Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

30Mar/160

“Etik Değerler ve Sosyo-Ekonomik Gelişme” – Prof. Dr. Sedat MURAT

KONFERANS

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Sayın Prof. Dr. Sedat MURAT’ın

“Etik Değerler ve Sosyo-Ekonomik Gelişme”

konulu tebliği ile katılacağı yemekli sohbet toplantımızı teşriflerinizi rica ederim.

Av. Ruhittin SÖNMEZ Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı

01 Nisan 2016 Cuma

Saat: 19.30

Otel Asya - İZMİT

LCV:0505-357 24 50

Yemek Ücreti:40 TL

************************************************************

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Murat Kocaeli Aydınlar Ocağının konuğu olacak!

Aynı zamanda Başbakanlık Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu başkanlık görevini de yürüten Prof. Dr. Sedat Murat güncel ve eskimeyen bir konuyu ETİK DEĞERLER VE SOSYO-EKONOMİK GELİŞME ilişkisini anlatacak.

Yemekli Konferans 01 Nisan Cuma günü saat 19.30 da Otel Asya’da gerçekleşecek.

Akademik çalışmaları ile olduğu kadar, temsil ettiği Etik Kurulu başkanlığı göreviyle de bu alanda en yetkin uzmanlardan biri olan Prof. Dr. Sedat Murat’ı dinlemek üzere sizi toplantımıza davet ediyoruz.

Prof. Dr. Sedat Murat konunun temelini teşkil eden iki kavramı şöyle tanımlıyor:

Etik, yolsuzluğa giden yolları engellemede yardımcı olan, toplum, siyaset ve yönetim sisteminin düzgün işlemesini sağlayan, onun kalitesini artıran değerler ve davranışlar manzumesidir.

Kamu yönetiminde etik dediğimiz şey, Kamu görevlilerinin karar alırken ve hizmetleri yürütürken uymaları gereken tarafsızlık, dürüstlük, liyakat, saydamlık, hesap verebilirlik, adalet, eşitlik, kamu yararını gözetme,tutumluluk ve etkinlik, hediye ve rüşvet almama gibi ilke ve değerler bütününden meydana gelmektedir. Etik davranış ilkelerinin dayandığı değerler, aynı zamanda iyi bir kamu hizmetinin temelini oluşturmaktadırlar.

***

Prof. Dr. Sedat Murat KİMDİR?

1959 yılında doğan Sedat Murat; evli ve iki çocuk babası olup, İlkokulu ve Ortaokulu Samsun'da, Liseyi İzmit'te tamamlamıştır. 1980 Yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne başlamış, üçüncü sınıfta iken yatay geçişle Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne geçmiş ve 1984 yılında mezun olmuştur. Yüksek Lisans çalışmalarını<I>, </I>İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında 1984–1986 yılları arasında “İşletme Düzeyinde İşgören Eğitim<I>”</I> isimli teziyle, doktora çalışmalarını ise 1986–1991 yılları arasında “Sosyo-Ekonomik Boyutlarıyla Genel Olarak ve Türkiye'de Gençlerin İşsizliği” isimli teziyle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında tamamlamıştır.

1985 yılından itibaren İ.Ü. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde Araştırma Görevliliği ile akademik ve çalışma hayatına atılmış, 1992 yılında Yrd. Doç. Dr., 1994 yılında ise Doç. Dr., 25 Nisan 2002 tarihinde de Prof. Dr.  unvanlarını almış ve halen bu bölümdeki görevine devam etmektedir.

Lisans düzeyinde; “Sosyal Siyaset”, “Çalışma Ekonomisi”, “İnsangücü ve İstihdam”, “Türkiye'nin Sosyal Yapısı”, “Demografik Yapı Analizleri”, “Çalışma Ahlakı”, “Türkiye'de Çalışma İlişkileri Tarihi”, “Kentleşme ve Çevre Politikaları” ve “Örgütsel Davranış”, Yüksek Lisans düzeyinde; “İnsangücü Planlaması ve Eğitim”, “Türkiye’de İşgücü-İstihdam Politikaları” ve “AB’nin Sosyal Politikaları”, “İş Ahlakı”, “Demografik Yapı”, “Türkiye ve AB’nin Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri”, Doktora düzeyinde ise; “Türkiye ve Avrupa Birliğinin Karşılaştırmalı Sosyal Yapısı” ve “Verimlilik Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar” gibi dersler vermiştir.

İÜ İktisat Fakültesi Yönetim ve Fakülte Kurulu üyeliklerinin yanısıra 2008–2016 yılları arasında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı, 2010–2012 yılları arasında İktisat Fakültesi dekanlığı, 2013 yılından itibaren de İÜ Rektör Yardımcılığıgörevini yürütmekte olan Murat, aynı zamanda Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu başkanlık görevini de devam ettirmektedir. Bu idari görevlerinin yanı sıra İş-Kur, Türk Standartlar Enstitüsü, Milli Prodüktivite Merkezi gibi birimlerde genel kurul üyelikleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında resmi arabuluculuk,  Kamu Görevlileri Hakem Kurul üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur. Diğer taraftan İlim Yayma Cemiyetinin yüksek istişare heyetinde yer almaktadır.

Otuz civarında yayınlanmış kitabı ve yine otuzun üzerinde de makalesi bulunmaktadır.

Sayın Murat, insan yetiştirmeye büyük önem vermiş ve bugüne kadar 35 yüksek lisans, 30 da doktora öğrencisine danışmanlık yapmış ve mezun etmiştir.

201341474835   Ahsen Okyar, Prof.Dr. Sedat Murat

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.