Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

31Ara/170

“Yeni Yıl” – Oğuz ÇETİNOĞLU

“Yeni Yıl” - Oğuz ÇETİNOĞLU

Ekonomist, Araştırmacı-Yazar Oğuz ÇETİNOĞLU ağabey 31.12.2016 tarihli  ve “Yeni Yıl” başlıklı http://www.akcakocakulturplatformu.org/yazi/167/yeni-yil  yazısının son bölümünde aşağıdaki duada bulundu. Birkaç kelimesinde değişiklik yaparak “Amin” demeniz ricası ile bilgilerinize tekrar sunulmuştur.

Anadolu’da insanlarımız gerektiğinde topluca yağmur duasına çıkarlar. Bâzıları şemsiyesini de yanında götürür. Dualarının kabul edileceğinden emindirler.

Bizler de dualarımızın kabul edileceğinden emin olarak başlayalım:

Bizleri terör belâsından kurtar Allah’ım.

Asırlar boyunca İ’lâ-yi Kelime-t’ullah için kanlarını sebil gibi akıtan, canlarını seve seve veren bu aziz milletin insanlarını mahallî ve beynelmilel terörün zâlim pençesinden kurtar Ya Rabb’im!

Allah’ım, bizlere her şeyi Senin emirlerine, Peygamber Efendimizin tavsiyelerine uygun olarak usulünce yapan ve adaletle hükmeden yöneticiler ihsan eyle.

Ya Rabbi! Sen sâhipsizlerin sâhibisin., bizlere sâhip ol Ya Rabbi!

Bizleri adaletsizlerin adaletine teslim etme.

Bizler,  adaletine muhtacız. Esirgeme Ya Rabbi!

Adaletin tecellisini engelleyenleri engelle Ya Rabbi!

Bizleri, Senin Yüce Adınla aldatanların şerrinden koru Ya Rabbi!

Bizleri görünür görünmez lobilerin akrep gibi kıskacından koru, Ya Rabbi!

İnsanlarımıza ihtiyacımız olan ilahî adaletin üstünlüğünü-faziletini öğret Ya Rabbi!

Bizleri, nereden geldiğine bakmayıp çok kazananlardan değil, helalinden kazananlardan eyle.

Allah’ım, seçilmiş ve tâyin edilmiş yöneticilerimize sâdık kapı kulları ile değil, liyakat sâhibi dürüst ve âdil kişilerle çalışmayı nasip eyle.

Kin, nefret, intikam, soysuzluk, yolsuzluk, düzenbazlık çirkeflerine bulaşmış olanlara, temizlenmeleri için fırsat ver Ya Rabbi! Onların gönüllerini, gözlerini, özlerini, yüzlerini ve de sözlerini Senin rızanı kazanmaya yönlendir. İçine düştükleri çukurları, nurunla doldur.

Karşılaştığımız her kötülük anında bizleri ‘Lailaheillallah’, verdiğin nimetlere kavuştuğumuzda ‘elhamdülillah’, bilerek veya bilmeyerek günah işlediğimizde ‘estağfirullah’ demeyi bize daima hatırlat Ya Rabbi!

Ey Kerem sahibi! Ey esirgeyenlerin en merhametlisi! Yolsuzluklardan hırsızlıklardan bunaldığımızda, terörün zâlim elleriyle tükendiğimizde, dayanacak gücümüz kalmadığında ‘Medet Ya Allah’ dediğimizde imdadımıza yetiş Ya Rabbi!

Allah’ım, Sen bizleri vatansız, vatanımızı bayraksız, İslamiyet’le yoğrulmuş vatan topraklarımızı camisiz, câmilerimizi minâresiz, minârelerimizi ezansız ve cemaatsiz bırakma Ya Rabbi!

Sana inanan, adaletle hükmeden, kalbi temiz, cebi temiz, helal kazanıp helal yiyenleri iki cihanda aziz ve bahtiyar eyle.

Ya Rabbim! Bizi yurtsuz, gönüllerimizi umutsuz bırakma.

Yurdumuzun bağımsızlığını ve bütünlüğünü, milletimizin birliğini ve dirliğini kimselere bozdurtma Yarabbi!

Seçilmiş ve tâyin edilmiş… devletimizin bütün yöneticilerini sırat-ı müstakimden ayırma. Bizi kurtuluş ve yükseliş yolunun yolcularından eyle Ya Rabbim !

Her gün yeni bir başlangıçtır. 1 Ocak 2018, sıradan bir başlangıç olmasın. Her türlü belalardan, musibetlerden kötülüklerden, çirkinliklerden ve kirlerden kurtuluşumuzun, temizlenişimizin başlangıcı olsun ya Rabbi!

Allah'ım! Senin rahmetin boldur. Rahmetini esirgeme bizlerden…

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.