gönder.
Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.