Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

ahsen okyar
11Mar/170

EVET MİYMİŞ, HAYIR MI? – Saliha MALHUN

salihamalhunEVET MİYMİŞ, HAYIR MI? - Saliha MALHUN

Eskiden yâ’ni san’at âlemi denilen bu bataklığa yeni düştüğüm zamânlarda, o kadar sene okuduğum kitapların ve yazarların dünyâsında sermest bir hâl ile yaşayacağımı sanırdım. 15 yaşından i’tibâren çikolata almaktan vazgeçip harçlığımı, büyüklerin okuduğu san’at - edebiyat dergisi olan Türk Edebiyatı Dergisi'ne yatırarak terbiye olmuştum. İçine düştüğüm ortamda bu, gül bahçesi zannetmiştim. En küçük yazarı olarak sorumluluğumu ifâ etmeye başladığım san’at mahfillerinde benim üzerimden dönen, sonra bataklığa çevrilen kavgaların ortasında yine o dergiden okuduğum yazarların davranış ve irfânıyla hareket etmeye çalıştım.