Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

21Eki/150

Ne kadar az düşünüyorsunuz!- Süleyman SIRRI

265873-3-4-29f26  Ne kadar az düşünüyorsunuz!- Süleyman SIRRI

Bilindiği gibi, insanın dünyadaki diğer canlılardan en önemli farkı aklı ve bunu kullanabilmesi yani düşünebilmesidir. Kur’an ‘’ akıl ‘’ ve ‘’ düşünme ‘’ konularına geniş bir yer vermiştir.

Akıl kelimesi Kur’an’da 49 yerde geçmektedir. Fakat isim olaraak değil, fiil olarak. Akıl erdirme, aklı kullanmak şeklinde. Düşünme konusu da yine Kur’an’da çok geniş olarak işlenmektedir. Tam 84 ayet bu konuya ayrılmıştır. Fakat olağanüstü bir zenginlikte ve renkteki anlatım şeklinde. İnsanların kendilerine verilen bu düşünme nimetini yeterince değerlendirmediği vurgulanmakta ve çok farklı ve ifade şekilleri ile insanlar düşünmmeye davet edilmektedir.
İnsanların akıl nimetini iyi kullanmadığı şuradan bellidir ki; düşünmek ve öğüt almak için indirilen Kur’an özellikte ülkemiz Müslümanlarınca Arapça aslından anlamadan ibadet kastı ile okunmak için ısrar edilmektedir. Bu konuda bir çok ayet bulunmaktadır.
İşte düşünme konusundaki ayetler, ve bu konudaki mesajları, tekrarlanma çokluğu sırasıyla şöyle:
‘’ ..... Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ( büyük ) ibretler vardır. ‘’ ( 13/3, 16/11, 69, 30/21, 39/42, 45/13 – 6 defa )
‘’....... İbret alıp düşünsünler diye ayetlerini insanlara açıklıyor. ‘’ ( 2/221, 242, 266, 3/118 – 4 defa )
‘’ ...... Fakat düşünüp de öğüt alan var mı ? ‘’ ( 54/17, 22, 32, 40 – 4 defa )
..... Ne kadar az düşünüyorsunuz ! ‘’ ( 40/58, 69/42 – 3 defa )
‘’ ..... Siz hiç düşünmüyor musunuz? ‘’ ( 3/65, 7/170, 37/155 – 3 defa )
‘’....... Düşünmüyorsunuz ‘’ ( 6/32, 50, 11/30 – 3 defa )
‘’ ..... Düşünün ki.... ‘’ ( 7/69, 74, 86 – 3 defa )
‘’ ..... Siz hiç öğüt alıp düşünmez misiniz ? ‘’ ( 10/3, 16, 32/4 – 3 defa )
‘’ ..... Allah düşünüp öğüt alasınız diye size bunları emretti. ‘’ ( 6/151, 152 – 2 defa )
'' İnkar edenler, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onun için düşünemezler.'' ( 2/171 )
'' İşte düşünesiz diye Allah size ayetleri böylece açıklıyor.'' ( 2/219 )
‘’...... Allah’ın size verdiği nimetini, öğüt vermek için size verdiği kitabı ve hikmeti düşünün. ‘’ ( 2/231 )
‘’...... Bunları ancak akıl sahipleri düşünür. ‘’ ( 3/7 )
‘’ Onlar ( inananlar ) ayakta iken, oturuken, yanları üzerine yatarken Allah’ı zikrederler ve göklerle yerin yaratılışları hakkında düşünürler .......’’ ( 3/191 )
‘’ Kur’an’ı düşünmüyorlar mı ?...... ( 4/82 )
‘’ Namaza çağırdığnız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların düşünemeyen bir toplum olmalarındandır. ‘’ ( 5/58 )
‘’ ..... Gerekir ki, düşünürler. ‘’ ( 7/176 )
‘’ Onlar .......Düşünmüyorlar mı ? ( 7/184 )
‘’ ......Düşünmüyorlar mı ?...... ‘’ ( 7/185 )
‘’ ......İşte biz düşünen bir kavim için ayetleri böylece geniş bir şekilde açıklıyoruz. ‘’ ( 10/24 )
‘’ Hiç yaratan, yaratmayan gibi midir. Hala düşün müyor musunuz ? ‘’ ( 16/17 )
‘’ Biz onları açık deliller ve kitaplarla göndermiştik. Sana da, kendilerine indirileni
'' insanlara açıklaman için bu Kur’an’ı indirdik. Umulur ki, onlar düşünüp anlarlar. ‘’ ( 16/44 )
‘’ Allah ..... Düşünüp de tutsınız diye size öğüt verir. ‘’ ( 16/90 )
‘’ And olsun ki, biz, düşünüp öğüt alsınlar diye bu meseleleri Kur’an’da türlü şekillere çevirip anlattık.......’’ ( 17/41 )
‘’ O insan, daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarttığımızı düşünmüyor mu ? ‘’ ( 19/67 )
‘’ Onlar hiç yeryüzünde dolaşmazlar mı ki, düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun...... ‘’ ( 22/46 )
‘’ Onlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı ?....... ‘’ ( 23/68 )
‘’ Sen, o halde hiç düşünmüyor musunuz ? de ! ‘’ ( 23/85 )
‘’ ...... Düşünüp öğüt alasınız diye onda apaçık yetler indirdik. ‘’ ( 24/1 )
‘’ ....... Bu, sizin için daha hayırlıdır. Umulur ki düşünüp anlarsınız. ‘’ ( 24/27 )
‘’ ...... Düşünüp ibret alsınlar diye.......’’ ( 28/43 )
‘’ ...... Belki düşünüp öğüt alırlar. ‘’ ( 28/46 )
‘’ Andolsun ki biz, düşünüp öğüt alsınlar diye vahyi onlara ardarda ulaştırdık. ‘’ ( 28/51 )
‘’ ....... Düşünmediler mi ?.... ‘’ ( 30/8 )
‘’ ...... O zaman düşünmüyor muydunuz ? ‘’ ( 36/62 )
‘’ Bu Kur’an, ayetlerini iyice düşünsünler ve aklı başında olanlar öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. ‘’ ( 38/29 )
‘’ Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede ? ‘’ ( 44/13 )
‘’ ......Ey insanlar ! Hala düşünmüyor musunuz ? ( 45/23 )
‘’ Onlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı ? ..... ‘’ ( 47/24 )
‘’ ...... Umulur ki, iyice düşünürsünüz ! ‘’ ( 51/49 )
’ ...... Hala düşünüp öğüt alan yok mu ? ‘’ ( 54/51 )
‘’ ......Düşünüp ibret almanız gerekmez mi ? ‘’ ( 56/62 )
‘’ ...... Biz size düşünesiniz diye ayetlerimizi açık açık indirdik. ‘’ ( 57/17 )
’ ...... Biz bu misalleri düşünsünler diye insanlar için veriyoruz. ‘’ ( 59/21 )

Bu yazıyı beğendiniz mi?

RSS Kaynağımıza abone olun!

Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Yorum yapılmadı.


Leave a comment

Geri izleme yok.