Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

28Eyl/110

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) 1. Kurultayı Deklarasyonu…

ahiska Dunya Ahıska Türkleri Birliği 1. Kurultayı Deklarasyonu ve Ahıska Türkleri Meclisi

 

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB)

1. Kurultayı Deklarasyonu

Bilindiği gibi SSCB dağıldıktan sonra biz tamamen farklı bir dünyada yaşıyoruz ve daha önce bilmediğimiz yeni şartlar ve yeni düzende kendi milli davamızı sürdürmekte oldukça zorlanıyoruz. Çünkü aynı zamanda hem demokratik ve özgürlükleri idrak etmekteyiz, hem de uluslararası camiaya entegre olmaktayız. Sovyet mirası bizim davamıza bugünkü şartlarda fayda vermeyecektir, çünkü orası bizim Ahıskalılar için bir hapishaneydi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliğinin (DATÜB) ideolojik ve siyasi bir konsepti mutlaka olmalıdır. Dünyadaki gelişmelere bakarsak, son dönemde demokratik ve insan hakları giderek daha yaygın ve etkin olmaktadır, ayrıca bu bağlamda azınlık hakları, etnik ve kültürel değerlerin korunması başlıca uluslar arası hukuk prensipleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla DATUB kendi faaliyetlerinde bir sivil toplum örgütü olarak ulusal ve uluslar arası alanda lobicilik yapmak zorundadır. Ahıska Türklerinin bulunduğu coğrafyada kamuoyunu Ahıskalıların haklı davası konusunda aydınlatmak başlıca görev olmalıdır.

DATÜB, Ahıskalıların milli kültürünü, adet ve geleneklerini, etnik varlığını, dilini ve dini değerlerini korumak için ilgili ülkelerin yasalarını ve uluslar arası hukuk ilkelerini kullanmak zorundadır. Bulunduğumuz ülkelerde bölücülükten uzağız, her yerde sınırların değişmezliği ilkesine bağlı kalacağız.

DATÜB, kültürel, insani ve milli onuru korumak kaydıyla toplumda barışçı, yapıcı ve uyumlu demokratik devlet kurulmasına yönelik bütün girişimleri destekler. Bununla birlikte DATÜB, milli ve etnik özdeşlikle mukayesede medeni, sivil özdeşliğin öncelikli olduğunu kabul etmekte ve bunu vurgulamaktadır. Ahıska Türkleri her yerde ve her ülkede sivil demokratik toplumu benimsemektedir. DATÜB için sivil özdeşlik, etnik ve milli özdeşlilik gibi vazgeçilmezdir.

DATÜB’ün en önemli ve vazgeçilmez hedefi, 1944’te Gürcistan’ın güneyinden sürgün edilmiş Ahıskalı Türklerin haklarının iade edilmesi isteyen her Ahıskalı Türkün Ahıska’ya dönebilmesidir.

DATÜB, Ahıskalıların eski daimi ikamet yerlerine dönmesi konusunda Gürcistan hükümeti ile yapıcı diyalog ve iyi ilişkiler kurmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda Gürcistan yetkilileriyle uzlaşma ve karşılıklı anlayış sağlamak için azami gayret sarf edecektir. DATÜB, Ahıskalı Türklerin Gürcistan’da yerli ve köklü halklarından biri olduğunu esas almaktadır ve Vatana, Gürcistan’a ve Gürcistan’daki halklara yönelik sevgisini bütün samimiyetiyle beyan eder.

DATÜB Ahıska Türklerinin haklı davasını savunurken Gürcistan devletinin bütünlüğü ve bağımsızlığını başlıca faaliyet prensibi olarak görmektedir. Teşkilatımız, Gürcistan’ın ekonomik kalkınması ve her yönden gelişmesi için elinden gelen katkıları sağlayacaktır. DATÜB için Gürcistan’ın bütün değerleri önemli ve öncelikli değerlerdir.

İstekli olan Ahıskalı Türkler vatana döndükten ve orada Gürcistan’ın köklü ve yerli halkı olarak onurlu yaşama kavuştuktan sonra yeni bir hayata başlayacaktır. DATÜB’e göre, dönüş gerçekleştikten sonra dünyanın diğer ülkelerinde kalan Ahıskalı Türkler, kendilerini Gürcistan diasporası sayabileceklerdir ve bu şekilde Gürcistan’ın çıkarlarını savunmak ve kalkınmasını sağlamak için ellerinden geldiği kadar katkıda bulunacaklardır.

Yukarıdaki temel ilkelerimizi halkımız adına medeni dünyaya ilan ediyoruz! (28.05.2011)

*-*-*

http://blog.ahiskaturkleri.com/2011/06/ahiska-turkleri-meclisi-kuruldu/

Ahıska Türkleri Meclisi kuruldu

1944 yılında yurtlarından sebepsiz yere Orta Asya steplerine sürülen Ahıska Türkleri’nin 1957 yılından sonra başlattıkları vatana dönüş mücadelesi uluslar arası alana taşınarak devam ediyor.

Sovyetler Birliği dağılma aşamasında Özbekistan’da Fergana faciası ile yeni bir sürgün yaşayan Ahıska Türkleri 9 ayrı ülkeye dağılmış halde yaşıyorlar. Her gittikleri ülkede örgütlenen Ahıska Türkleri’nin kurdukları derneklerinin ortak adı “Vatan Cemiyeti” oldu.

Özellikle 1999 yılında Gürcistan’ın Avrupa Konseyi nezdinde Ahıska Türkleri’nin haklarının geri iade edileceği sözünü vermesinden sonra mücadelenin kazanılacağı ümidi doğmuş ancak Gürcistan ile Rusya arasındaki savaş dönüşü unutturmuştu.

DATÜB ile sonuca gidiliyor

Merkezi Ankara’da bulunan ve 9 ayrı ülkede yaşayan Ahıskalılar, DATÜB (Dünya Ahıska Türkleri Birliği) çatısı altında birleştiler. DATÜB kurulduktan sonra ilk işi vatana dönüş mücadelesini yeniden canlandırarak uluslar arası alanda mücadeleye hız kazandırmak olmuştur. İlk olarak Avrupa Konseyi nezdinde başlattığı çalışmaları sonuç verdi. Daha sonra AGİT ve Birleşmiş Milletler gibi uluslar arası kuruluşlara taşıyarak haklarının iade edilmesini yeniden talep etmiştir.

DATÜB’ün Avrupa Konseyi’ndeki çalışmaları sonucunda Strazburg’ta Gürcü Delegasyonu ile görüşmelerin ardından Tiflis’te heyetler olarak masaya oturma kararı alındı. Karşılıklı sözlerin yerine getirilmesi koşulu ile Tiflis’te masaya oturuldu.  Tiflis görüşmelerinden vatana dönüş yolunda umutlar yeniden yeşermiş oldu. Bu görüşmelerde vatana dönüş statüsünün çok kısa bir süre içinde verileceği en geç 8-10 ay içinde de dönüşlerin başlayabileceği sonucuna varıldı.

DATÜB I. olağan kurultayını yaptı

24 Mayıs 2010 tarihinde resmen kurulan Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) ilk olağan kurultayını bir yıl sonra, 28-29 Mayıs 2011 tarihlerinde Ankara’da yaptı. 9 ayrı ülkede yaşayan ve DATÜB’e üye olan Ahıskalıların kurmuş oldukları Vatan Cemiyetleri yöneticileri ile yaşadıkları ülkelerde nüfus oranına göre on binde bir (10 000/1) oranda temsil edilecek olan delegeleri Ankara’da buluşturan DATÜB I. olağan kurultayını yaptı.

Kurultaya önceden yaşadıkları ülkelerde nüfus oranına göre tespit edilen 50 seçilmiş delege, 5 doğrudan delege ve 10 kurucu delegeden oluşan toplam 65 delege davet edildi. Bunun yanında 5 meclis üyesi ve vatana dönüş yolunda gönül vererek desteklerini sağlayan çok sayıda misafir davet edildi.

Yeni yönetim kurulu seçildi

Dokuz ayrı ülkeden gelerek Ankara’da toplanan kurultay delegeleri uzun müzakereler sonucunda 3 yıllığına Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB)’ü yönetecek olan 11 asil, 11 yedek olmak üzere toplam 22 yönetim kurulu üyesini seçti. Bunun yanında 3 asil, 3 de yedek olmak üzere 6 kişilik denetleme kurulu üyelerini de belirlemiş oldu.

Buradaki asıl amacın vatana geri dönüş yolunda gerekli çalışmaları yaparak zaman kaybetmeden bir an önce ilgili ülkelerin Ahıska Türklerine vermiş oldukları vaatlerini yerine getirilmesi için baskı oluşturmak olduğu belirtildi. Bunun yanında Gürcü yetkililer ile birlikte geri dönüşü organize etmek asıl amaç olduğu vurgulandı.

Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov tarafından açıklanan Yönetim ve denetleme kurulu listeleri şu şekilde oluştu;

Yönetim Kurulu aday listesi

Asil Üyeler;

1-      Sabircan CELİLOV                    (Azerbaycan)

2-      İsmail MOLİDZE                       (Gürcistan)

3-      Mürefeddin SAKİMOV              (Kırgızistan)

4-      Bayramali AHMEDOV               (Kazakistan)

5-      Fuad PEPİNOV                        (Rusya Federasyonu)

6-      Osman Çelik                           (Türkiye)

7-      Burhan ÖZKOŞAR                    (Fransa)

8-      İlyas DOĞAN                          (Türkiye)

9-      Sedir EYİBOV                         (Kazakistan)

10-   Tavabir ÇIKAYEV                     (Kazakistan)

11-   Ziyatdin KASSANOV                 (Türkiye-Kazakistan)

Yedek üyeler;

1-      Kemal BERİDZE                        (Azerbaycan)

2-      Tahir NADİRADZE                    (Gürcistan)

3-      Raşad ŞAMİLOV                      (Kırgızistan)

4-      Hüseyin KASSANOV                 (Kazakistan)

5-      Cavit ALİYEV                           (Rusya Federasyonu)

6-      İbrahim AGARA                       (Türkiye)

7-      Asker PİRİYEV                        (Kazakistan)

8-      Abuzer KADİROV                    (Özbekistan)

9-      Orhan URAVELLİ                    (Türkiye)

10-   Salman MAMADOV                 (Kazakistan)

11-   Murat RASULOV                     (Ukrayna)

Denetleme Kurulu aday listesi

Asil Üyeler;

1-      Taştan ASLANOV                    (Rusya Federasyonu)

2-      Nazim KADİROV                      (Kırgızistan)

3-      Murat AGADİEV                      (Kazakistan)

Yedek üyeler;

1-      Zeynel COŞKUN                     (Türkiye)

2-      Muhiddin REVAZİŞVİLİ           (Rusya Federasyonu)

3-      Latifşah HASANOV                 (Kazakistan)

Vatana dönüş yolunda mücadelenin hızlandırılması için yeni göreve seçilen 11 asil üyede aranan vasıfların kilit noktalarda görev yapacak kişilerin olduğu başkan tarafından kurultaya açıklandı.Daha sonra bu liste Kurultayda delegelerin oyuna sunuldu. Başkan Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov başkanlığında oluşan liste kurultayda oylandı. Başkanın listesinde bulunanlar kongrede oybirliği ile seçildiler. DATÜB Yönetim Kuruluna seçilen yeni üyelerin 3 yıllığına görev yapacakları açıklandı.

DATÜB  2011 – 2014 TARİHLERİ ARASINDA GÖREV YAPACAK OLAN YÖNETİM KURULU

NO
ADI SOYADI
GÖREVİ

1- ZİYATDİN KASSANOV - GENEL BAŞKAN

2- İLYAS DOĞAN - GENEL BAŞKAN VEKİLİ

3- SADYR EİBOY - BAŞKAN YRD.- GENEL KOORDİNATÖR

4- İSMAİL MOLİDZE - BAŞKAN YRD.- GÜRCİSTAN’DA AHISKAYA DÖNÜŞ SORUMLUSU

5- BURHAN ÖZKOŞAR - BAŞKAN YRD.- AVRUPA KONSEYİ’NDEN SORUMLU

6- BAYRAMALI AKHMEDOV - ÜYE – İŞ ADAMLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜNDEN SORUMLU

7- SABİRJAN JALİLOV - ÜYE – AZERBAYCAN’DA VATANA GÖÇ İŞLERİNDEN SORUMLU

8- FUAD PEPİNOV - ÜYE – DIŞ İLİŞKİLER, GÖÇ VE REHABİLİTASYONDAN SORUMLU

9- TAVABİR ÇİKAYEV - ÜYE – FİNANSMAN İŞLERİNDEN SORUMLU

10- MUREFEDDIN SAKİMOV - ÜYE – ORTA ASYA AHISKA DERNEKLERİ ARASI İLİŞKİLERDEN SORUMLU

11- OSMAN ÇELİK - ÜYE – TÜRKİYE Ahıska DERNEKLERİ ARASI İLİŞKİLERDEN SORUMLU

Ahıska Türkleri Meclis kuruldu

Ankara’da Business Park Otel’de yapılan Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) I. Olağan Kurultayı 2 gün sürdü. İki gün boyunca yapılan tartışmalar sonucunda kurultay delegeleri ve bu davaya gönül vermiş olan davetli misafirler arasında olumlu sonuçlar alındı. Kurultay çalışmaları sonucunda ilk defa Ahıska Türkleri Meclisi kuruldu. Ahıska Türkleri Meclisi DATÜB yönetimi tarafından yönetilmeye karar verilirken şöyle oluştu;

10 Kurucu üye ; 50 delege ülkelerdeki nüfusa göre belirlendi. 5  ve 5 meclis üyesi olmak üzere toplam 70 kişiden oluşmuştur.

70 kişilik meclis üyesi kongre üyelerine teker teker isimleri okunarak oylarına sunuldu. Oylamadan sonra ilk defa Ahıska Türkleri Meclis kurularak ilan edildi.

1- ABBAS HAMZA / TÜRKİYE

2- NAMİK MURADOV / AZERBAYCAN

3- NAZİM KADİROV / KAZAKİSTAN

4- ROZA OSMANOVA / KAZAKİSTAN

5- SADYR EİBOY / KAZAKİSTAN

6- SALMAN MAMEDOV / KAZAKİSTAN

7- ZİYATDİN  KASSANOV / KAZAKİSTAN

8- İSMAİL MOLİDZE / GÜRCİSTAN

9- MURAFADDİN SAKİMOV / KIRGIZİSTAN

10- FUAD PEPİNOV / RUSYA

11- ATAMŞA MAŞIDOV / AZERBAYCAN

12- AZIZULLA VALİYEV / AZERBAYCAN

13- JABIR HALİDOV / AZERBAYCAN

14- KAMAL BERİDZE / AZERBAYCAN

15- PAZLİDİN AŞRAFOV / AZERBAYCAN

16- SABIRCAN CALİLOV / AZERBAYCAN

17- SALİMHAN RİZMANOV / AZERBAYCAN

18- TİMUR NİYAZOV / AZERBAYCAN

19- ALİM TURANOV / AZERBAYCAN

20- ANVAR ŞAVKATOV / AMERİKA

21- TAHİR NADİRADZE / GÜRCİSTAN

22- AGALİ HEYROEV / KAZAKİSTAN

23- ASKER PİRİYEV / KAZAKİSTAN

24- BAYRAMALI AHMEDOV / KAZAKİSTAN

25- DUNİYADAR ABDULLAEV / KAZAKİSTAN

26- MUHTAZİM TAİROV / KAZAKİSTAN

27- LYATİPŞA ASANOV / KAZAKİSTAN

28- MAHMUTJON DAVRİŞEV / KAZAKİSTAN

29- TİMUR BEŞLİEV / KAZAKİSTAN

30- MURAT AGADADİYEV / KAZAKİSTAN

31- SEYDULLA İBİŞEV / KAZAKİSTAN

32- TAVABİR ÇİKAYEV / KAZAKİSTAN

33- USSEİN KASSANOV / KAZAKİSTAN

34- YAŞA ÇİLİNGAROV / KAZAKİSTAN

35- ZULBİYA RAJABOVA / KAZAKİSTAN

36- EMİL GAMİDOV / KIRGIZİSTAN

37- KAMAL KARAYEV / KIRGIZİSTAN

38- NAZİR ALİYEV / KIRGIZİSTAN

39- RAŞAD ŞAMİLOV / KIRGIZİSTAN

40- SÜLEYMAN SARİYEV / KIRGIZİSTAN

41- CAVID ALIEV / RUSYA

42- BEKTAŞ AMPAŞULIN / RUSYA

43- TAŞTAN ASLANOV / RUSYA

44- USMAN HOZERAVANIDZE / RUSYA

45- MUHAMMAD İLYASOV / RUSYA

46- MEHRALI SARAJOV / RUSYA

47- KURBANALİ  ALİEV / RUSYA

48- ISABEK BİNALİEV / RUSYA

49- MUHIDIN REVAZIŞVILI / RUSYA

50- HAMİT MUZAFFEROĞLU / TÜRKİYE

51- MEVLÜT EŞREF / TÜRKİYE

52- MURTAZA HOCAOĞLU / TÜRKİYE

53- PAŞA ALİHAN / TÜRKİYE

54- RASİM BAYRAKTAR / TÜRKİYE

55- İBRAHİM AGARA / TÜRKİYE

56- ZEYNEL COŞKUN / TÜRKİYE

57- İLYAS DOĞAN / TÜRKİYE

58- BURHAN ÖZKOŞAR / TÜRKİYE

59- ORHAN URAVELLİ / TÜRKİYE

60- ERTAN TOPÇU / TÜRKİYE

61- OSMAN ÇELİK / TÜRKİYE

62- YUSUF NURİGİL / TÜRKİYE

63- MARAT RASULOV / UKRAYNA

64- ABUZER KADİROV / ÖZBEKİSTAN

65- MEVLÜT FERHATOĞLU / ÖZBEKİSTAN

Ahıska Türkleri Meclisi ise 10 kurucu üye, 55 delege ve 5 Meclis üyesi olmak üzere toplam 70 kişiden oluştu. Meclis üyelerinin ülkelere göre dağılımı ise aşağıdaki gibi teşkil etti.

AHISKA TÜRKLERİ MECLİS ÜYELERİ

KURUCULAR

1- Ziyatdın KASSANOV – DATÜB Başkanı

2- Roza OSMANOVA- Koordinatör/Kazakistan

3- İsmail MOLİDZE- Gürcistan

4- Mürefeddin SAKİMOV- Kırgizistan

5- Sadır EYBOV – Kazakistan

6- Abbas HAMZA –Türkiye

7- Salman MAMEDOV –Kazakistan

8- Nazım KADİROV – Kazakistan

9- Namik MURADOV – Azerbayjan

10- Fuad PEPİNOV – Rusya

KAZAKİSTAN DELEGE LİSTESİ

1-      Duniyadar ABDULLAEV

2-      Mahmutjon DAVRİSEV

3-      Lyatipşa ASANOV

4-      Yaşa ÇİLİNGAROV

5-      Rais KARAİBRAGİMOV

6-      Bayramalı AHMEDOV

7-      Heyratdin TUTADZE

8-      Useın KASSANOV

9-      Alibek KARİMOV

10-    Murat AGADADİYEV

11-    Tavabir ÇİKAYEV

12-    Agali HEYROEV

13-    Rasul AHMETOV

14-    Zulfiya RADJABOVA

KIRGIZİSTAN DELEGE LİSTESİ

1-      Kamal KARAYEV

2-      Süleyman SARİYEV

3-      Emil GAMİDOV

4-      Raşad ŞAMİLOV

5-      Nazir Aliyev

GÜRCİSTAN DELEGE LİSTESİ

1-      Tahir NADİRADZE

UKRAYNA DELEGE LİSTESİ

1-      MARAT RASULOV

AZERBAYCAN DELEGE LİSTESİ

1-      Kamal BERIDZE

2-      Azizulla VALİYEV

3-      Jabir KHALIDOV

4-      Sabirjan JALILOV

5-      Pazlidin ASHRAFOV

6-      Atamsha MAZHIDOV

7-      Timur NİYAZOV

8-      Salimzhan RIZMANOV

RUSYA DELEGE LİSTESİ

1-      Muhidin REVAZIŞVILI

2-      Usman HOZEREVANIDZE

3-      Mehrali SARAJOV

4-      Cavid ALIEV

5-      Taştan ASLANOV

6-      Calil LAÇİNOV

7-      Ramazan FAYZIEV

8-       Adil ALİEV

9-      Bektaş AMPAŞULIN

AMERİKA DELEGE LİSTESİ

1-      Sarvar TEDAROV

TÜRKİYE DELEGE LİSTESİ

1-      Mevlüt EŞREF

2-      Murtaza HOCAOĞLU

3-      Rasim BAYRAKTAR

4-      İbrahim AGARA

5-      Zeynel COŞKUN

6-      Ertan TOPÇU

7-      Osman ÇELİK

8-      Yusuf NURİGİL

ÖZBEKİSTAN DELEGE LİSTESİ

1-      Abuzer KADİROV

2-      Mevlüt FERHATOĞLU

DOĞRUDAN DELEGE LİSTESİ

1-                Burhan ÖZKOŞAR

2-                İlyas DOĞAN

3-                Orhan URAVELLİ

4-                Paşa ALİHAN

5-                Hamit MUZAFFEROĞLU

MECLİS ÜYELERİ

1-      Cahit DOĞAN

2-      Ayfer AKSU

3-      Murat DİKMENGİL

4-      Hamit HANCI

5-      Günal ŞAHİN

Gazeteci-Yazar

DATÜB Bşk. Yrd.

Burhan ÖZKOŞAR

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.