Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

ahsen okyar
20Oca/160

Ezeli düşmanların işbirliği – Bilal DÜNDAR

Ezeli düşmanların işbirliği - Bilal DÜNDAR

1990 yılında Azerbaycan’ın özgürlüğünü yok etmek amacı ile  “20 Yanvar (Ocak) Faciası”, Azerbaycan Halkı için bir “Matem Günü” olmanın yanı sıra aynı zamanda bir “Onur Günü- Ulusal Bağımsızlığa Doğru Gitme Günü”dür.

**

Nedir bu “20 Yanvar Faciası?”; Söz konusu facia, 1990 yılı Ocak ayının 19’unu 20’sine bağlayan gece, Azerbaycan halkını, Ulusal Kurtuluş Mücadelesinden vaz geçirmek ve onurunu kırmak için, Sovyet Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve KGB tarafından tasarlanıp, doğrudan Gorbaçov tarafından yönetilen bir gözdağı saldırısının sonucu idi.

**

Sözü edilen gece, adı geçen kurumların tasarladığı ve “Udar” (Darbe) ismini verdiği, otuzbeşbin askerin (bu asker eşkıyaların büyük çoğunluğu Ermenilerden oluşmuştu) katıldığı ve her türlü savaş mühimmatına sahip bir ordunun saldırısı, Azerbaycan’da ve onun Başkenti Bakü’de gerçekleşti.

Bu saldırı sonucu olarak 134 sivil vatandaş şehit olmuş, 600’den fazlası da yaralanmış.

31Ara/140

HEMREYLİK GÜNÜ KUTLU OLSUN – Bilal DÜNDAR

rusya029HEMREYLİK GÜNÜ KUTLU OLSUN - Bilal DÜNDAR Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı

31 Aralık Dünya Azerbaycanlıların Hemreylik (Dayanışma) Günü, Azerbaycan Türklerinin sembolik olarak birlik ve beraberlik günüdür, bayramıdır.

Azerbaycan Türkleri binlerce yıl Azerbaycan’ da yaşayarak dünya kültürüne büyük destek vermişlerdir. Savaşlar, inkılâplar, dış baskılar, dünyada olan ayrı ayrı sosyal ve siyasi prosesler sonucunda, 18. Asrın sonu, 19. Asrın başlarında İran ve Rusya arasında Azerbaycan toprakları uğrunda savaşlar olur. Sonuçta, 1828’ de Rusya ve İran’ın yaptıkları Türkmençay anlaşmasına göre Azerbaycan Güney ve Kuzey Azerbaycan olarak ikiye parçalanır. Güney Azerbaycan İran’ın işgali, Kuzey Azerbaycan ise Rusya’nın işgali altına girer. Azerbaycan Türklerinin bir kısmı yurtlarından kovulmuş, sürgün edilmişler, birbirinden ayrı kalmışlardır. Bu nedenle Azerbaycanlılar kendi topraklarından bütün Dünyaya yayılmışlardır.