Ahsen Okyar Söylenmek yerine söylemek lazım… Şikayet edeceğine sen de alternatifini oluştur.

ahsen okyar
27Mar/140

Allah’ın tokadı! – Mevlüt Uluğtekin YILMAZ

Sevgili okuyucularım, bu hafta, değerli eğitimci Hadi Önal’ın Elazığ’dan gönderdiği “Allah’ın tokadı” başlıklı yazısından, köşenin aldığı kadarını sunuyorum. Buyurun efendim; okuyalım:

“Hey gidi Ziya Paşa hey! Ne demişti bir zamanlar; “Milyonla çalan mesned-i izzette ser-efraz/ Birkaç kuruşu mürtekibin cây-ı kürektir.” Türkçesi ile “Milyonla çalanlar yüksek ve şerefli mevkilere yükseltilerek baş tacı edilir; birkaç kuruş çalan hırsız ise kürek cezasına çarptırılır.” 

“Hani diyorum merhum, bu günleri yaşasaydı kim bilir neler derdi. Hele de çalarken suçüstü yakalanmanın verdiği şaşkınlık, telaş, huysuzluk ve korku ile hırsız yerine savcıların; vurguncu, soyguncu yerine onu yakalamakla görevli polislerin cezalandırıldığını görse... 

Bunların da devlet adına, devleti yönetenlerce uygulandığına şahit olsa...”
“Hırsızın korunup kollandığı, yolsuzlukların üstlerinin örtüldüğü; çalanın, götürenin, yiyenin yanına kâr kaldığı bir ülkede; hortumculuğun, vurgunculuğun, soygunculuğun, rüşvetin, irtikâbın önü alınır mı? Peki, böyle bir ülkenin sonu olur mu? Âlemlere rahmet olarak yaratılan Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.s); “Sizden öncekiler şu sebeple helâk oldular; onlar, güçlü bir kimse hırsızlık yaptığı zaman, hırsızı serbest bırakırlar. Güçsüz bir kimse hırsızlık yapınca da, ona ceza uygularlardı” (eş-Şevkânî, Neylü’l-Evtâr, VII,131,136”