Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

ahsen okyar
2Ara/140

ALT TARAFI SELAMLAMA! – Prof. Dr. Ahmet Haluk DURSUN

fotografALT TARAFI SELAMLAMA! – Prof.Dr. Ahmet Haluk DURSUN

İstanbul Cemal Reşit Rey’de Türk Kültürüne Hizmet Vakfı 5. Türk Dünyası Türk Dili Şeref Ödülleri Tören’inde Kültür ve Turizm Bakanlığı adına bir selamlama için kürsüye çıkan Müsteşar Prof. A. Halûk Dursun’un irticalen yaptığı konuşma metni:

Efendim,

Ben buraya uzun bir konuşma yapmak için değil bu programın yani günün mana ve ehemmiyetine uygun bir selamlama için geldim.

İlk selamlayacağım kişi Dedem Korkut olacak ve sonra Divan-i Lugat-it Türk’ü yazan Doğu Türkistan’dan Kaşgarlı Mahmut’u, Kutadgu Bilig’i bize miras bırakan Yusuf Has Hacip’i selamlarım, Batı Türkistan’dan Ali Şir Nevai’yi.