Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

27Eki/110

II. TÜRK DÜNYASI HUKUK KURULTAYI…

Özyeğin Ünversitesi Hukuk Fakültesi    /   Dünya Ahıska Türkleri Birliği

II. TÜRK DÜNYASI HUKUK KURULTAYI

BİRİNCİ GÜN

14 KASIM 2011 PAZARTESİ

AÇILIŞ KONUŞMALARI (10.20-11.00)

Prof. Dr. İlyas Doğan (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkan Vekili )

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver (Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Erhan Erkut (Özyeğin Üniversitesi Rektörü)

Bekir Bozdağ (Başbakan Yardımcısı )

Hüsnü Özyeğin (Özyeğin Üniversitesi Mutevellı Heyetı Baskanı)

BİRİNCİ OTURUM (GENEL ORTAK KONULAR) 11.00-11.45

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Havva Karagöz

Prof. Dr. İlyas Doğan (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Türkiye): Türk Hukuk Dünyasında Hukukçuların Ortak Çalışabilecekleri Temel Konular

Ord. Prof. Muhametşin Faim Bayazitoviç (Ufa Hukuk Fakültesi Dekanı / Başkurdistan): Rusya'da Çağdaş Hukuk Eğitiminde Gelişmeler Devlet Stratejisi

Nikolay Lukianov (Alatır Üniversitesi / Tataristan): Çuvaşistan’da Hukuk Eğitiminin Güncel Sorunları

SORU-CEVAP 11.45-12.00

KAHVE ARASI 12.0-12.15

İKİNCİ OTURUM (GENEL ORTAK KONULAR) 12.15-13.00

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. İlyas Doğan

Doç. Dr. Tundeshev Gennadiy Aleksandrovic (N.F. Katanova Devlet Üniversitesi, Tarih ve Hukuk Enstitüsü - Hakasya): Hukuki Bilgi Taşıyıcısı Olarak Terimler

Ilya Ivanov (Türkolog / Başkurdistan): Orhun Havzası Türkçe Kitabelerde Devlet ve Hukuk Anlayışı

Araş. Gör. Batuhan Kazak (Okan Universitesi Hukuk Fakültesi / Türkiye): Kutadgu Bilig'deki Adalet Anlayışı

SORU – CEVAP 13.00-13.15

ÖĞLE YEMEĞİ 13.15-14.30

ÜÇÜNCÜ OTURUM (CEZA HUKUKU) 14.30-15.15

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Nur Centel

Prof. Dr. M. Emin Artuk (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Türkiye): Türk Ceza Hukukunda Rüşvet Suçu

Doç. Dr. Polat Bakunov (Taşkent Hukuk Üniversitesi - Özbekistan): Sovyet Döneminde ve Özbek Ceza Hukukunda Adam Öldürme Suçu

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver (Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Türkiye): Türk Ceza Hukukunda Dolandırıcılık Suçu

SORU - CEVAP 15.15-15.30

DÖRDÜNCÜ OTURUM (CEZA HUKUKU) 15.30.-16.15

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Unver

Doç. Dr. Özlem Yenerer Çakmut (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Türkiye): Türk Ceza Hukukunda Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Prof. Dr. Dr. h. c. Hakan Hakeri (Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Türkiye): Türk Ceza Hukukunda Yağma Suçu

Prof. Dr. Rustam Kabulov (Özbekistan Polis Akademisi / Karakalpakistan - Özbekistan): Özbekistan Cumhuriyeti Ceza Hukuku Mevzuatında Yeni Gelişmeler

SORU - CEVAP 16.15-16.30

KAHVE ARASI 16.30-17.00

BEŞİNCİ OTURUM (CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU ve CEZA İNFAZ HUKUKU) 17.00-18.00

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Hakan Hakeri

Prof. Dr. Nur Centel (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Türkiye): Ceza Soruşturmasında Müdafiin Rolüne Eleştirel Yaklaşım

Prof. Dr. Veli Özer Özbek (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Türkiye): Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Güncel Sorunlar

Doç. Dr. Yuri Baranov (Çuvaşistan): Komşu Medeniyetler ve Hükümlülerin Topluma Kazandırılması

Altay Suroy Recepoğlu (Kosova Cumhuriyeti Kosova Anayasa Mahkemesi Üyesi / Kosova): Kosova'da Suçlu Çocuklara Uygulanan Tedbir ve Cezalar

SORU - CEVAP 18.00-18.15

İKİNCİ GÜN

15 KASIM 2011 Salı

ALTINCI OTURUM (ADLİ TIP HUKUKU) 09.00-09.45

OTURUM BAŞKANI: Altay Suroy Recepoğlu

Prof. Dr. Hamit Hancı (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Türkiye) :Türkiye’de Adli Bilimler

Dr. Hüseyin Bekir (Dedeağaç Tıp Fakültesi / Batı Trakya – Yunanistan): Yunanistan’da Adli Tıp ve Adli Bilimler

Prof. Dr. Adalat Hasanov (Azerbaycan Adli Tıp Kurumu / Azerbaycan): Azerbaycan'da Adli Bilimler

SORU - CEVAP 09.45-10.00

YEDİNCİ OTURUM (İNSAN HAKLARI VE ANAYASA HUKUKU) 10.00-11.00

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Adalat Hasanov

Av. Sadun Köpürlü (Irak - Kerkük Türkmenleri Türkiye Temsilcisi / Irak): Kerkük’te Türklere Yönelik İnsan Hakları İhlalleri

Ilgar Alptekin (Doğu Türkistan Vakfı Başkanı / Türkiye): Uygur Türklerinin İnsan Hakları Sorunları

Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu (Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Türkiye): Anayasa Şikayeti

Doç. Dr. Svetlana Bajmoldina Malikovna (L. N. Gumilev Üniversitesi / Kazakistan): İnsan Haklarının Korunmasının Anayasal Temelleri

SORU - CEVAP 11.00-11.15

KAHVE ARASI 11.15-11.30

SEKİZİNCİ OTURUM (İNSAN HAKLARI VE ANAYASA HUKUKU) 11.30-12.30

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu

Doç. Dr. İsayev Ajimurat Alibalaevic (Ahıska Farabi Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Kazakistan): Kazakistan Anayasasında Devlet Başkanının Statüsü

Dr. Nurlan İsmailov (Kırgız-Türk Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Kırgızistan): Kırgızistan’daki Parlamenter Sistemin Özellikleri ve Uygulama Aşamasındaki Sorunlar

Prof. Dr. Kutibaeva Elizaveta (Karakalpak Devlet Üniversitesi / Özbekistan): Özbekistan Cumhuriyeti Anayasal Sistemi ve Karakalpak Özerk Cumhuriyeti

Doc. Dr. Bidildaeva Gulipa (Kırgız-Türk Manas Üniversitesi): Kırgızistan’daki Siyasi Partilerin Kanuni Haklarının Sağlanmasındaki Sorunlar ve Çözüm Yolları

SORU - CEVAP 12.30-12.45

ÖĞLE YEMEĞİ 12.45-14.00

DOKUZUNCU OTURUM (İDARE HUKUKU) 14.00- 14.30

OTURUM BAŞKANI: Yard. Doç. Dr. Nur Karan

Doç. Dr. Ferhat Mehdiyev (Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi /Azerbaycan): Azerbaycan Hukukunda İdari Takdir Yetkisinin Düzenlenmesi

Prof. Dr. Baydeldinov Daulet Laykobiç (Farabi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı / Kazakistan): Aral Gölü Sorunu Bağlamında Kazakistan’da Çevre Hukuku Araştırmaları

SORU - CEVAP 14.30-14.45

KAHVE ARASI 14.45-15.00

ONUNCU OTURUM (MEDENİ HUKUK) 15.00-15.45

OTURUM BAŞKANI: Yard. DoÇ. D. Nilay Şenol

Av. Rıdvan Kocamümin (Rodop-Evros İlleri Genişletilmiş Valiliğinin Gümülcine Vali Yardımcısı / Batı Trakya - Yunanistan) : Batı Trakya'da Türklerin Tabi Olduğu Aile Hukuku

Yard. Doç. Dr. Elitza Georgieva Valcheva-Kumanova (Ruse Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı / Bulgaristan): Bulgaristan Hukuk Mevzuatına Göre Çocukların Hukuki Korunması - Problemler ve Bakış Açıları

Doç. Dr. Dövran Orazgylyjow (Türkmen Weekly Energy Review Hukuk Danışmanı / Türkmenistan): Türkmen Hukukunda Petrol Yatırım Sözleşmelerinin Değerlendirilmesi

SORU - CEVAP 15.45-16.00

KAHVE ARASI 16.00-16.30

ONBIRINCI OTURUM (TİCARET HUKUKU) 16.30-17.00

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Dövran Orazgylyjow

Yard. Doç. Dr. Koray Demir (Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Türkiye): Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Şirketler Topluluğu

Yard. Doç. Dr. Cahit Ağaoğlu (Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Türkiye): Yeni Türk Ticaret Kanununda Şirket Birleşme ve Devralmaları

Doç. Dr. Mübariz Yolçiyev (Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı / Azerbaycan): Azerbaycan Hukukunda Telif Hakkının Korunması

SORU - CEVAP 17.00-17.15

ÜÇÜNCÜ GÜN

16 Kasım 2011 ÇARŞAMBA

Özyeğin Üniversitesi Rektörü sayın Prof. Dr. Erhan Erkut’un Kongreye Katılanlara Hitabı (08.45-09.00)

ONİKİNCİ OTURUM (KÜRESELLEŞME VE HUKUKİ GELİŞİM) 09.00-09.20

OTURUM BAŞKANI: Dr. Nurlan İsmailov

Prof. Dr. Tabayev Daniil İvanoviç (Gorno – Altay Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Altay): Altay Cumhuriyeti’nin 20 Yıllık Hukuk Gelişimi ve Bugünü

SORU – CEVAP 09.20-09.35

ONÜÇÜNCÜ OTURUM (AVUKATLIK HUKUKU) 09.35-10.20

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Mübariz Yolçiyev

Yard. Doç. Dr. Murat Volkan Dülger (Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Türkiye): Türk Ceza Muhakemesinde Müdafilik ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Av. Burcu Sertbay (KKTC): KKTC'de Adalet Sorunlarının Avukatlara Yansıması

Av. Samanov Amadu Arturoviç (Altay Cumhuriyeti Barosu / Altay): Altay Cumhuriyeti’nde Avukatlık Hizmetindeki Sorunlar

SORU - CEVAP 10.20-10.35

KAHVE ARASI 10.35-11.00

ONDÖRDÖNCÜ OTURUM (AVUKATLIK HUKUKU) 11.00-11.45

OTURUM BAŞKANI: Yard. Doç. Dr. Altan Heper

Yard. Doç. Dr. Monguş Alla Lospanovna (Tuva Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Tuva Cumhuriyeti): Tuva Cumhuriyeti’nde Avukatlık Mesleğinin Güncel Sorunları

Bulat Yumgoliyev (Başkurdistan): Başkurdistan’da Avukatların Karşılaştıkları Temel Sorunlar

Anas Nuriyev (Kazan): Rusya Federasyonu’nda Noterlik Kurumu

SORU - CEVAP 11.45-12.05

KAPANIŞ KONUŞMALARI (12.05-12.25)

Prof. Dr. İlyas Doğan (Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkan Vekili)

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver (Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.